Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу / сторінка 3

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Використання даного капіталу створює найбільш небезпечні фінансові ризики в господарській діяльності підприємства – ризик зниження фінансової стійкості і втрати платоспроможності. Рівень цих ризиків зростає пропорційно до росту питомої ваги використання позикового капіталу.
2. Активи, які сформовані за рахунок позиченого капіталу, створюють меншу норму прибутку, тому що вона зменшується на суму позикового процента, що виплачується в усіх його формах (процент за банківський кредит, лізингової ставки; купонний процент за облігаціями; вексельний процент за товарний кредит тощо).
3. Велика залежність вартості позикового капіталу від коливання кон’юнктури фінансового ринку. Наприклад, за рахунок зниження середньої ставки позикового капіталу, використання на ринку отриманих кредитів (особливо на довгостроковій основі) підприємству стає невигідним у зв’язку з наявністю більш дешевих альтернативних джерел кредитних ресурсів.
4. Складність процедури залучення, особливо у великих розмірах, тому що надання кредитних ресурсів залежить від рішень інших господарських суб’єктів (кредиторів). Гарантії страхових компаній, банків або інших господарських суб’єктів надаються, як правило, на платній основі. Таким чином, підприємство, яке використовує позиковий капітал, має більш високий фінансовий потенціал розвитку і можливості приросту фінансової рентабельності, але при цьому більшою мірою присутній фінансовий ризик і загроза банкрутства.
Структура капіталу використовується для того, щоб визначити пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй фінансовій діяльності.
1.2. Взаємозв’язок структури капіталу та ризику.
Діяльність суб'єктів ринкової економіки, незалежно від сфери вкладення капіталу, зумовлена насам-перед економічним інтересом — одержанням прибутку.
Власники капіталу, інвестуючи його у ту чи іншу сферу діяль-ності, водночас з бажанням отримати певний прибуток, вступа-ють у сферу невизначеності з точки зору отримання доходу від інвестованого капіталу. Тобто підприємницька діяльність не позбавлена ризику.
Зі структурою капіталу пов'язані два поняття ризику: підпри-ємницький та фінансовий.
Підприємницький ризик — це ризикованість вкладень у ак-тиви підприємства, що не має боргів. Він являє собою невизначе-ність в одержанні майбутнього валового прибутку від операцій-ної діяльності і зумовлений сукупністю чинників:
-коливаннями вартості матеріальних ресурсів;
- здатністю підприємства змінювати ціни на свою продукцію залежно від зміни ринкової ситуації;
- зміною попиту на продукцію підприємства;
- зниженням конкурентоспроможності продукції;
- високим рівнем операційного важеля (левериджу).
Важливість того чи іншого чинника залежить від галузі господа-рювання, розвитку ринку тощо. Деякі чинники можуть певною мі-рою регулювати, наприклад, обсяги реалізації та ціни на продукцію. Особливе місце серед чинників, які визначають підприємницький ризик, займає операційний леверидж. Його суть у тому, що прибу-ток від основної діяльності залежить від рівня постійних витрат у собівартості продукції. В сучасних умовах виробництва високий рі-вень постійних витрат спостерігається у високотехнологічних та капіталоємних виробництвах з високою питомою вагою висококвалі-фікованого персоналу. Таким чином, у періоди спаду виробництва прибуток підприємств з високим рівнем постійних витрат більш чутливий до зміни обсягів реалізації продукції і зміни ринкової ситуації. Чим вищий рівень постійних витрат, тим вищий підприємницький ризик за інших рівних умов. Розглянемо це на прикладі прогнозних варіантів випуску продукції, наведених у табл. 1.1.
Таблиця 1.1.
Оцінка рівня операційного левериджу
№ рядка |
Показники | Прогнозні варіанти
І | ІІ | ІІІ
1 | Обсяг реалізації продукції (без ПДВ), тис. грн. | 250 | 500 | 750
2 | Сума постійних операційних витрат, тис. грн. | 45 | 45 | 45
3 | Рівень змінних витрат до обсягу реалізації | 0,3 | 0,3 | 0,3
4 | Сума змінних операційних витрат (р. 1 * р. 3), тис.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок