Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством (на прикладі швейної фабрики)

Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством (на прикладі швейної фабрики)

Назва:
Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством (на прикладі швейної фабрики)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
21,80 KB
Завантажень:
363
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота з менеджменту
Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні
Підприємством (на прикладі швейної фабрики)


ЗМІСТ
Вступ…………………………………………………………………..3
1. Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні
підприємством…………………………………………………………..5
2. Економіко – організаційна характеристика діяльності
Коломийської швейної фабрики……………………………………….19
3. Аналіз ефективності впливу менеджменту персоналу в
управлінні колективом Коломийської швейної фабрики…………...23
4. Шляхи та напрями покращення роботи кадрових служб колективу швейної фабрики……………………………………………………….28
Висновок……………………………………………………………..32
Література……………………………………………………………34
ВСТУП
Управління персоналом є одним з найефективніших методів управління підприємством. Тому менеджмент приділяє персоналу особливу увагу. В своїй курсовій роботі я також намагалася показати важливість цієї специфічної функції менеджменту для підвищення ефективності виробництва.
Керівник повинен розуміти глибокий зміст управління персоналом, як процесу, що спонукає людину до праці, до активних дій.
Метою проведеного мною дослідження є вивчення персоналу на підприємстві та його ефективність в управлінні ним.
Завданням курсової роботи є висвітлення теоретичного змісту поняття «менеджмент персоналу». З практичної точки зору в курсовій наведено основні напрямки спонукання персоналу до ефективної праці, системи стимулюючих факторів до ефективної діяльності.
В курсовій неодноразово підкреслено, що суб’єктом персоналу на підприємстві є люди, які втілюють у життя цілі соціально-економічні системи, виконують прийняті рішення і від них залежить ефективність виробничо-господарських та управлінських процесів. Менеджерів завжди цікавили різні дії щодо управління персоналом.
У різноманітних наукових і навчальних виданнях по-няття «управління персоналом», «менеджмент персона-лу», «персональний менеджмент», «кадровий менедж-мент» використовуються як синоніми. Насправді кожне з них має певне змістове навантаження й означає особливості дій та операцій, здійснюваних лінійними і функціональни-ми менеджерами, спеціалізованими кадровими службами на різних щаблях управління залежно від специфіки вироб-ничо-господарської діяльності, побудови виробничих та уп-равлінських структур окремих організацій.
Управління персоналом — скоординована система заходів щодо формування та ефективного використання сукупного трудового потенціалу працівників у складних організаційних утвореннях ієрархічного типу.
У межах системи управління персоналом функціонує менеджмент персоналу, здійснюваний лінійними керівни-ками за участю підпорядкованих їм структурних підроз-ділів соціального спрямування (відділи кадрів, роботи з персоналом, підготовки і перепідготовки кадрів, праці і заробітної плати тощо) на рівні безпосереднього поєднан-ня робочої сили і засобів виробництва.
Менеджмент (англ. management — управління) персоналу — система ефективного використання трудових ресурсів організації безпосередньо на робочих місцях працівників.
Для обґрунтування основного змісту курсової роботи я використала літературу таких авторів : Гірняк О.М., Лазановський П.П., Кредісов А.І., Панченко Є.Г., Кредісов В.А.; Хміль Ф.І.; Тарнавська Н.П., Пушкар Р.М.; Ковальов В.Л.; Кузьмін О.Є. та практичні дані.
1. Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством.
Науку управління персоналом було започатковано наприкінці XIX — на початку XX ст., що було обумов-лено орієнтацією суспільного виробництва не лише на матеріальні його складові, а й на людину, на удоскона-лення її інтелекту, творчих здібностей, культури мис-лення, створення матеріальних і духовних передумов для всебічного цілісного її розвитку. У процесі свого становлення наука управління персоналом не просто слідувала за розвитком техніки і технології, а й випе-редила його, ставши провідним чинником прогресу ма-теріального виробництва.
Ця наука е невід'ємною частиною загальної науки уп-равління сучасними виробничо-господарськими органі-заціями — менеджменту, і з цих позицій належить до соціальних наук.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Функції і роль менеджменту персоналу в управлінні підприємством (на прикладі швейної фабрики)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок