Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера

Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера

Назва:
Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,42 KB
Завантажень:
398
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера


Зміст


Вступ
Актуальність теми. Розвиток ринкових відносин в Україні об'єктивно потребує пожвавлення діяльності підприємств, формування ефективних управлінських рішень в сфері фінансового менеджменту. Серед важливих факторів розвитку підприємств істотне місце займає інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера.
Ринкові відносини характеризуються різноманіттям суб'єктів господарювання; складових інфраструктури; продуктів і технологічних процесів. Тому регулювання ринкових процесів активізує проблему інформаційного забезпечення управління як на макрорівні, так і на всіх рівнях ієрархії народного господарства. Виявлення і використання інформації про закономірності розвитку ринку, який функціонує на основі дії об'єктивних економічних законів, визначають ступінь свободи і відповідності їм дії усіх господарських суб'єктів, у тому числі й держави. Тому перехід до ринку можливий при забезпеченні всіх процесів перетворення необхідною інформацією. Реалізація такого підходу спрямована на створення і розвиток єдиного механізму, який містив би у собі елементи нових інформаційних технологій, інформаційних структур та інфраструктури, а також умов, які сприяли б виникненню, існуванню і взаємодії складових елементів ринкових перетворень як джерел і споживачів інформації.
Широке коло питань, пов'язаних з дослідженнями у цій галузі знайшли відображення у роботах відомих вітчизняних і зарубіжних вчених-економістів: И. Ансоффа, В. Бабича, М. Єрмошенка, М. Слободяника, А. Медведєва, Т. Виниград, Е.В. Поспєлової, М. Цаленка, Ю. Шабанова-Кушнаренка, М. Бондаренка, С. Медника, М. Сігела, Р. Ванга та ін.
Актуальність проблем, пов'язаних з формуванням інформаційного забезпечення роботи фінансового менеджера, визначила вибір теми, мету і завдання курсової роботи.
Мета і завдання роботи. Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних положень, розробці напрямків удосконалення інформаційного забезпечення роботи фінансового менеджера.
Для досягнення поставленої мети в роботі вирішувалися такі завдання:
визначено роль і місце інформаційного забезпечення у системі управління підприємством;
проаналізовано теоретичні розробки і практичний досвід з питань формування інформаційного забезпечення роботи фінансового менеджера на сучасному етапі;
розроблено методичні рекомендації з аналізу і виявлення основних показників, що визначають прийняття управлінського рішення;
сформовано концептуальні основи інформаційної інфраструктури прийняття управлінських рішень.
Об'єктом дослідження в роботі є процес інформаційного забезпечення роботи фінансового менеджера.
Предметом дослідження є теоретичні і прикладні проблеми формування системи інформаційного забезпечення прийняття рішення в управлінні підприємством у період становлення ринкових відносин.
Методологія та методика дослідження. Теоретичну і методологічну основу дослідження становлять роботи вітчизняних і зарубіжних провідних вчених та фахівців у галузі комплексного формування інформаційного забезпечення управління і теорії прийняття управлінських рішень в сфері фінансового менеджменту. В роботі використано закони України, нормативні акти державних установ України, підручники, монографії, наукові статті тощо. Методологічною основою досліджень є філософські принципи пізнання, діалектичний, логічний та системний підходи до розгляду процесів і явищ в економіці. У процесі дослідження використані загальнонаукові методи: спостереження, порівняння, вимірювання, узагальнення, абстрагування, формалізації.

Розділ 1. Інформаційна основа фінансового менеджменту
1.1 Сутність та зміст фінансового менеджменту
Широке визнання фінансового менеджменту вченими і практи-ками, введення цієї дисципліни в учбові плани провідних вищих еко-номічних учбових закладів складає найголовніший зміст нового ета-пу розвитку вітчизняної науки управління фінансами підприємства. Мова йде, по суті, про принципову якісну зміну цієї науки, що зумі-ла дати відповіді на самі пекучі питання, поставлені життям:
Як ринкове середовище міняє логіку функціонування фінансо-вого механізму підприємства?
Як управляти фінансами підприємства на основі цієї нової логі-ки? Які ринкові критерії прийняття фінансових рішень?
Як поєднувати стратегію і тактику, довго- і короткострокові ас-пекти життєдіяльності підприємства в нових умовах?
Які обмеження на управління фінансами накладає (але і які нові можливості приносить) інфляційне середовище?
Які існують легальні методи фінансового маневрування з метою нейтралізації наслідків важкого оподаткування?[,c.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Інформаційне забезпечення роботи фінансового менеджера

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок