Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Історія України -> Громади ранніх народовців у східній Галичині (60-1 роки xix століття)

Громади ранніх народовців у східній Галичині (60-1 роки xix століття)

Назва:
Громади ранніх народовців у східній Галичині (60-1 роки xix століття)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,10 KB
Завантажень:
225
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Громади ранніх народовців у східній Галичині (60-1 роки xix століття)
У новочасній історії України шістдесяті роки XIX ст. позначені форму-ванням національних організацій - "громад", що служили основою для україн-ського руху впродовж кількох наступних десятиліть. Перші громади утворилися в 1861-1862 pp. у Петербурзі, Києві, Полтаві, Харкові та Чернігові. Дехто з дослідників схильний шукати витоки громадівського руху в польських студентських "ґмінах", що бурхливо розвинулися ще в 50-х pp. XIX ст. при Київському університеті св. Володимира, інші датують заснування першої Київської української громади 1858 p., наголошуючи на її початковій неза-лежності від польських впливів. У будь-якому разі виникнення Київської громади було пов'язане з "наверненням на українство" (вислів Володимира Антоновича) студентської молоді, вихованої у польському чи російському дусі, Хрестоматійними є відомості про те, що діяльність громад зосереджувалася навколо недільних шкіл для народу, а отже, мала виразно народницький ("народолюбний"), просвітницький характер, великого мірою зумовлений новими обставинами пореформової Росії. Сучасні історики також під-креслюють, що "громадівці [...] утверджували в публіцистичних виступах і в ідейній боротьбі напередодні повстання 1863 р. самобутність історії, культури, мови, літератури українського народу, а тим самим поширювали й утверджу-вали українську національну ідею та державницьку думку"1.
Крім народних шкіл, громадівці займалися проведенням літературних вечорів, влаштуванням громадських бібліотек, складанням словників, збором етнографічних матеріалів тощо. Характерною ознакою і польських, і україн-ських студентських товариств було прилюдне вбирання українського народного одягу або козацького історичного костюму. Студентські таємні товариства-громади були, отже, тими інституціями, в яких кристалізувалася або ж навіть докорінно змінювалася національна або й соціальна свідомість молодої інтелігенції: приклад Володимира Антоновича і його 14 послідовників є дуже
ПРОМОВИСТИМ2. ; :. ; :
Під тиском російських урядових обмежень діяльність громад пішла на спад вже з середини 60-х років XIX ст. і лише частково відновилася у
наступному десятилітті. Подібний до наддніпрянського галицький гро-мадівський рух зумів, натомість, у той же час виробити нові інституційні форми українського відродження. Однак в історичній літературі значно більшу увагу присвячено наддніпрянським громадам, тоді як діяльність їх галицьких відповідників нерідко представляється як незначне маргінальне відгалуження загальноукраїнського руху або ж замовчується зовсім.
Поява громад у Галичині була важливим аспектом раннього народовецького руху, що виникнув на початку 1860-х pp. під впливом українського національного відродження на Наддніпрянщині та конституційних реформ у Габсбурзькій монархії. Ідеологічні засади цього руху вже розглянуті в ряді досліджень3. Ранні народовці відіграли вирішальну роль у перенесенні елементів новочасної української ідентичності, вже сформованих на підросійській Україні, на галицький грунт, у наближенні галицьких мовних норм до загальноукраїнських, поширенні новітньої української літератури та історичної свідомості в Галичині. Вони намагалися гармонійно поєднати слов'янську ідею з українською національною, протистояти російському панславізму, і вже в той час сформулювали власну федеративну політичну програму.
Натомість про організаційну основу раннього народовецького руху - галицькі громади 60-х pp. XIX ст. - писали, як правило, фрагментарно або ж дуже узагальнено (за винятком студій Ярослава Гординського та Степана Трусевича4). Ця стаття є спробою більш детальної реконструкції історії формування та діяльності сітки ранніх народовецьких громад на підставі листування галицьких "громадян"5, спогадів сучасників (Олександра Барвінського, Анатоля Вахнянина, Остапа Терлецького6) та матеріалів тогочасної преси.
Можна погодитися з усталеною думкою про те, що ранні народовці свідомо організовували громади за наддніпрянськими взірцями.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 Курсова робота на тему: Громади ранніх народовців у східній Галичині (60-1 роки xix століття)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок