Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Класична модель ринкової рівноваги

Класична модель ринкової рівноваги

Назва:
Класична модель ринкової рівноваги
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,00 KB
Завантажень:
237
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЗМІСТ


ВСТУП
Основним регулятором еконо-міки є ринок, який регулює найваж-ливіші параметри економічного розвитку. Насамперед ринковий механізм об'єднує виробників і споживачів в єдину економічну систему, підпорядковує виробництво суспільним потребам у формі платоспроможного попиту. Ринок сприяє ефективному розподілу ресурсів. Це озна-чає, що він спрямовує ресурси на виробництво тих товарів, які найбільш потрібні суспільству, примушує підприємців застосовувати найбільш ефективні комбінації використання обмежених ресурсів, сприяє розробці та впровадженню нових, найбільш ефективних технологій. І нарешті, ринок виконує велику селективну функцію серед товаровиробників, завдяки чому із товарного виробництва вибувають ті господарські суб'єкти, результати діяльності яких не відповідають умовам ринкової конкуренції.
Взаємодія попиту і пропозиції, їх координація здійснюються на основі цінового механізму і конкуренції. Дана взаємодія веде до формування рівноважної ціни, при якій величини попиту і пропозиції збалансовані. Загалом стан ринкової рівноваги можна означити як стан ринку3, при якому ні один з економічних агентів (за інших рівних умов) не змінює своє рішення про заплановану величину індивідуального попиту або пропозиції і ціну, яку заправляють чи пропонують.
Отже, ринок перебуває у рівновазі, коли при певному обсязі ринкових угод у фізичному виразі ціна попиту дорівнює ціні пропозиції або коли при певній ціні заплановані величини попиту і пропозиції дорівнюють одна одній.
Ринковий механізм реалізує тенденцію до рівноваги, тобто об'єктивно існує здатність ринку, виведеного зі стану рівноваги, знову повернутися до рівноваги під впливом лише внутрішніх сил. Це явище називають стабільністю рівноваги.
Стан ринкової рівноваги не обов'язково єдиний. Множинність станів рівноваги визначається існуванням аномалій у формуванні ринкових попиту і пропозиції, які полягають у тому, що на певній ділянці крива попиту може відображати пряму залежність величини попиту від ціни, а крива пропозиції - обернену залежність величини пропозиції від ціни. Проте якщо рівновага єдина, то умовою її досягнення є максимум ринкових угод у фізичному виразі при заданих попиті і пропозиції. У протилежному випадку один із досягнутих максимумів буде локальним.
У ринковій економіці, як правило, рідкісними є ситуації, при яких діють лише фактори попиту або лише фактори пропозиції. Набагато частіше трапляються ситуації, за яких дані фактори діють одночасно. Щоб успішно вирішити зазначені проблеми, слід спеціально виділити і аналізувати стан рівноваги на ринку товарів і послуг.
Метою курсової роботи є здійснення економічного аналізу ринкової рівноваги на ринку товарів і послуг.
Завданням курсової роботи є:
Розглянути класичну модель ринкової рівноваги, її основні засади.
Проаналізувати кейнсіанську модель ринкової рівноваги як основоположну.
Розглянути модель ринкової рівноваги Мандела-Флемінга.
Курсова робота складається з вступу, 3 основних розділів та висновків і пропозицій.


1. КЛАСИЧНА МОДЕЛЬ РИНКОВОЇ РІВНОВАГИ
Існує декілька моделей ринкової рівноваги:
класична модель рівноваги;
кейнсіанська модель рівноваги;
модель Манделла – Флемінга.
Класичну модель можна розглядати як складну систему, що складається із взаємопов'язаних підсистем, кожна з яких харак-теризує стан окремого ринку.
За класичною моделлю, держава активно не втручається в економіку, а виконує тільки «королівські» функції: захист від зовнішньої небезпеки, підтримка правопорядку тощо.
Класична модель макрорівноваги – взаємодія ринків ресурсів, товарів, грошей та інвестицій - це пояснююча короткострокова модель, яка описує спосіб досягнення еконо-мічного оптимуму без державного втручання. [3]
Під класичною моделлю будемо розуміти результати дослі-дження представників Кембриджської (Альфред Маршалл, Ар-тур Пігу. Роберт Хоутрі. Д. Робертсон) та Лозаннської (Леон Вальрас, Вільфредо Парето) шкіл.
Класична модель макрорівноваги може бути представлена декількома основними гіпотезами: [2]
1.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Класична модель ринкової рівноваги

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок