Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Географія -> Транспортний комплекс України

Транспортний комплекс України

Назва:
Транспортний комплекс України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,99 KB
Завантажень:
309
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Транспортний комплекс України
(курсова робота)
План
Значення транспорту в народногосподарському комп-лексі України.
Територіальна організація транспортної системи.
3. Характеристика окремих видів транспорту України. Особливості їх функціонування і взаємодії в транс-портних вузлах.
Проблеми та перспективи розвитку транспортної системи України.


1. ЗНАЧЕННЯ ТРАНСПОРТУ
В НАРОДНОГОСПОДАРСЬКОМУ КОМПЛЕКСІ УКРАЇНИ
Транспорт — одна з найбільш важливих галузей народного господарства України. Він забезпечує вироб-ничі і невиробничі потреби матеріального виробницт-ва, невиробничої сфери, а також населення в усіх ви-дах перевезень.
Виділяють такі види транспорту: наземний (заліз-ничний, автомобільний, трубопровідний, гужовий, в'юч-ний), водний (морський, річковий, озерний), повітря-ний і електронний. За функціональними особливостя-ми транспорт поділяється на вантажний та пасажирсь-кий. Це зв'язано з тим, що транспорт виступає необ-хідною передумовою функціонування як матеріального виробництва, так і сфери обслуговування, в тому числі пасажирських перевезень.
Пасажирський транспорт є галуззю невиробничої сфери і належить до інфраструктурних галузей. Ван-тажний транспорт — галузь виробничої інфраструкту-ри. Не виробляючи безпосередньо матеріальної продук-ції, вантажний транспорт є четвертою галуззю матері-ального виробництва після видобувної, переробної промисловості і сільського господарства. Жодна з на-званих трьох основних галузей матеріального вироб-ництва не здатна функціонувати без транспортного за-безпечення. Продукт тільки тоді готовий до споживан-ня, коли він доставлений до споживача.
З одного боку, транспорт є неодмінною умовою функціону-вання самого виробництва, де він здійснює доставку сировини, паливно-енергетичних ресурсів, комплектуючих, устаткування і т. п., а з другого — доставляє готову продукцію до споживача. Таким чином, в процесі виробництва готової продукції транспорт істотно впливає на її собівартість, а звідси — на ефективність і ціну. Зменшення транспортної складової у собівартості виробле-ної продукції сприяє підвищенню ефективності виробництва. Зменшити транспортні затрати можна як за рахунок підвищення функціонування транспорту, заміною одного виду іншим, більш ефективним для перевезення даної продукції, так і шляхом удо-сконалення територіальної організації виробництва, що зменшить транспортні витрати для доставки сировини, паливно-енерге-тичних ресурсів, устаткування, готової продукції.
Транспорт є необхідною умовою спеціалізації і комплексного розвитку народногосподарських комплексів регіонів, формуван-ня ТВК як локального, так і районоутворюючого значення. Він сприяє суспільному територіальному поділу праці, формуванню зв'язків між населеними пунктами та всередині їх. Без транспор-ту неможлива інтеграція України у загальносвітову економічну систему. Це потребує модернізації старих та будівництва нових транспортних магістралей міждержавного значення.
За призначенням виділяють транспорт загального користуван-ня, відомчий та особистого призначення.
Окремі види транспорту не функціонують ізольовано. Вико-нуючи спільну функцію по забезпеченню народногосподарського комплексу вантажними і пасажирськими перевезеннями, різні види транспорту формують між собою тісні взаємозв'язки. Внас-лідок цього складається транспортна система, яка розвивається у взаємодії з усім народногосподарським комплексом країни. Транс-портна система являє собою територіальне поєднання шляхів сполучення, технічних засобів транспорту і служби перевезень, які об'єднують всі види транспорту і всі ланки транспортного процесу у їх взаємодії і забезпечують успішне функціонування народногосподарського комплексу країни в цілому.
Роботу транспортної системи забезпечує транспортна інфра-структура, що включає в себе шляхи сполучення, рухомий склад, вантажно-розвантажувальне господарство транспортних та інших підприємств і організацій, які здійснюють навантаження, розван-таження і перевалку вантажів (що перевозяться всіма видами транспорту), а також засоби управління і зв'язку, різноманітне технічне обладнання.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота на тему: Транспортний комплекс України

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок