Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Скачати: Стратегія структури капіталу

Стратегія структури капіталу

Скачати:* Captcha
* - щоб завантажити роботу, введіть в поле код з картинки і натисніть кнопку "Завантажити"Назва:
Стратегія структури капіталу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,81 KB
Завантажень:
263
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.5
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота
Стратегія структури капіталу
ЗМІСТ
С.
Вступ........................................................................................................3
Розділ 1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок......................5
Розділ 2. Планування структури капіталу..........................................15
Розділ 3. Стратегічна політика структури капіталу..........................20
Розділ 4. Аналіз структури капіталу відповідно до стратегії його розвитку........................................................................................................31
Висновки................................................................................................37
Список використаної літератури..........................................................39


ВСТУП
Однією з актуальних проблем стратегічного аналізу є проблема дослідження структури капіталу підприємства.
Капітал — основна категорія ринкового суспільства, яка постійно перебуває у русі. Як головна економічна база створення і розвитку підприємства, капітал у процесі свого функціонування забезпечує інтереси держави, власників і персоналу. Капітал підприємства характеризує загальну вартість у грошовій, матеріальній і нематеріальній формах, інвестовану у формування його активів. Серед чинників виробництва – капіталу, матеріальних і трудових ресурсів, капітал відіграє пріоритетну роль.
В умовах ринкової економіки для підприємств усіх форм власності й організаційно-правового статусу основними джерелами формування фінансового капіталу виступають як власні, так і позикові кошти.
Утворення власного капіталу, відбувається за рахунок зовнішніх і внутрішніх джерел власних коштів.
Високий кінцевий результат діяльності підприємства значною мірою залежить від структури капіталу.
Зі структурою капіталу пов'язані два поняття ризику: підпри-ємницький та фінансовий.
Підприємницький ризик — це ризикованість вкладень у ак-тиви підприємства, що не має боргів. Ризики, які супроводжують фінансову діяльність підприємст-ва, формують великий портфель ризиків визначаються загаль-ним поняттям — фінансовий ризик. Він становить найбільшу час-тину сукупних господарських ризиків підприємства.
Структура капіталу використовується для того, щоб визначити пропорції між різними джерелами, які підприємство використовує у своїй діяльності і визначається співвідношенням боргів і власного капіталу підприємства. Таким чином, структура капіталу визначає шлях одержання підприємством довгострокових фінансових ресурсів.
Формування структури капіталу пов’язане з урахуванням особливостей частин: власного і позикового капіталу
Одним з найважливіших і складних завдань, які вирішуються у процесі стратегічної оцінки фінансування підприємства, є оптимізація структури капіталу.
Оптимізація структури капіталу фінансово-господарюючих об’єктів на ринку є ефективним управлінням їх власним і позиченим капіталом.
На жаль, питання, пов'язані з розробкою оптимізаційних моделей не отримали ще широкого використання на українських підприємствах. Формування структури капіталу (тобто співвідношення власних та позичкових коштів) на багатьох підприємствах здійснюється інтуїтивно, або згідно з традиціями, без належного аналітично-математичного обґрунтування.
Розділ 1. Структура капіталу і ризик, їх взаємозв’язок.
Поняття структури капіталу.
Капітал підприємства має багато характеристик:
Капітал підприємства є основним фактором виробництва;
Капітал характеризує фінансові ресурси підприємства, що приносять дохід;
Капітал є головним джерелом формування добробуту його власників;
Капітал підприємства є головним вимірником його ринкової вартості;
Динаміка капіталу підприємства є найважливішим барометром рівня ефективності його господарської діяльності;
Капітал є носієм фактору ризику;
Капітал виступає носієм фактору ліквідності.
З урахуванням розгляданих вище характеристик, економічна сутність категорії капіталу підприємства у нестабільних, пов'язаних з ризиком економічних умовах може бути сформованою наступним чином:
Капітал підприємства - накопичений шляхом збереження запас економічних благ у формі грошових коштів та реальних капітальних товарів, що залучується його власниками в економічний процес як інвестиційний ресурс і фактор виробництва з метою отримання доходу, функціонування яких в економічній системі базується на ринкових принципах і пов'язане з фактором часу, ризику і ліквідності [1,с.

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17 
Курсова робота на тему: Стратегія структури капіталу

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок