Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Страхування -> Загальна характеристика ЗАТ Страхової Компанії "Еталон-Поліс"

Загальна характеристика ЗАТ Страхової Компанії "Еталон-Поліс"

Назва:
Загальна характеристика ЗАТ Страхової Компанії "Еталон-Поліс"
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,90 KB
Завантажень:
520
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАТ СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ “ЕТАЛОН-ПОЛІС”
2.1 Загальна характеристика діяльності ЗАТ Страхової компанії “ЕТАЛОН-Поліс” та її регулювання нормативно-законодавчою базою
2.1.1 Нормативно-законодавча база діяльності
Страховик – ЗАТ Страхова компанія “ЕТАЛОН-Поліс”, яка на підставі Правил укладає з юридичними й дієздатними фізичними особами договори добровільного страхування наземних транспортних засобів, страхування нещасних випадків, страхування фінансових ризиків, страхування кредитів.
Страхувальник – юридична особа або дієздатна фізична особа, що уклали договір страхування із Страховиком.
ЗАТ Страхова компанія “ЕТАЛОН-Поліс” регулюється Законом України про страхування із змінами та доповненнями, внесеними Законами України. Закон про страхування регулює відносини у сфері страхування і спрямований на створення ринку страхових послуг, посилення страхового захисту майнових інтересів підприємств, установ, організацій та громадян. Дія цього Закону не поширюється на державне соціальне страхування.
Документи, що регламентують взаємовідносини Страхувальника і Страховика:
Закон України “Про страхування”;
Правила;
договір страхування (страховий поліс);
додаткові угоди до договору страхування (адендуми).
Страховою сумою є визначена договором страхування грошова сума, у межах якої Страховик зобов’язаний при настанні страхового випадку здійснити виплату страхового відшкодування відповідно до умов договору страхування.
Договір страхування – це письмова угода між Страховиком і Страхувальником, згідно з якою Страховик бере на себе зобов’язання при настанні передбаченого в договорі страхового випадку сплатити в межах страхової суми і ліміту відшкодування страхове відшкодування Страхувальнику, а Страхувальник зобов’язується сплачувати страхові платежі у визначені строки та виконувати інші умови договору.
Страхувальник має право:
= при настанні страхового випадку, передбаченого договором страхування та Правилами, отримати страхову виплату;
= одержувати роз’яснення стосовно умов договору страхування;
= ініціювати внесення змін до договору страхування;
= ініціювати дострокове припинення дії договору страхування;
= призначити особу для одержання страхового відшкодування (Вигодонабувача) і замінити її іншою особою до настання страхового випадку;
= одержати дублікат договору страхування у випадку втрати оригіналу;
= користуватися іншими правами, передбаченими договором страхування, Правилами та законодавством України.
Страхувальник зобов’язаний:
= своєчасно вносити страхові платежі у відповідності до умов договору страхування;
= надати Страховику інформацію про всі відомі йому обставини, що мають істотне значення для оцінки страхового ризику;
= у триденний термін повідомити Страховика про будь-які зміни, що сталися з об’єктом страхування та можуть вплинути на ступінь ризику;
= повідомити Страховика:
про інші договори страхування, що діють відносно цього об’єкта;
про зміну адреси, розрахункового рахунка, про перереєстрацію тощо;
= здійснити всі необхідні, можливі і доречні дії, спрямовані на зменшення наслідків страхового випадку;
= при настанні страхового випадку діяти відповідно до умов договору;
= при настанні страхового випадку виконувати інструкції Страховика, Спеціалізованої служби, зазначеної в договорі страхування, або їх уповноважених представників та надавати повну і достовірну інформацію щодо обставин настання страхового випадку;
= надати Страховику всі документи, передбачені договором, що стосуються страхового випадку та його наслідків;
= повернути Страховику суму фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини;
= забезпечити Страховику право вимоги до особи, винної за заподіяний збиток в результаті настання страхового випадку (надати інформацію про фактичне місце проживання, місце роботи винної особи, документи, що підтверджують її вину);
= передати Страховику право вимоги до третьої особи, відповідальної за скоєний збиток у розмірі виплаченої суми страхового відшкодування за договором страхування;
= своєчасно повідомити про настання страхового випадку;
Страховик має право:
= перевірити інформацію, надану Страхувальником, а також виконання ним вимог і умов договору страхування;
= з’ясовувати причини, обставини і наслідки страхового випадку, перевіряти всі надані документи;
= ініціювати внесення змін до договору страхування;
= достроково припинити дію договору страхування з письмовим повідомленням Страхувальнику про причини такого рішення у встановлені Правил строки;
= після виплати страхового відшкодування пред’явити позов особі, що несе відповідальність за нанесений збиток;
= відмовити у відшкодуванні за договором страхування у випадках, передбачених чинним законодавством та Правилами;
= вимагати у Страхувальника повернення суми фактично виплаченого страхового відшкодування, якщо з’ясується, що мали місце обставини, передбачені правилами;
= вимагати надати для огляду ТЗ, всі наявні документи об’єкту страхування при укладанні договору страхування;
= подовжити строк прийняття рішення про здійснення чи відмову у здійсненні страхової виплати у випадках, передбачених Правилами та Договором страхування;
= користуватися іншими правами, передбаченими договором страхування, Правилами та законодавством України.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Загальна характеристика ЗАТ Страхової Компанії "Еталон-Поліс"

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок