Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Макроекономічна рівновага.

Макроекономічна рівновага.

Назва:
Макроекономічна рівновага.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,66 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Тема . Макроекономічна рівновага.
1. Класична модель макрорівноваги : взаємодія ринків ресурсів,
товарів,грошей та інвестицій.
2. Кейнсіанська макроекономічна модель.
2.1. Сукупний попит і сукупна пропозиція.
2.2. Ефект зміни сукупного попиту і сукупної пропозиції.
2.3. Базова модель Кейнса:роль споживання і заощадження.
2.4. Мультиплікатор випуску за витратами. Базова модель
Кейнса:інвестиції.
2.5. Ускладнена модель Кейнса.Мультиплікатор державних
податків.


1. Досягнення макроекономічної рівноваги - центральна проб-
лема як макроекономічної теорії,так і макроекономіки як науки
прикладної.Під макроекономічною рівновагою розуміють досяг-
нення таких народногосподарських пропорцій, за яких динаміка
економічного розвитку характеризуватиметься бажаною
стабільністю:без надлишків нереалізованого суспільного про-
дукту, але й без його дефіциту; з повною зайнятістю усіх на-
явних виробничих ресурсів,але й без їх нестачі;з незмінними
темпами економічного зростання, які б забезпечували пов-
нокровне розширене відтворення суспільного виробництва.
(В.М.Ковальчук "Макроекономіка" с.153-156).
Розглянемо макрорівновагу з позицій класичної школи,що є
однією з найбільш відомих в економічній науці.Якщо виходити
із сучасних уявлень про економічну рівновагу,то класична мо-
дель виглядає малопрактичною хоча б тому,що вона виключає з
аналізу фактор держави. Однак, знання класичної моделі
необхідне, принаймні, з двох причин.
По-перше, кейсіанська теорія,завдяки,якій,власне,і виник-
ла макроекономіка в сучасному розумінні,розвинулась на грунті
конструктивної критики класичної теорії.Для більш грунтовного
засвоєння кейнсіанської моделі необхідно усвідомлювати,що пе-
редувало її виникненню,від чого в ній з часом відмовились,а
що сприйнялося і утвердилось.
По-друге,такі сучасні теоріїї,як монетаризм та те-
орія,зорієнтована на пропозицію,грунтуються саме на класичній
моделі макрорівноваги.
Класична модель макрорівноваги грунтується на кількох
гіпотезах:1)Рівновага встановлюється в результаті взаємодії
ринків ресурсів,товарів,грошей та заощаджень(інвестицій).
2)Вихідним у встановленні рівноваги є ринок ресурсів.
3)На ринках ресурсів і товарів існує рівень цін,який врівно-
важує попит і пропозицію,і завдяки цінам відбувається автома-
тичне очищення ринків як від зайвого попиту,так і від зайвої
пропозиції. Тобто класична економічна теорія виходить з двох основних положень. По-перше, стверджується, що навряд чи можлива ситуація, в якій рівень сукупних видатків
Y = C + I + G + Xn буде недостатній для закупки продукції, виготовленої при повній зайнятості ресурсів (тобто, навряд чи мижлива ситуація, коли AD = AS).
По-друге, навіть якщо ця ситуація виникає то одразу ж змінюється заробітна плата, ціни і ринкова ставка процента, слідом за спадом сукупного попиту пройде швидкй і незначний спад виробництва, що стабілізує ситуацію. Важливо, що грошовий ринок завжди гарантує рівність інвестицій і заощаджень, а звідси і повну зайнятість ресурсів. Можливе лише “добровільне” безробіття в рамках природнього рівня. Це означає, що в точці рівноваги AD i AS об”єм виробництва Y завжди рівний потенціальному Y*.
Згідно класичної економічної теорії, основним фактором, визначаючим динаміку заощаджень та інвестицій, є ставка процента: якщо вона зросте, то домашні господарства починають відносно більше зберігати і менше вживати з кожної додаткової одиниці доходу. Ріст заощаджень домашніх господарств з часом приводить до зниження цін кредиту, що забезпечує ріст інвестицій.
Грунтуючись на другому з наведених положень класичної мо-
делі,розглянемо спочатку ринок ресурсів.
Головним ресурсом у класичній моделі є ресурс праці,щодо
якого найбільш очевидно справджується правило(закон)спадної
віддачі факторів.
Ринок робочої сили.На ринку робочої сили взаємодіють по-
пит на працю та її пропозиція.Причому попит і пропозиція ро-
бочої сили є функціями середньої ральної заробітної плати(Wr).
Під реальною заробітною платою розуміють доход від праці,
виражений в одиницях створеного продукту.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Макроекономічна рівновага.

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок