Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Концептуальна еволюція міжнародного маркетингового управління

Концептуальна еволюція міжнародного маркетингового управління

Назва:
Концептуальна еволюція міжнародного маркетингового управління
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
37,82 KB
Завантажень:
315
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 
Навчальна дисципліна: Міжнародний маркетинг
1.Концептуальна еволюція міжнародного маркетингового управління
У процесі глобалізації економічного розвитку постає питан-ня чіткого визначення економічної суті, методологічних зав-дань, функціональних напрямів та соціально-економічних наслідків маркетингової діяльності в нових умовах. Це перед-бачає застосування системного підходу до обґрунтування по-няття "міжнародний маркетинг" як економічної категорії, що висвітлює глибинні причинно-наслідкові зв'язки між явища-ми і процесами економічного життя та формує методологічний базис розуміння сучасних проявів управлінської діяльності в інтернаціоналізованому ринковому середовищі.
Міжнародний маркетинг є відносно новим терміном, який почав широко застосовуватись у зарубіжній економічній літе-ратурі в середині 70-х років XX ст. Цьому сприяла інтенсифі-кація міжнародного співробітництва економічних суб'єктів і посилення впливу маркетингового управління на їхню міжна-родну діяльність. Це викликало необхідність визначення політ-економічного змісту міжнародного маркетингу та його ролі в підвищенні ефективності інтернаціоналізованої підприємни-цької діяльності в умовах посилення конкурентної напруже-ності міжнародного бізнес-середовища і забезпечення багато-планових економічних інтересів учасників інтернаціоналізованого ринку. Як елемент виробничих відносин різних еко-номічних систем міжнародний маркетинг набуває специфіч-них рис і відтінків в управлінських проявах, що сприяє більш повному задоволенню економічних інтересів учасників інтер-націоналізованого бізнесу.
Розвиток концептуальних засад міжнародного маркетингу, які змінювались протягом десятиліть відповідно до основних соціально-економічних зрушень цивілізаційного характеру, підлягає аналізу з різних критеріальних позицій.
Основними критеріями класифікації концептуальної еволюції міжнарод-ного маркетингу можуть бути:
динаміка економічних перетворень, які з позицій історичної періодизації світогосподарського розвитку висвітлюють етапні трансформації науково-технічного і виробничо-комерційного характеру, що вплинули на зміни стану ринкового
середовища і формування нових, дедалі більш удосконалених парадигм міжнародного маркетингу;
рівень інтернаціоналізації підприємницької діяльності, який демонструє етапи залучення національних економічних суб'єктів до міжнародного співробітництва і ступінь їхньої ви-робничо-комерційної залежності від світових господарських
процесів, а відповідно, і рівень інтернаціоналізації організаційно-управлінських засад міжнародної діяльності, зокрема маркетингового управління;
якість системи маркетингового управління, що висвітлює ускладнення форм і методів маркетингової діяльності,зростання рівня агресивності та комплексності управлінських функцій міжнародного маркетингу, а також широти ареалу за-стосування його інструментів в інтернаціоналізованій підпри-ємницькій діяльності;
інтенсивність економічної взаємодії суб'єктів інтернаціоналізованого ринку, яка характеризує специфіку взаємодії учасників ринку, субординацію їхніх бізнес-інтересів і пріори-тетів, що виявляється в первісності вимог та ініціацій управлінських акцій міжнародного маркетингу;
інтеграційна спорідненість з іншими сферами економічної та наукової діяльності, що показує зростання значення міжнародного маркетингового управління та його теоретичну зумовленість і взаємозв'язок з іншими механізмами сучасного підприємництва.
"На початок третього тисячоліття світ перетво-рився на глобальну економічну систему, в якій практично не залишилося можливостей для сповідання стихійних ринкових відносин між державами. Виник глобально функціонуючий світовий виробничо-господарський механізм, складовими яко-го стали окремі національні економіки" . До цього поняття "міжнародний маркетинг" використовувалось зде-більшого для позначення зарубіжної маркетингової діяльності в найбільш загальному розумінні.
З кінця 70-х — початку 80-х років минулого століття рівень інтернаціоналізації світогосподарського розвитку досяг такого рівня, що виникла необхідність відповідної інтернаціоналіза-ції інфраструктурних елементів його забезпечення, і, особли-во, створення системи управління, яка б динамічно відтворю-вала та регулювала економічні процеси на всіх рівнях — по-чинаючи від мікроменеджменту і закінчуючи глобальним регулюванням.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22 Курсова робота на тему: Концептуальна еволюція міжнародного маркетингового управління

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок