Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо зниження рівня браку продукції та збитків від браку.ТОВ «ФЕРУМ

обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо зниження рівня браку продукції та збитків від браку.ТОВ «ФЕРУМ

Назва:
обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо зниження рівня браку продукції та збитків від браку.ТОВ «ФЕРУМ
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
17,11 KB
Завантажень:
256
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
ЗМІСТ
ст
Вступ………………………………………………………………………………..4
Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу браку та збитків від браку продукції
1.1 Процес виробництва, аналіз обсягів виробництва……………………….6
1.2 Аналіз якості виготовленої продукції……………………………………..11
1.3 Поняття та явище браку на виробництві підприємства та його класифікація……………………………………………………………………...16
1.4 Порядок проведення аналізу браку та збитків від браку……………….20
Розділ 2 Аналіз рівня браку та збитків від браку на виробництві ТОВ „ФЕРУМ”
2.1Техніко-економічна характеристика фінансового стану підприємства21
2.2 Аналіз якості продукції та витрат на якість…………………………..…27
2.3 Аналіз браку на виробництві та розрахунок витрат на брак…….…….31
Розділ 3. Шляхи зниження рівня браку продукції на ТОВ „ФЕРУМ”…...33
Висновки………………………………………………………………………..…39
Перелік використаних літературних джерел…………………………………41


Вступ
В умовах переходу до ринку успіх кожного конкретного товаровиробника оцінюється за рівнем ефективності виробництва, обумовленої в першу чергу ступенем задоволення потреб суспільства з найменшими витратами. При цьому в даний час визначальною характеристикою, яка формує суспільні потреби, стає якість продукції. Це пов'язано з тим, що якість продукції в умовах конкуренції є головним стимулом придбання продукції, одним з факторів її конкурентоспроможності.
Одним із побічних показників якості продукції вважає-ться брак, тобто зіпсовані деталі, вузли й готові вироби.
Брак може бути непоправним і поправним. Останній за пев-них додаткових затрат праці та заробітної плати можна перетвори-ти на якісну продукцію.
На відміну від загальної величини браку, тобто суми цін проду-кції, яку не можна реалізувати, втрати від браку — це ті витрати, які бере на свій рахунок, тобто на собівартість, підприємство.
Метою курсової роботи є теоретичне обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо зниження рівня браку продукції та збитків від браку.
Для досягнення поставленої мети було вирішено такі задачі:
проведення теоретичного аналізу понять “брак”, “збиток від браку” та “якість продукції”, яке тісно переплітається з вищезгаданими;
аналіз існуючих класифікацій витрат на брак та організаційної структури управління в системі забезпечення якості продукції;
дослідження методів вирішення задачі пониження браку та підвищення якості продукції;
Об'єкт дослідження - діяльність підприємства ТОВ «ФЕРУМ»
Предмет дослідження - процес аналізу та управління виробництвом продукції і контроль над виникненням браку.
Методи дослідження. Теоретичною та методологічною основою дослідження є положення сучасної економічної теорії, наукові праці вітчизняних та зарубіжних вчених у сфері управління витратами на забезпечення якості.


Розділ 1 Теоретичні аспекти аналізу браку та збитків від браку продукції
1.1 Процес виробництва, аналіз обсягів виробництва
Сучасні умови господарювання надають підприємствам повну самостійність з питань виробництва та реалізації продукції: планування і організація технологічного процесу, обсяги виробництва, структура продукції, контрагенти та напрями реалізації тощо. Правильно обрана стратегія виробництва та відповідні обсяги випуску продукції забезпечують бажаний обсяг реалізації та фінансові результати - прибутки, що відповідають масштабам цієї діяльності. При цьому необхідно враховувати, що виробнича діяльність підприємства зумовлена загальною економічною ситуацією, галузевими пропорціями та платоспроможним попитом населення.
Метою аналізу виробництва та реалізації продукції є знаходження шляхів збільшення обсягів виробництва та реалізації продукції порівняно з конкурентами, розширення частки ринку при максимальному використанні виробничих потужностей і, як результат, - збільшення прибутку підприємства.
Основне завдання комплексного аналізу виробництва та реалізації продукції - аналіз конкурентних позицій підприємства та його здатності до швидкого маневрування ресурса-ми при зміні кон'юнктури ринку.
Обсяг виробництва продукції може бути виражений у натуральних і вартісних вимірниках:
1) вартісні вимірники (гривні, копійки тощо) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва та реалізації продукції;
2) натуральні вимірники (штуки, метри, тонни тощо) застосовують при аналізі обсягів виробництва та реалізації продукції за окремими видами та групами однорідної продукції;
3) умовно-натуральні вимірники (наприклад, тисячі умовних банок, кількість умовних ремонтів тощо) використовують для узагальнюючої характеристики обсягів виробництва та реалізації продукції, як правило, на підприємствах, де виготовляється однорідна продукція у різній за обсягом тарі.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: обґрунтування та розробка методичних підходів і практичних рекомендацій щодо зниження рівня браку продукції та збитків від браку.ТОВ «ФЕРУМ

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок