Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Історія України -> Українське козацтво

Українське козацтво

Назва:
Українське козацтво
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
49,68 KB
Завантажень:
402
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
 
Курсова робота
на тему:
Українське козацтво


План:
1.Вступ.
2.Заняття, побут і звичаї козаків.
3.Воєнне мистецтво козаків.
4.Висновки.
5.Список використаної літератури.
Вступ
Для того, щоб розповідати про побут, звичаї, заняття козаків спочатку потрібно з’ясувати хто взагалі такі козаки і причини їх появи.
Вперше термін «козак» зустрічаємо у Початковій мон-гольській хроніці (1240р.) У перекладі з тюркських мов він означає «одинокий», «схильний до завоювання». У XVI ст. цей термін вміщено в латино-персидсько-кипчацькому рукописі «Codex cumanicus» (1303р.) (Згідно з Куманським кодексом, слово козак означало сторож, вартовий) та в додатку до грецького збір-ника житій святих «Синаксаря». Під 1308р. у Суґдеї (сучасний Судак) згадуються козаки, але вже як розбійники. За пізнішою фіксацією це слово в цілому ряді тюркських мов позна-чало вільних найманців, вояків, що покинули свої улуси, степових розбійників, а в ширшому зна-ченні — вигнанців, бездомних лю-дей, авантюристів, нежонатих мо-лодиків. Згадує про татарських козаків і тогочасний польський хроніст Ян Длуґош, визначаючи їх так: Втікачі, розбійники і вигнанці, що їхньою мовою звуться коза-ками. На Україні назва «козак» вперше вживається у 1492р.
Проблема появи та формування козацької верстви й досі є дискусійною. Перші спроби її розв'язання були зроб-лені ще на початку XVII ст., коли польські історики на-магалися вивести козацький родовід із самоназви, тобто зі слова «козак». Зокрема, польсько-литовський хроніст М. Стрийковський вважав, що козаки походять від ста-родавнього ватажка «Козака», який вдало боровся з та-тарами. З часом викристалізувалася низка версій, що по-яснюють походження козацтва:
1) «хозарська» — ототожнює козаків з давніми наро-дами степу «козарами», або хозарами;
2) «чорно-клобуцька» — вбачає в них нащадків «чор-них клобуків» — тюркського племені, яке у давньорусь-кі часи жило в пограничному зі Степом Пороссі;
3) «черкаська» — вважає виникнення козацтва одним з наслідків процесу міграції в Подніпров'я черкесів (чер-касів), які до того проживали в Тмуторокані;
4) «татарська» — виводить козацький родовід з татар-ських поселень, що виникли на Київщині за часів Воло-димира Ольгердовича та Вітовта, де шляхом злиття та-тарського елементу з місцевим населенням утворилася якісно нова верства — козацтво;
5) «автохтонна» — доводить, що козацтво як спільно-та є прямим спадкоємцем, логічним продовженням вічо-вих громад Київської Русі, які за литовської доби не зник-ли, а лише трансформувалися, зберігши свій вічовий устрій, у військово-службові формування, підпорядкова-ні великому литовському князю;
6) «болохівська» — пов'язує козаччину з існуванням у давньоруських автономних громадах так званих болохівців, які після встановлення монгольського іга добро-вільно прийняли протекторат Орди і вийшли з-під влади місцевих князів;
7) «бродницька» — висвітлює генетичний зв'язок ко-зацтва зі слов'янським степовим населенням періоду Київ-ської Русі — «бродниками», які жили у пониззі Дунаю;
8) «уходницька» — пов'язує виникнення козацтва з утворенням на території Наддніпрянщини громад віль-них озброєних людей, котрі прибували сюди на промис-ли за рибою, бобрами, сіллю, дикими кіньми та іншою здобиччю;
9) «захисна» — пояснює появу козацтва на південних рубежах необхідністю дати організовану відсіч наростаю-чій татарській загрозі;
10) «соціальна» — факт виникнення козацтва пояс-нює як наслідок посилення економічного, політичного, національного та релігійного гніту, яке штовхало селян-ство до масових втеч на вільні землі та самоорганізацію в нових місцях проживання.
Як бачимо, самий лише пе-релік точок зору достатньо свід-чить, наскільки дискусійним є це питання. Принциповим розход-женням у суперечках істориків було те, чи розцінювати козацтво як органічне явище, що виросло з надр руського життя, чи визнати його за факт принесений, відго-мін тюркських інститутів. На мою думку у такому протиставленні немає сенсу хоча б тому, що жива історія — це не розграфлена шахівниця, і в житті будь-якого народу навряд чи знайдеш явище, яке б виникало саме з себе, не обплутуючись масою подеколи непрямих і важ-ко вловлюваних сторонніх впли-вів.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24 
Курсова робота на тему: Українське козацтво

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок