Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Планування як функція управління підприємством

Планування як функція управління підприємством

Назва:
Планування як функція управління підприємством
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
25,81 KB
Завантажень:
80
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова з менеджменту
Планування як функція управління підприємством
Вступ
Кожна фірма, починаючи свою діяльність, зобов'язана чітко представ-ляти потребу на перспективу у фінансових, трудових і інтелектуальних ре-сурсах, джерела їхнього одержання, а також уміти точно розраховувати ефективність використання наявних засобів у процесі роботи своєї фірми. У ринковій економіці підприємці не можуть домогтися стабільного успі-ху, якщо не будуть чітко й ефективно планувати свою діяльність, постійно збирати й акумулювати інформацію як про стан цільових ринків, положенні на них конкурентів, так і про власні перспективи і можливості.
При всьому різноманітті форм підприємництва існують ключові по-ложення, які застосовуються практично в усіх сферах комерційної діяль-ності і для різних фірм, необхідні для того, щоб вчасно підготуватися, обійти потенційні труднощі і небезпеки, тим самим зменшити ризик у досягненні поставлених цілей. Розробка стратегії і тактики виробничо-господарської діяльності фірми є найважливішим завданням для будь-якого бізнесу [6].
Суть планування проявляється в конкретизації цілей розвитку всієї фірми та кожного підрозділу окремо на певний період; визначенні госпо-дарських завдань, засобів їх досягнення, термінів та послідовності реалі-зації; виявлення матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, які не-обхідні для вирішення поставлених завдань.
Розкриття всіх аспектів, пов’язаних з плануванням діяльності підприємства є основною метою даної курсової роботи.
Предметом даної курсової роботи є детальне вивчення комплексу управлінських заходів, що використовує підприємство для організації виробництва і збуту своєї продукції. Об’єктом є саме підприємство та його планова політика.
Основні завдання, що стояли в процесі написання цієї роботи:
дослідити суть поняття «планування» як функції управління (принципи, концепції);
ознайомитись із системою планування ( види, напрями, методи, інформаційні ресурси і нормативна база);
ознайомитись на конкретному прикладі з методами планування.
Курсова робота складається з двох розділів, вступу і висновків.
В першому розділі розкривається саме поняття планування як основної функції управління підприємством, розглядаються методи та інструменти, інформаційна база планування, система планів на підприємстві.
Другий розділ детально знайомить з моделлю та рішенням задачі планування забезпечення виробництва матеріальними ресурсами підприємства «Алгол».
ПЛАНУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФУНКЦІЯ УПРАВЛІННЯ
Суть планування
Призначення планування як функції управління поля-гає в намаганні завчасно врахувати за можливістю всі внутрішні та зовнішні фактори, що забезпечують сприятливі умови для нормального функціону-вання і розвитку підприємств. Воно передбачає розробку комплексу за-ходів, які визначають послідовність досягнення конкретних цілей з ураху-ванням можливостей найефективнішого використання ресурсів кожним виробничим підрозділом і всією фірмою. Тому планування повинно забез-печити взаємоув'язку між окремими структурними підрозділами фірми, які включають всю технологічну ланку: наукові дослідження і розробки, виробництво та збут. Ця діяльність опирається на виявлення та прогнозу-вання споживчого попиту, аналіз й оцінку наявних ресурсів та перспектив розвитку господарської кон'юнктури. Звідси випливає необхідність зв'яз-ку планування з маркетингом та контролем з метою постійного коригуван-ня показників виробництва і збут слідом за змінами попиту на ринку [11].
У залежності від змісту, мети і завдань виділяють такі форми плану-вання та види планів:
1. Форми планування в залежності від тривалості планового періоду:
- перспективне планування (прогнозування);
- середньострокове планування;
- поточне (бюджетне, оперативне) планування.
2. Види планів:
а) в залежності від змісту господарської діяльності — плани науково-дослідницьких та дослідницько-конструкторських робіт; виробництва і збуту; матеріально-технічного постачання; фінансовий план;
б) в залежності від організаційної структури підприємства (фірми) — плани виробничої дільниці; плани дочірньої компанії.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Планування як функція управління підприємством

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок