Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Безкоштовно курсова робота скачати: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу / сторінка 9

Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
У роботі [18] критеріями визначення оптимальної структури капіталу є: мінімізація вартості капіталу, врахування дії фінансового важеля.
Стратегічна політика структури капіталу – це його оптимізація. Вона передбачає такі напрями дослідження:
1. Аналіз капіталу підприємства.
2. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.
3. Оптимізація структури капіталу за критерієм максимізації рівня фінансової рентабельності.
4. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації його вартості.
5. Оптимізація структури капіталу за критерієм мінімізації рівня фінансових ризиків.
6. Формування показника цільової структури капіталу.
1. Аналіз капіталу підприємства. Основною метою цього аналізу є виявлення динаміки обсягу і складу капіталу у передплановому періоді та їх вплив на фінансову стійкість і ефективність використання капіталу. У таблиці 3.1. представлені стадії аналізу капіталу підприємства.
Таблиця 3.1.
Аналіз капіталу підприємства
Стадії аналізу
Перша | Друга | Третя
1 | 2 | 3
- Розглядається динаміка загального обсягу та основних складових елементів капіталу у співвідно-шенні з динамікою обсягу виробництва і реалізації продукції.
- Визначається співвідношення власного і позиченого капіталу та його тенденції.
- У складі позиченого капіталу вивчається співвідношення довго- і короткострокових фінансових зобов’язань.
- Визначається розмір прострочених фінансових зобов’язань і зясовуються причини прострочки | На даній стадії розглядається система коефіцієнтів фінансової стійкості підприємства:
а) коефіцієнт автономії дозволяє визначити долю чистих активів підприємства в загальній їх сумі;
б) коефіцієнт фінансового левериджу (коефіцієнт фінансування) дозволяє встановити, яка сума позичених засобів припадає на одиницю власного капіталу підприємства;
в) коефіцієнт довгостро-кової фінансової неза-лежності характеризує відношення суми власного і довгостроко-вого позиченого капі-талу до загальної суми капіталу, що використо-вує підприємство і дозволяє вияснити фінансовий потенціал майбутнього розвитку підприємства;
г) коефіцієнт відношення довго- і короткострокової заборгованості дозволяє визначити суму залучення довгостроко-вих фінансових кредитів у розрахунку на одиницю короткострокового позиченого капіталу, тобто характеризує політику фінансування активів підприємства за рахунок позичених засобів.
Аналіз фінансової стійкості підприємства дозволяє оцінити ступінь стабільності його фінансового розвитку і рівень фінансових ризиків, що створюють загрозу банкрутства | На даній стадії аналізу оцінюється ефективність використання капіталу в цілому і окремих його елементів. У процесі такого аналізу розра-ховуються і розгля-даються в динаміці такі основні показники:
а) період обороту капіталу характеризує кількість днів, протягом яких здійснюється один оборот власних і позичених засобів, а також капіталу в цілому;
б) коефіцієнт рентабельності всього капіталу, що використовується, характеризує рівень економічної рентабельності;
в) коефіцієнт рентабельності власного капіталу характеризує досягнутий рівень фінансової рентабельності підприємства і є одним із критеріїв формування оптимальної структури капіталу;
г) капіталовіддача характеризує обсяг реалізації продукції, що припадає на одиницю капіталу;
д) капіталомісткість реалізації продукції показує, який обсяг капіталу задіяний для забезпечення випуску одиниці продукції
2. Оцінка основних факторів, що визначають формування структури капіталу.
Практика доводить, що не існує єдиних рецептів ефективних відносин власного і позиченого капіталу не тільки для типових підприємств, але і для кожного окремого підприємства. Але основними факторами є:
1. Галузеві особливості операційної діяльності підприємства. Характер цих особливостей визначає структуру активів підприємства, їх ліквідність. Підприємства з високим рівнем фондомісткості виробництва продукції, а також з великою частиною позаоборотних активів, мають більш низький кредитний рейтинг і змушені орієнтуватися у своїй діяльності на використання власного капіталу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок