Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України

Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України

Назва:
Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,04 KB
Завантажень:
376
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 

теми | Назва теми | стор
1
2
3
4
5
6
7
8 |
Вступ
Частина І. Теоретичні засади організації прогнозування і макроекономічного планування в Україні
Прогнозування соціально-економічного розвитку України
Макроекономічне планування в системі державного регулювання економіки
Індикативне планування та його організація в Україні та зарубіжних країнах
Основи методології індикативного планування
Частина ІІ. Макроекономічне планування розвитку основних сфер господарської діяльності
Мале підприємництво: організація і проблеми становлення в Україні
Планування розвитку агропромислового комплексу
Головні розділи плану роботи транспортних підприємств
Основні положення про фінансування та державне кредитування капітального будівництва
Частина ІІІ Шляхи формування структури змішаної економіки в Україні
Додатки
Список рекомендованої літератури
Зміст
Вступ
Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України - важлива передумова успішного вирішення тих проблем, які постають перед нашим суспільством на сучасному етапі роз-витку. Їх значимість посилюється насамперед у зв'язку з специфікою ста-новлення і налагодження механізму ефективного функціонування ринко-вих відносин в економіці країни. Реалізація цього завдання вимагає ком-плексного підходу. В тому числі - наявність у працівників відповідних знань у даній галузі. Не випадково курс "Прогнозування і макроекономічне планування входить у програму підготовки молодих спеціалістів економі-чних спеціальностей у вузах України.
Мета підготовки пропонованих "Методичних рекомендацій"- сприяння більш усвідомленого засвоєння студентами основних положень вказаної дисципліни. Це обумовило і структуру роботи. Тематика курсу розподіле-на на три частини. В першій розглянуто методологічні основи, друга частина направлена на вироблення у студентів навичок практичного засто-сування набутих знань, у третій на їхній розгляд виносяться проблематичні питання переходу економіки України до ринкових відносин.
Частина І. "Теоретичні засади організації прогнозування і макроекономічного планування в Україні."
ТЕМА 1: “Прогнозування соціально-економічного розвитку України”.
І. Суть прогнозування.
2. Основні функції і принципи прогнозування,
3. Класифікація системи прогнозів.
4. Державний прогноз економічного і соціального розвитку України.
5. Методи і моделі прогнозування.
Прогноз як науково обґрунтоване міркування про можливий стан об'єкта у майбутньому. Передбачення і пропонування - основні елементи прогнозу-вання.
Пошуковий прогноз: специфіка і основні завдання.
Управлінський характер нормативного прогнозу.
Всебічний аналіз потенціалу України (регіону, галузі, підприємства) як необхідна передумова наукової обґрунтованості прогнозування, зокрема:*
Економічного і соціального (сукупності трудових ресурсів, розві-даних, нерозвіданих і використовуваних природних ресурсів, джерел енергії);*
Науково-технічного (сукупність трудових, матеріальних фінансо-вих ресурсів сфери науки і наукового обслуговування, нагромаджених знань у галузі суспільних, природних, технічних наук, а також передового досвіду);*
Промислово-виробничого (сукупність галузей промислового виро-бництва, будівельної індустрії, транспорту і зв'язку, їхніх виробничих потужно-стей, основних фондів і. трудових ресурсів).*
Сільськогосподарського (сукупність трудових ресурсів, зайнятих у сільськогосподарському виробництві, технічних засобів, ресурсів рослинництва, а також лісних і водних);*
Потенціалу соціального розвитку (охорони здоров'я, культури і мистецтва, спорту, туризму, загальної і професійної освіти, підготовки фахівців вищої кваліфікації, різних видів громадської діяльності, об'єктів соціальної ін-фраструктури).
Головними функціями прогнозування є :–
Науковий аналіз економічних, соціальних, науково-технічних процесів і тенденцій;–
Дослідження об'єктивних зв'язків соціально-економічних явищ госпо-дарського розвитку у конкретних умовах;–
Оцінка сформованого рівня розвитку конкретної ситуації і виявлення тенденцій, які можуть скластися у майбутньому, передбачення нових ситуацій та їхня оцінка;–
Виявлення можливих альтернатив розвитку економиш у перспективі, нагромадження наукового матеріалу для обгрунтованого вибору певних рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Прогнозування і макроекономічне планування соціально - економічного розвитку України

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок