Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Іноземні мови -> Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові

Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові

Назва:
Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
540
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові
Курсова робота


ЗМІСТ
Вступ……………………………………………………………………...1
Глава 1 Основні положення теорії фразеології………………….……3
Фразеологія як наука та її предмет дослідження…………...4
1.2 Феномен кольору. Особливості сприймання……………......6
Глава 2 Характеристика фразеологізмів, до складу яких
входять колороніми. Семантичні можливості колоронімів….9
2.1 Фразеологізми-порівняння……………………………….....10
2.2 Фразеологізми-метафори....…………………………………14
Загальні висновки…………………………………………….………...29
Список використаної літератури………………………………………31
ВСТУП
Фразеологія як наука виникла лише на початку 20 століття. На сьогоднішній день нез’ясованими залишаються питання про статус фразеології, хто є основоположником даної дисципліни та велика кількість проблем з теорії даної науки. До нерозв’язаних питань належать невизначеність терміну фразеологічної одиниці та предмету фразеології. Нез’ясованою зілишається теорія еквівалентності, проблема слівності компонентів та інші. Науковий пошук у цих напрямках продовжується. Досить плідними є дослідження вітчизняних (зокрема російських та українських) мовознавців. Розробкою питань теорії фразеології займалися В.В.Виноградов, Є.Д.Поливанов, Л.А.Булаховський, В.Л.Архангельський, В.М.Мокієнко, В.П.Жуков, О.М.Мелерович, В.Г.Гак, Л.Г.Скрипник, М.Ф.Алефіренко, Л.Г.Авксентьєв, М.Т.Демський. Такі лінгвісти як О.І.Смирницький, О.В.Кунін, Н.М.Амосова, А.І.Альохіна досліджували фразеологію англійської мови. Серед західних мовознавців слід відзначити Ш.Баллі та Л.П.Сміта. На жаль, на заході приділяється дуже мало уваги цій галузі мовознавства.
Фразеологія нерозривно пов’язана з психологією. Адже виникнення фразеологізмів зумовлено особливістю людської психіки. В даному дослідженні розглянуто фразеологізми саме під таким кутом зору. Крім того, нас цікавлять назви кольорів у складі цих мовних одиниць. А колір, як відомо, має специфічне відображення у людській психіці. В сучасному суспільстві прослідковується тенденція все більшої зацікавленості саме психологічними процесами у мозку людини (про це свідчить розвиток парапсихології, екстрасенсорики та ін.). Тому, на мою думку, науковий пошук в сфері психолінгвістики досить актуальний.
Основна увага в даній роботі зосереджена на компонентах фразеологізмів, а саме тих лексемах, денотативним значенням для яких є ознака кольору. Такі лексеми ми будемо називати колоронімами (від лат.color – колір, гр.onima – ім’я).
Об’єкт дослідження становлять фразеологізми сучасної англійської мови, у структурі яких присутні назви кольорів.
Предметом дослідження є сутність колоронімів як компонентів фразеологічних одиниць англійської мови.
Мета дослідження: проаналізувати, наскільки природа фразеологізмів співвідноситься із їх компонентним складом.
Основні методи дослідження: теоретичний аналіз літератури; критичний аналіз досліджень з даної проблеми; системний аналіз; метод типологічного зіставлення.
Практичне значення роботи в тому, що дані, отримані в результаті дослідження, можуть бути застосовані як у галузі філології, так і психолінгвістики.
Структура роботи. Дана курсова робота складається із вступу, двох розділів, списку використаної літератури та переліку умовних позначень. У вступі визначаються об’єкт та предмет дослідження, мета, основні методи, практичне значення та структура роботи.
В першому розділі розглядаються основні положення теорії фразеології та особливості сприймання кольору.
Другий розділ є аналізом фразеологізмів, до складу яких входять колороніми.


Глава 1
Основні положення теорії фразеології
Фразеологія як наука та предмет її дослідження
Фразеологізм як мовне явище може розглядатися не лише в лінгвістичному, а й в психологічному контексті. Такий підхід невипадковий. Праці В.Гумбольта, Ф.де Соссюра та О.О.Потебні яскраво засвідчують, що природу мовних явищ слід шукати в психіці людини. На думку О.О.Потебні, зближення мовознавства з психологією дає можливість “шукати рішення питань про мову в психології, і, навпаки, чекати від досліджень мови нових відкриттів в області психології”.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Семантичні особливості фразеологізмів, що містять назви кольорів у сучасній англійській мові

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок