Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Макроекономічні показники

Макроекономічні показники

Назва:
Макроекономічні показники
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,52 KB
Завантажень:
445
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 
Курсова робота на тему:
Макроекономічні показники


Зміст:
Вступ | 2
Розділ І. Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва |
3
1.1 Суть системи національних рахунків та її значення | 3
1.2 Основні методологічні принципи СНР | 5
1.3 Базова одиниця обліку СНР | 5
Розділ ІІ. Основні макроекономічні показники | 13
2.1 Валовий випуск | 13
2.2 Валовий внутрішній продукт | 15
2.2.1 Номінальний ВВП | 26
2.2.2 Реальний ВВП | 26
2.3 Чистий внутрішній продукт | 26
2.4 Валовий національний продукт | 28
2.5 Національний дохід | 34
2.6 Вплив ціни на валовий національний продукт | 34
Висновок | 41
Список використаної літератури | 42


Вступ
В даному рефераті розглядається така тема, як макроекономічні показники: сутність та вимір.
Політична, соціальна та військова доля країн значною мірою залежить від економічного розвитку, і немає життєво важливішої сфери для успіху держави, ніж її макроекономічний розвиток. Такі країни як Японія, що розвинулися стрімко, завойовуючи зовнішні ринки для своїх товарів, пишаються своєю зростаючою політичною силою та високим життєвим рівнем.
На противагу їм існують країни, що перебувають у стані глибокої стагнації і терплять від галопуючої інфляції, значних торговельних дефіцитів та високого зовнішнього боргу. Життєвий рівень країни значною мірою залежить від її макроекономічної політики.
Для аналізу економічних явищ і процесів, складних господарських взаємозв'язків необхідна система надійних взаємозумовлених показників. В економічній теорії та у господарській практиці використовують різні форми виміру суспільного продукту. Різно-манітність форм і способів виміру результатів народногосподар-ської діяльності зумовлена різними теоретичними підходами до ха-рактеристики суспільного виробництва, різною методикою статис-тичних розрахунків, різними стадіями руху суспільного продукту в процесі економічного кругообігу.
Розділ І.
Система національних рахунків як нормативна база макроекономічного рахівництва
Формування нової економічної системи, заснованої на ринкових відносинах, матеріалізація націо-нальних цілей через державну економічну політику потре-бують широкого використання системи макроеконо-мічних показників. Вони покликані відображати складні взаємопов'язані процеси, що відбуваються в економіці й безпосередньо визначають динаміку економічного зрос-тання та важливі пропорції розширеного відтворення.
Розрахунки макроекономічних показників та важливих пропорцій розширеного відтворення здійснюються на основі відповідних економічних моделей, що відобража-ють річний економічний оборот на макрорівні. Вони є також важливим інструментом державного регулювання і прогнозування національної економіки. Країни з ринко-вою економікою, а також ті, що здійснюють перехід до ринкових відносин, як таку економічну модель використо-вують систему національних рахунків, що затверджена ООН і рекомендована для використання з метою забезпе-чення міжнародних зіставлень, порівнянь та ін.
1.1 Система національних рахунків (СНР) — це система взаємопов'язаних економічних показників, які відобра-жають загальні й найбільш важливі аспекти економічного розвитку, пов'язані з виробництвом і споживанням продуктів та послуг, розподілом і перерозподілом доходів, формуванням національного багатства країни.
СНР базується на відповідних методологічних принци-пах. Розглянемо, зокрема, ті її принципи, які впливають на методологію обчислення макроекопомічпих показни-ків. Серед них основними методологічними пршгцилами СНР с такі:
a) Продуктивною є будь-яка економічна діяльність, котра приносить доход суб'єктам цісї діяльності. Тобто критерієм продуктивності праці с одержання доходу. Це стосується економічної діяльності як у сфері матеріального, так і нематеріального виробництва. У марксистській теорії, на яку спиралася економічна практика соціалізму, застосовувався інший критерій. Про-дуктивною вважалася лише праця у сфері матеріального виробництва. Ця теорія покладена в основу іншої системи макроекономічного рахівництва, яка називається систе-мою балансу народного господарства.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19 Курсова робота на тему: Макроекономічні показники

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок