Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Макроекономіка -> Соціальний комплекс

Соціальний комплекс

Назва:
Соціальний комплекс
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,20 KB
Завантажень:
262
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
КУРСОВА РОБОТА
з предмету РПС
на тему:
“Соціальний комплекс”


Зміст
1. Сутність, роль і місце у суспільному розвитку України.
2. Сучасний стан та особливості розміщення галузей соціальної сфери України.
3. Виробництво товарів народного споживання: сучасний стан та особливості розміщення.
4. Проблеми і перспективи розвитку соціального комп-лексу України.


1. СУТНІСТЬ, РОЛЬ І МІСЦЕ
У СУСПІЛЬНОМУ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Розвиток суспільного виробництва підпорядковує-ться головній меті — найбільш повному задоволенню постійно зростаючих потреб всіх членів суспільства. Чим вищими є темпи соціально-економічного розвит-ку, тим динамічніше змінюються людські потреби і сама структура життєвих благ, покликаних їх задово-льняти та забезпечувати всебічний і гармонійний роз-виток особистості.
До складу соціального комплексу входять соціальна сфера (сфера послуг) та виробництво товарів народно-го споживання (насамперед легка промисловість).
У зростанні життєвого рівня населення велика роль належить соціальній сфері, яку становлять: житлове і ко-мунальне господарство, пасажирський транспорт і зв'я-зок, система побутового обслуговування населення, освіта, культура і мистецтво, охорона здоров'я, фізич-на культура і спорт. За своїм призначенням всі вони іс-тотно впливають на вирішення основних соціально-еко-номічних завдань. Зокрема, від рівня розвитку медич-ного обслуговування значною мірою залежать показ-ники здоров'я населення, тривалості життя, його при-родного приросту. Завдяки впровадженню найбільш ефективних способів лікування хвороб, широкого комп-лексу санітарно-культурних і профілактичних заходів створюються передумови для істотного скорочення втрат робочого часу через тимчасову непрацездатність.
Світові тенденції показують, що з підвищенням життєвого рів-ня населення набувають подальшого розвитку галузі та сфери праці, де виробляються матеріальні і духовні блага. На сучасному етапі розвитку суспільства загальною закономірністю є зростання соціально-економічного значення споживання різного роду по-слуг, а звідси — і галузей, які надають ці послуги.
Це знаходить своє відображення як в абсолютному та віднос-ному збільшенні їх у загальній масі життєвих благ, так і у випе-реджаючих темпах зростання споживання послуг відносно спо-живання інших життєвих благ. У табл. 1 наведені дані, які харак-теризують обсяги послуг, що надаються підприємствами соці-альної сфери України.
Таблиця 1
ПЛАТНІ ПОСЛУГИ НА ДУШУ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ у 1995—1997 pp. (грн., у факт, цінах)*
Види послуг | 1995 | 1996 | 1997
всього | у тому числі у сільсь-кій місцевості
Всі надані послуги, у тому числі | 71,9 | 149,4 | 183,0 | 62,7
Побутові | 6,9 | 11,5 | 14,5 | 10,7
пасажирського транспорту | 16,6 | 30,3 | 34,5 | 3,1
зв'язку | 5,2 | 11,2 | 15,7 | 5,3
житлово-комунальні | 29,4 | 71,7 | 87,5 | 36,5
по утриманню дітей у дошкільних закладах | 0,8 |
1,7 |
1,9 | 0,4
по навчанню в навчальних закладах | ... | 1,9 | 4,8 | 0,05
Культури | 0,8 | 1,4 | 1,7 | 0,3
туристсько-екскурсійні | 1,3 | 1,7 | 1,3 | 0,2
фізичної культури і спорту | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0
охорони здоров'я | 0,9 | 1,7 | 2,2 | 0,1
санаторно-курортні і оздоровчі | 7,2 | 11,0 | 11,9 | 4,5
правового характеру і установ банків України | 0,6 | 1,4 | 2,2 | 0,5
* Статистичний щорічник України за 1997 р, — К.: Українська енциклопедія, 1998. — С. 284.
Основне значення соціальної сфери полягає в тому, що весь комплекс її галузей забезпечує зростання рівня споживання та вдосконалення його структури. Розширення асортименту життє-вих благ, які входять до фонду споживання і задовольняють зростаючі потреби людини — учасника суспільного виробництва, — забезпечує саме розвиток соціальне орієнтованих галузей народно-господарського комплексу. Послуги в цьому процесі виконують, як правило, роль фактора, який забезпечує відтворення робочої сили.
Таблиця 2
СТРУКТУРА ПЛАТНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ у 1995—1997 рр.,%*
Види послуг |
1995 | 1996 | 1997
всього |
у тому числі в сільсь-кій місцевості
Всі надані послуги, у тому числі: |
100 |
100 |
100 |
100
побутові |
9,7 |
7,7 |
7,7 |
17,1
пасажирського транспорту |
23,1 |
20,3 |
18,8 |
4,9
зв'язку |
7,2 |
7,5 |
8,6 |
8,5
житлово-комунальні |
40,9 |
47,9 |
47,8 |
38,3
по утриманню дітей у дошкіль-них закладах | 1.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота на тему: Соціальний комплекс

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок