Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Методи прийняття управлінських рішень.

Методи прийняття управлінських рішень.

Назва:
Методи прийняття управлінських рішень.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
27,96 KB
Завантажень:
392
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 
Реферат на тему:
Методи прийняття управлінських рішень.


ЗМІСТ
Вступ.
Загальна класифікація управлінських рішень.
Засоби і мета.
Сутність методу ІСО в процесі прийняття управлінських рішень.
Методологія оцінки ефективності управлінських рішень.
.Мета і завдання оцінки рішень
Характеристика оцінок ефективності вибору рішень
Принципи вирішення завдань ефективності
Процес реалізації рішень і його регулювання.
. Оцінка й ефективність реалізації прийнятих рішень


ВСТУП
Одним з найбільш актуальних завдань сучасного розвит-ку економіки України є створення умов ефективного і динамічно-го переходу до ринкових відносин. При цьому дуже важливим є реорганізація надмірних форм концентрації і монополізації ви-робництва, удосконалювання організаційних формувань і струк-турних співвідношень, перегляд застарілих економічних зв'язків і методів керування.
У цих умовах особливої гостроти набуває необхідність розвитку підприємницької активності, діяльність підприємств і організацій, спрямована на споживача і кінцевий результат — прибуток.
Практичне рішення проблем, зв'язаних з необхідністю за-безпечення нормальної роботи підприємства не тільки сьогодні, але й у перспективі, залежить від ступеня освоєння методологій і методів прийняття управлінських рішень. Особливу значимість дане питання здобуває в умовах нестабільності виробництва і йо-го спаду. Ціна прийнятих господарських рішень різко зростає. Від того, наскільки економічно грамотно приймаються рішення, залежить найчастіше саме існування фірми.
Різноманіття . соціально-економічних процесів, їхня не-стабільність і невизначеність, динамізм виробництва приводять до різкого зростання числа складних господарських ситуацій, дозвіл і передбачення яких без застосування спеціальних економіко-математичних методів і прийомів практично неможливо. Тому майбутнім фахівцям необхідно в досконалості знати:
основи теорії прийняття рішень;
зміст і концепцію прийняття управлінських рішень;
основні методи і прийоми вирішення завдань на вибір дій у різних виробничих ситуаціях;
методи оцінки ефективності на всіх етапах процесу підго-товки, формування, вибору і реалізації управлінських рішень.
В результаті отриманих знань студент повинен уміти:
аналізувати існуючі ситуації і положення фірми;
виявляти проблеми й обґрунтовувати постановку мети фірми;
вирішувати виявлені проблеми і вибирати найбільш ефек-тивні варіанти їхніх рішень.
За допомогою вивчених методів на підприємствах ефек-тивно можна вирішити комплекс проблем, зв'язаних з цілеспря-мованою переорієнтацією випуску продукції нової номенклатури й асортименту, а також здійснити впровадження і використання нових технологій, проводити реконструкції, розвивати марке-тинг, удосконалювати структуру керування підприємством, вчас-но і якісно здійснювати підготовку і перепідготовку кадрів.
Ринкова економіка формує нові вимоги до підприємства. Ці вимоги диктуються існуючою конкуренцією між підприємст-вами (виробниками продукції), і так само високими стандартами і вимогами до якості товарів. Вони змушують підприємства гнуч-ко і вчасно реагувати на зміни, що відбуваються в ринковій і ви-робничій ситуаціях.
Успіх підприємства багато в чому залежить від здатності ЛПР (особа, що приймає рішення) передбачати можливі ситуації, а на основі правильно прийнятих рішень ефективно планувати номенклатуру й обсяг продукції, інвестиції і прибуток. Тому ду-же важливим являється необхідність і корисність ознайомлення і вивчення основних прийомів і підходів до прийняття уп-равлінських рішень, у яких, як правило, беруть участь багато фахівців і, у першу чергу, менеджери.
Математичні методи вирішення завдань повною мірою тут не викладаються, оскільки ці методи — прерогатива іншої спеціальності. Завдяки такому підходу, при розробці уп-равлінських рішень не використовується складний математичний апарат. Для освоєння даного курсу досить знання стандартного курсу математики середньої школи і не потрібно попереднього знайомства з якою-небудь спеціальною літературою.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16 Курсова робота на тему: Методи прийняття управлінських рішень.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок