Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Облік витрат продажу покупних товарів

Облік витрат продажу покупних товарів

Назва:
Облік витрат продажу покупних товарів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
32,46 KB
Завантажень:
224
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 
Облік витрат продажу покупних товарів


ЗМІСТ


ВСТУП
Тема даної курсової роботи – „Облік витрат виробничої діяльності”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань щодо сутності, класифікації, функцій витрат та особливостей управлінського обліку витрат.
Основними завданнями при написанні роботи стали:
підбір та аналіз нормативних та літературних джерел, присвячених проблемам управлінського обліку витрат;
узагальнення отриманих даних;
оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.
Актуальність обраної теми курсової роботи полягає в тому, що знання сутності і функцій витрат виробництва та особливостей управлінського обліку витрат дуже важливі для прийняття рішень як на рівні підприємств, так і на урядовому рівні, знання особливостей і функцій витрат мають ключове значення для визначення цін і обсягів випуску продукції, для планування розвитку підприємств, їхньої інвестиційної політики тощо.
Предметом дослідження в курсовій роботі виступає управлінський облік витрат, а об’єктом дослідження є Відкрите акціонерне товариство (ВАТ) „Рівненська кондитерська фабрика”.
Основними методами дослідження при розкритті теми курсової роботи стали:
моделювання — для опису сутності процесів, фактів, понять і необхід-них взаємозв'язків;
графо-аналітичний аналіз — аналіз і підтвердження в певних коор-динатах економічних постулатів і моделей;
декомпозиція і композиція — як прийоми оргпроектування для побу-дови структурних схем підпорядкованості процесів і прийняття рішень.
При написані курсової роботи автором були використані Закони України та інші нормативні документи, Національні Правила (стандарти) бухгалтерського обліку, підручники, навчальні посібники, періодичні професійні видання, збірники наукових праць, монографії, журнали та оглядова інформація з управлінського обліку, економіки підприємств тощо.


РОЗДІЛ 1. Теоретичні та методологічні основи управлінського обліку витрат виробничих діяльності
1.1 Економічна сутність та класифікація витрат
Витрати підприємства є комплексним показником, в якому при плануванні повинна бути відображена велика кількість факторів, що впливають на його рівень. Усі фактори поділяються на зовнішні та внутрішні. До основних зовнішніх факторів належить[29,c.168-169]:
зміна цін на ресурси, які підприємство одержує від постачальників;
зміна розмірів мінімальної заробітної плати та обов'язкових платежів.
Основними внутрішніми факторами є:
зміна продуктивності праці;
зміна трудомісткості та матеріаломісткості продукції.
Планові витрати підприємства визначаються, виходячи з планових обсягів госпо-дарської діяльності та нормативної потреби у виробничих запасах, трудових ресурсах і необоротних матеріальних та нематеріальних активах.
Під час складання проектів річних планів планові витрати визначаються шляхом розрахунків зміни базового рівня витрат за основними техніко-економічними фактора-ми, вплив яких на рівень витрат спричинений розвитком виробництва, зміною структу-ри продукції, інвестиціями в оновлення основних фондів, впровадженням нових техно-логій, змінами в організації виробництва тощо.
Результати розрахунків економії витрат, пов'язаних із впливом окремих факторів, узагальнюються в зведеному розрахунку зниження собівартості продукції за техніко-економічним факторами.
Залежність витрат підприємства від обсягів господарської діяльності та їх класи-фікація для потреб планування наведені в табл. 1.1 та 1.2.
Конкретизуємо класифікацію витрат за основними ознаками.
За місцем виникнення витрати на виробництво групуються: за виробництвами, це-хами, дільницями, технологічними переділами, службами та іншими адміністративно відокремленими структурними підрозділами виробництв.
Таблиця 1.1
Залежність витрат від зміни обсягів господарської діяльності
Обсяг господар-ської діяльності | Змінні витрати | Постійні витрати | Витрати по підприємству
всього по підприємству | на одиницю продукції | всього по підпри-ємству | на одиницю продукції | всього по підприємству | на одиницю продукції
Зростає | збільшуються | постійні | постійні | зменшуються | збільшуються | зменшуються
Зменшується | зменшуються | постійні | постійні | збільшуються | зменшуються | збільшуються
Залежно від характеру та призначення виконуваних процесів виробництво поділяєть-ся на основне та допоміжне (підсобне).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21 Курсова робота на тему: Облік витрат продажу покупних товарів

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок