Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

Назва:
Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
11,00 KB
Завантажень:
123
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 
Курсова робота
з дисципліни „Макроекономіка”
Тема : „Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні”


Зміст
І. РИНОК ПРАЦІ В ЕКОНОМІЧНІЙ СИСТЕМІ
1.1 Соціально-економічна категорія «ринок праці».
1.2. Умови виникнення і ефективного функціонування ринку
праці.
Елементи ринку праці.
Механізм функціонування сучасного ринку праці.
Функції і сегментація ринку праці.
II. ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ І БЕЗРОБІТТЯ
2.1. Поняття та види зайнятості населення.
2.2. Державне регулювання зайнятості населення в Україні.
2.3. Види безробіття.
2.4 Природна норма безробіття. Закон Оукена.
III. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ РИНКА ПРАЦІ В УКРАЇНІ
3.1. Розвиток ринку праці та зайнятість населення
3.2 Регулювання міграційних процесів


1.1. Соціально-економічна категорія «ринок праці»
Ринок праці є важливою складовою всієї ринкової си-стеми. Перед тим, як визначити його соціально-еконо-мічну сутність, необхідно розглянути економічну категорію ринок. Класична політична економія виділяє чотири напрями у визначенні ринку.
Перший напрям представлений науковцями, які під ринком розуміють простір, місце, сферу збуту товарів. Представники другого напряму визначають ринок як сукупність продавців і покупців, третього як сукупність товарно-грошових відносин, спосіб координації дій учас-ників, або як форму зв'язку товаровиробників. Учені четвертого напряму вбачають у ринку механізм, техно-логію здійснення обміну і розподілу товарів.
Отже, з вище наведеного можна зробити висновок, що ринок — це сукупність економічних відносин з приводу купівлі-продажу товарів, яким властива економічна незалежність, свобода у виборі суб'єктів ринку (продавців і покупців), вільне ціноутворення в умовах конкурентного середовища.
Переходячи від вивчення поняття ринку до сутності ринку робочої сили, слід відзначити, що сьогодні визна-чення ринку праці здебільшого залишається дискусій-ним, через недостатню його вивченість. Дослідники проблем праці розглядають головним чином окремі аспекти ринку праці і висловлюють часто діаметрально проти-лежні за змістом думки. Значною мірою це пояснюється різним тлумаченням самого поняття ринку праці.
Нині виділяють чотири напрями підходів до визна-чення ринку праці (робочої сили):
Представниками першої групи ринок робочої сили роз-глядають як "сферу обігу специфічного товару «робоча сила» і як особливий, властивий товарно-грошовим від-носинам спосіб її включення до економічної системи.
Друга група вчених дає визначення ринку праці через його складові елементи — попит і пропозицію. Наприклад, визначення: «Пропозиція і попит на робочу силу означають ринок праці». Прості, короткі визначення не розкривають суті ринку праці як економічної категорії.
Представники третьої, найбільш чисельної групи на-уковців розглядають ринок робочої сили крізь призму суспільних відносин. Вони вважають, що ринок праці це сукупність економічних відносин, форм і методів узгодження і регулювання інтересів безпосередніх виробників і роботодавців, пов'язаних з організацією, використан-ням і оплатою найманої праці.
Проте було б не правильно зводити ринок праці лише до сфери обміну . Ринок праці відіграє важливу роль у за-безпеченні безперервності процесу відтворення такого важливого товару для суспільства як робоча сила. Саме в цьому полягає економічна сутність ринкових процесів. Тому найбільш вдалим вважається визначення ринку праці, яке дають представники четвертого напряму,
Під ринком праці вони розуміють складну систему економічних відносин з обміну індивідуальної здатності до пра-ці на фонд життєвих благ , необхідних для відтворення робочої сили та розміщення працівника в системі суспільного поділу праці за законами товарного виробництва і обігу.
Окремо необхідно зупинитися на термінології «ринок робочої сили» і «ринок праці» , з'ясувати, чи однакові ці поняття, чи різні, чи правомірне їх використання як си-нонімів, що відображають суть одного й того самого явища? Для того щоб відповісти на це питання необхідно розглянути такі економічні категорії, як робоча сила і праця.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6 Курсова робота на тему: Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок