Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Скачати курсова робота безкоштовно: Стратегія структури капіталу

Загрузка...

Стратегія структури капіталу / сторінка 8

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5


Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Розширення капіталу може базувати-ся на торгівлі, при використанні ж позикового капіталу в умовах нестійкого ринку фінансовий стан положення такого підприємства піддається серйозному ризику.
З іншого боку, старі підприємства можуть вільно користуватися довгостроковими кредита-ми в зв'язку зі сталою системою керування, ринком, надійними прибутками. Однак і в цьому разі досягнуті прибутки стають важливою складовою частиною структури капіталу.
Розвиток фондового ринку регулює про-центні ставки за кредитами. Якщо відсотки ви-сокі, то підприємству доцільніше випустити ак-ції, ніж одержати кредити чи випустити облігації.Якщо ж процентні ставки низькі, то підприєм-ству вигідніше розмістити облігації, за якими процентні ставки будуть менші, ніж дивіденди.
У ряді випадків випуск цінних паперів мо-же бути обмежено відомими потенційними інвес-торами. При цьому поведінка потенційних інвесторів залежить від стану фірми. Якщо фірма пра-цює стабільно, має сталі прибутки, то люди відда-ють перевагу купівлі простих акцій; у період спа-ду бізнесу вони вагаються купувати будь-які ви-ди цінних паперів. Як правило, інвестори, які хочуть зберегти сформовані сталі прибутки, праг-нуть інвестувати кошти в облігації, а ті, що праг-нуть до більш високих прибутків, купують при-вілейовані акції [13, с.27].
При плануванні структури капіталу варто враховувати такі принципи:
- акціонерна компанія має випустити прості акції в період просування на ринок. Надалі, коли прибутковість стабілізується, може бути випу-щено інші цінні папери;
- вартість облігацій має бути низькою, а вар-тість простих акцій може бути високою;
- високий прибуток і великий ризик асоціюються з левериджем — операційним і фінансо-вим, які впливають на зміни в продажу акцій. Високий ступінь левериджу означає високий сту-пінь ризику, при якому для підприємства немож-ливо покрити видатки за дисконтними цінними паперами;
- при визначенні структури капіталу необхідно прагнути до її спрощення шляхом обмеження кількості видів цінних паперів. Необхідно зроби-ти обмежену кількість цінних паперів, але у вели-кому обсязі.
Розділ 3. Стратегічна політика структури капіталу.
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Управління формуванням структури капіталу представляє собою систему принципів та методів розробки та реалізації управлінських рішень, пов'язаних з встановленням оптимальних параметрів його обсягу та структури, а також його залученням з різних джерел та в різноманітних формах для здійснення господарської діяльності підприємства [14].
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об’єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
Оптимальна структура капіталу – це таке відношення використання власних і позикових засобів, при якому забезпечується найбільш ефективна пропорційність між коефіцієнтом фінансової рентабельності та коефіцієнтом фінансової стійкості підприємства, тобто максимізується його ринкова вартість [15, с. 62].
Проблемою при визначенні оптимальної структури капіталу, на думку сучасних економістів, є пошук критеріїв, які б відображали оптимальну структуру капіталу та механізм їх згортання. Так, у роботі [16] автор виділяє три найбільш поширені критерії огггимізації структури капігалу; максимізація рентабельності власного капіталу, мінімізація вартості капіталу та максимізація фінансової потужності підприємства. При цьому автором було розроблено алгоритм поетапного зведення трикритеріального завдання до двокритеріального й надалі до однокритеріального, який ґрунтується на суб'єктивному виборі критерію особою, що приймає рішення. У роботі [17] автор вважає, що найбільш об'єктивним фінансовим критерієм є максимізація ринкової вартості фірми. Додатковим цільовим показником функціонування фінансової системи фірми автором було вибрано показник резерву ліквідності. Проте методику моделювання оптимальної структури автор пропонує, виходячи лише з основного критерію.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно

Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок