Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Статистика цін

Статистика цін

Назва:
Статистика цін
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,20 KB
Завантажень:
455
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Статистика цін
(курсова робота)
План. |
Стор.
1. Поняття цін, їх види і функції
2. Система показників статистики цін
3. Принципи реєстрації цін
4. Аналіз рівня і структури цін
5. Аналіз коливності і співвідношень цін.
6. Основні принципи обчислення і аналізу індексів цін
7. Методи вимірювання рівня і динаміки інфляції
1. Поняття цін, їх види і функції
Ціна - це одна з найбільш важливих економічних категорій в умовах ринкових відносин. Вона виступає в ролі еквівалента при обміні товару на гроші, впливає на виробництво, і споживання Нині існують різні теорії щодо економічної суті і природи цін. А.Сміт, Д.Рикардо, К.Маркс розглядають ці-ну як грошову форму вираження вартості товару, створеної суспільне необ-хідними затратами робочого часу. У.Джеванс, К.Менгер, Е.Бем-Баверк розг-лядають ціну як продукт суб'єктивного (збоку покупця і продавця) визна-чення вартості кінцевого продукту в залежності від його граничної корисно-сті. На думку А.Маршала, представника неокласичної теорії, у формуванні ціни відіграють однакову роль як витрати, що пов'язані з виробництвом кін-цевого продукту, так і його корисність. В.С.Войтинський вважає, що ціна -це сума грошей, за якою здійснюється акт купівлі-продажу. В основі мотива-ції цієї теорії є корисність продукту. На думку П.Б.Струве вартість формує-ться не внаслідок виробничих суспільних відносин, а відносин в процесі об-міну. Згідно теорії Ф.Котлера ціна - це грошова сума, що одержує продавець за одиницю товару, тобто еквівалент, за яким товар обмінюється на гроші.
Широкого поширення набула точка зору П.Самуельсона, на думку якого ціна одиниці товару визначається попитом і пропозицією в межах витрат ви-робництва.
Ціна як економічна категорія ринку виступає з одного боку як індикатор, що відображає кон'юнктуру і політику ринку (співвідношення між попитом і пропозицією, кредитно-фінансову ситуацію, ступінь конкурентності на рин-ку); з іншого боку ціна виступає як маркетинговий регулятор ринку, за допо-могою якого впливають на попит і пропозицію, структуру та ємкість ринку, на купівельну спроможність гривни, швидкість обігу товарних запасів.
Разом з тим ціна виступає інструментом утворення прибутку та управ-ління ефективністю, фактором оподаткування, засобом впливу на інвести-ційну політику, важливим засобом конкурентної боротьби, одним з найбільш вагомих чинників рівня життя населення.
При статистичному вивченні ціни можуть класифікуватися за різними ознаками.
За сферами товарного обслуговування розрізняють ціни:
- оптові, за якими підприємства реалізують великими партіями продук-цію виробничо-технічного і споживчого призначення;
- роздрібні, за якими реалізуються товари безпосередньо споживачу (населенню);
- закупівельні, за якими закупляється сільськогосподарська продукція у фермерів і інших підприємств;
- ціни і тарифи на послуги транспорту (вантажні і пасажирські транс-портні тарифи).
За розміром відшкодування транспортних витрат розрізняють ціпи:
- франко-станція відправлення, які включають транспортні витрати до станції (порту) магістрального транспорту, решту видатків покриваються
покупцем;
- франко-станція призначення, які включають транспортні видатки до станції (порту) призначення.
За формами продажу можна виділити такі ціни:
- договірні, які встановлюються за домовленістю сторін (продавця і по-купця) з врахуванням умов, що склалися на момент здійснення акту купівлі-продажу;
- біржові, які складаються, виходячи з біржового котирування та над-бавки (знижки) за якість, віддаленість від місця надходження;
- аукціонні, що відображають хід реалізації на аукціонах (розрізняють ціни стартові і продажні).
За стадіями продажу розрізняють:
- ціна пропозиції - ціна, за якою продавець намагається продати товар, як правило, це верхня межа діапазону можливих цін на товар, що в подаль-шому коректується внаслідок переговорів з покупцем;
- ціна попиту - це той рівень ціни, в якому зацікавлений покупець;
- ціна реалізації - це ціна, за якою фактично реалізується товар-За ступенем регулювання розрізняють ціни:
- фіксовані, що встановлюються державою на певному граничному рівні;
- регульовані - це ціни, зміна яких допускається в певних межах;
- вільні, що формуються у відповідності з кон'юнктурою ринку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Статистика цін

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок