Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку

Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку

Назва:
Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
32,26 KB
Завантажень:
157
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 
Курсова робота на тему:
«Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку »


План:
Вступ.
Призначення комплексу соціальної інфраструктури.
Склад основних галузей комплексу соціальної інфраструктури.
Регіональні особливості розвитку та розміщення комплексу соціальної інфраструктури.
Проблеми та перспективи розвитку комплексу соціальної інфраструктури та шляхи їх вирішення.
Висновок.
Використана література.
Вступ:
Соціальна сфера складається з двох комплексів: соціально-куль-турного і матеріально-побутового. Соціально-культурний комплекс включає галузі, пов'язані з відтворенням головної продуктивної сили суспільства, відновленням її працездатності і зміцненням здоров'я, з формуванням людського капіталу. Для цього комплек-су характерним є переважання безплатних послуг та їх загально-доступність. Галузі цього комплексу є важливим фактором під-вищення продуктивності праці в усіх сферах господарського і культурного життя.
Рівень розвитку соціальної інфраструктури - важлива умова підвищення добробуту людей. Її економічна роль проявляється у розширеному відтворенні населення, в тому числі робочої сили, у підвищенні продуктивності праці, а соціальна – у поліпшенні умов життя і праці всіх соціальних груп, збільшення вільного часу, забезпечення всебічного і гармонійного розвитку членів суспільства.
У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соціальній сфері, яку становлять: житлове і ко-мунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'я-зок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізич-на культура і спорт. За своїм призначенням всі вони іс-тотно впливають на вирішення основних соціально-еко-номічних завдань. Зокрема, від рівня розвитку медич-ного обслуговування значною мірою залежать показ-ники здоров'я населення, тривалості життя, його при-родного приросту. Завдяки впровадженню найбільш ефективних способів лікування хвороб, широкого комп-лексу санітарно-культурних і профілактичних заходів створюються передумови для істотного скорочення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність.
В основі соціальне орієнтованої ринкової економіки, побудову якої проголошено в Україні, лежить формула територіального і соціального вирівнювання забезпеченості населення соціальними товарами/послугами. На думку деяких економістів, зміст соціального ринкового господарства полягає в тім, що у даному випадку принцип волі ринку поєднується з принципом соціального вирівнювання. Під соціальним вирівнюванням мається на увазі забезпечення такого механізму розподілу національного доходу, який би виключав надмірне збагачення на одному полюсі і незабезпеченість, убогість — на іншому.
Соціальна політика України повинна спиратися на сформовані національні поняття про соціальну захищеність. Кінцевою метою реформування економіки регіонів має стати орієнтація національної
економіки на вирішення соціальних завдань відповідно до задекла-
рованих конституційних гарантій і досягнення високої якості життя
населення. Для цього необхідною умовою є адаптація організацій-
них основ функціонування галузей соціальної сфери до перехідних
умов, а в перспективі - до ринкової економіки.
Склад та призначення комплексу соціальної інфраструктури.
Особливий сектор економіки являє собою соціальний комплекс держави як сукупність галузей виробництва та видів діяльності, що забезпечують безпосередньо потреби головної продуктивної сили – людини, а в регіональному вимірі – всього населення даної території. Соціальний комплекс складається з двох достатньо відмінних між собою секторів господарства – соціально-інфраструктурних галузей та виробництва товарів народного споживання.
Соціальний комплекс характеризується регіонально-орієнтованим типом розвитку, оскільки пов’язаний із забезпеченням потреб людей, місцезнаходження яких об’єктивно прив’язано до певної мережі розселення.
Соціальна інфраструктура – це комплекс закладів, установ, підприємств сфери послуг та сфери господарства, що виконують специфічні суспільні функції, безпосередньо спрямовані на задоволення особистих матеріальних і духовних потреб людей з метою підвищення їх життєвого рівня.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20 Курсова робота на тему: Комплекс соціальної інфраструктури України та регіональні особливості його розвитку

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок