Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> курсова робота безкоштовно: Стратегія структури капіталу

Загрузка...

Стратегія структури капіталу / сторінка 6

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 

Розв'язання даної проблеми і оцінки платоспроможності підприємства, на наш погляд полягає у визначенні допустимого рівня ризику при залученні додаткового обсягу позичкового капіталу [10, с. 112].
2. Планування структури капіталу.
Важливою проблемою довгострокового фінансового планування є визначення структури капіталу. Струк-тура капіталу — це форма або складова капіталізації, яка належить до виду і пропорцій цінних паперів, використовуваних для збільшення довгострокових фінансових ресурсів [11].
Структура капіталу ви-значається поєднанням довгострокових позикових засобів і акціонерного капіталу для фінансування діяльності підприємства. Закордонні вчені характе-ризують структуру капіталу як вид цінних паперів, які має бути випущено в пропорціях, що формують капіталізацію. Таким чином, структура капіталу визначає шлях одержання підприємством довго-строкових фінансових ресурсів.
Є два види довгострокового капіталу: позико-вий і акціонерний. До позикового капіталу вхо-дять усі види довгострокових фондів, одержаних у вигляді позик. Акціонерний капітал склада-ється з простих та привілейованих акцій і отри-маного прибутку. Як було сказано вище, пробле-ма полягає у визначенні співвідношення між по-зиковим і акціонерним капіталом. Розв'язання цієї проблеми включає прийняття таких рішень:
- які цінні папери має бути випущено для одержання необхідного капіталу;
- пропорції (кількість кожного виду цінних паперів;
- час випуску кожного виду цінних паперів;
- дивідендна політика, що визначає розмір при-бутку, а також кошти, одержані з різних джерел;
- час і обсяг коштів, одержуваних із можливих (потенційних) джерел.
Підприємство може збільшити капітал шляхом випуску облігацій, продажу простих і при-вілейованих акцій. Співвідношення між ними має забезпечити оптимальну структуру капіта-лу. Облігації і привілейовані акції — це постійної вартості цінні папери, за якими відсотки/ди-віденди має бути виплачено незалежно від отри-маного підприємством прибутку.
З іншого боку, прості акції не передбачають обов'язкових виплат. Акціонерам виплачуються дивіденди залежно від розміру прибутку, що під-лягає розподілу. Велике значення має відношення цінних паперів постійної вартості до загального об-сягу капіталу підприємства. Капіталізація під-приємства значно прискорюється, якщо питома вага фондів постійної вартості відносно невелика і звичайні акції домінують у структурі капіталу.
На такому підприємстві фінансовий леверидж високий і асоціюється з високим рівнем фінансового ризику. З іншого боку, підприємство ; низьким співвідношенням капіталу знижує фінансовий леверидж і фінансовий ризик.
На структуру капіталу впливають такі чинники:
1. Форми продажу простих акцій. Цей чинник створює переваги акціонерному капіталу перед позиковим і сприяє фінансовому левериджу в структурі капіталу.
При такому фінансовому леверджі може бути збільшено дивіденди, якщо підприємство здатне одержати високі відсотки за вкладеними інвес-тиціями порівняно з відсотками дивідендами, що належать до сплати за облігаціями і привіле-йованими акціями.
Іншими словами, вартість позикового і при-вілейованого акціонерного капіталу менша, ніж розмір прибутку підприємства, і акціонери за про-стими акціями можуть одержати вищі дивідендні
Цей фінансовий процес називається "торгів-лею на акціях". Наприклад, розмір інвестиції 5 000 000 гри., а відсоток прибутку — 10% . Акціо-нери одержують 10% дивідендів за простими ак-ціями, якщо інвестиції подано у формі акціонер-ного капіталу. Поясненням поняття "торгівля на акціях" може служити така ситуація. Припусти-мо, половину інвестицій підприємства склада-ють власні кошти, а половину — позикові з ви-платою 5% річних. У цьому разі загальний при-буток підприємства залишається незмінним — 500 000 грн. (тобто 10% від 5 000 000 грн.), од-нак підприємству необхідно сплатити 125 000 грн. у вигляді відсотків за позиковим капіталом (тоб-то 5 від 250 000). Таким чином, розмір прибут-ку, що підлягає розподілу за простими акціями, складе 375 000 (тобто 15% на акціонерний капі-тал).
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок