Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Фінанси -> Бюджетна політика

Бюджетна політика

Назва:
Бюджетна політика
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,74 KB
Завантажень:
479
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота
Бюджетна політика


Зміст


Вступ
У фінансовій системі України центральне місце займає державний бюджет, він є найбільшим централізованим фондом грошових коштів. Поряд з фінансами, державний бюджет є самостійною економічною категорією і втілює фінансові відносини, що виникають при утворен-ні централізованого фонду грошових ресурсів країни та його викори-станням на загальнодержавні потреби. Бюджетні відносини виника-ють між державою, з одного боку, і підприємствами, установами, ор-ганізаціями, населенням – з іншого боку з приводу сплати податків, зборів, а також при використанні бюджетних коштів.
Державний бюджет, як фонд грошових коштів, має специфічні ознаки:
великі розміри;
має силу закону;
у складі бюджету утворюються бюджетні резерви, що сприяє зміцненню його стійкості.
На розмір найбільшого в країні фонду грошових коштів впливають наступні чинники:
рівень розвитку економіки, розміри виробленого валового наці-онального продукту;
методи господарювання (ринкові, командно-адміністративні);
склад системи оподаткування;
масштаби зрушень в народному господарстві, соціальних і еко-номічних завдань, які передбачається вирішити і профінансувати за рахунок коштів бюджету.
Як інструмент впливу на розвиток економіки і соціальної сфери, бюджет завжди використовується державою і був:
- фінансовою базою для виконання покладених на неї функцій по впливу на економіку, по управлінню і обороні країни;
- найважливішим джерелом фінансування невиробничої сфери;
- інструментом для вирішення соціальних і національних про-блем, джерело виплат по соціальному забезпеченню населення;
- інструментом міжтериторіального і міжгалузевого перерозподі-лу коштів;
- за допомогою бюджету здійснюється вплив на розвиток продук-тивних сил, науково-технічний прогрес;
- з бюджету значною мірою фінансуються затрати по охороні на-вколишнього середовища, по зовнішньоекономічній діяльності.
При переході до ринкової економіки змінюється роль бюджету, характер бюджетних відносин, що проявляється у складі і структурі доходів та видатків. Формування доходної частини відбувається на податковій основі, все більшого значення набувають платежі від суб'єктів господарювання, в т.ч. від фізичних осіб. Змінюється спів-відношення між прямими і непрямими податками в напрямку зрос-тання поступлень від прямих податків.
Використання бюджетних коштів проходить шляхом фінансуван-ня життєвоважливих і прогресивних галузей економіки, створення необхідної інфраструктури, вирішення потреб, пов'язаних з добробу-том, зайнятістю населення, соціальним забезпеченням. В умовах ринку бюджетні відносини повинні будуватися таким чином, щоб здійс-нювати активний вплив на господарську кон’юнктуру, сприяти розви-тку ділової активності підприємців.
Склад видатків Державного бюджету України:
1) фінансування загальнодержавних програм по підтримці і під-вищенню життєвого рівня народу, соціальний захист населення;
2) фінансування загальнодержавного значення установ невироб-ничої сфери (освіта, культура, охорона здоров'я, наука);
3) фінансування виробничого і невиробничого будівництва, прое-ктно-пошукових та інших робіт відповідно до загальнодержавних програм;
4) оборона;
5) охорона навколишнього середовища;
6) утримання правоохоронних і митних органів, податкової та ко-нтрольно-ревізійної служби, захисту прав споживачів, законодавчої, виконавчої, судової влади та прокуратури;
7) здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
8) надання дотацій, субвенцій обласним бюджетам та бюджету Автономної Республіки Крим, міст Києва і Севастополя;
9) створення державних матеріальних та фінансових резервів;
10) обслуговування державного внутрішнього та зовнішнього бо-ргів.
Формування доходів державного бюджету багато в чому залежить від методів господарювання, завдань, які вирішує держава, складу і принципів побудови податкової системи.
Доходи Державного бюджету України утворюються за рахунок:
- податків, які повністю або частково надходять в бюджет у від-повідності із діючими законами;
- частини доходів від приватизації державних підприємств;
- надходжень від зовнішньоекономічної діяльності;
- орендної плати за оренду майна цілісних майнових комплексів, що перебувають у загальнодержавній власності;
- внесків до тимчасово приєднаних до Державного бюджету України позабюджетних фондів;
- надходжень від внутрішніх позик;
- дивідендів, одержаних від цінних паперів, що належать державі;
- інших доходів, встановлених законодавством України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Бюджетна політика

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок