Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> курсова робота безкоштовно: Інтегральна ефективність діяльності підприємства

Інтегральна ефективність діяльності підприємства / сторінка 6

Назва:
Інтегральна ефективність діяльності підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,89 KB
Завантажень:
118
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 

Узагальнюючим показником ефективності споживчих ресурсів може слугувати показник витрат на одиницю товарної продукції, що ха-рактеризує рівень поточних витрат на виробництво (собівартості виго-товлення певних виробів). Як відомо, до собівартості продукції спо-живані ресурси включаються у формі оплати праці (персоналу), амор-тизаційних відрахувань (основні фонди) і вартості матеріальних ресурсів (оборотні фонди).
До найважливіших узагальнюючих показників ефективності вироб-ництва відноситься частка приросту обсягу вироблюваної продукції за рахунок інтенсивних чинників (інтенсифікація виробництва). Це зумов-люється тим, що в сучасних умовах господарювання економічно і соці-ально вигіднішим є не екстенсивний (шляхом збільшення обсягу засто-сованих ресурсів), а саме інтенсивний (за рахунок кращого використання наявних ресурсів) розвиток виробництва.
Частку прироста продукції за рахунок інтенсифікації виробниц-тва можна визначити за формулою
де Уінт - частка приросту обсягу продукції, що зумовлена інтенсифікаці-єю виробництва;
- приріст застосовуваних ресурсів за певний період, %;
- приріст обсягу виробництва продукції за певний період, %;
Умовний приклад визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва наведено у таблиці 2.
Таблиця 2.
Визначення частки приросту обсягу продукції за рахунок інтенсифікації виробництва.
Показники | Періоди
базисний | розрахунковий
1. Обсяг виробництва продукції, тис. одиниць. | 32000 | 50000
2. Приріст обсягу продукції, %. | - | 56,25
3. Чисельність працюючих у сфері матеріального ви-робництва, тис. чол. | 15000 | -
4. Утворений національний доход, тис. од. | 125000 | -
5. Коефіцієнт повних витрат праці (15000:125000) | 0,12 | -
6. Чисельність працюючих на підприємстві, чол. | 4000 | 4800
7. Основні фонди за відновною вартістю, тис. од. | 28000 | 34000
8. Оборотні фонди (запаси товарно-матеріальних цін-ностей), тис. одиниць. | 8000 | 9000
9. Сума основних і оборотніх фондів, тис. одиниць. | 36000 | 43000
10. Ресурси уречевленої праці у перерахуванні на се-редньорічну кількість працівників, тис. чол. (36000*0,12; 43000*0,12) | 4320 | 5160
11. Сума застосовуваних ресурсів, тис. чол.
(4000 + 4320; 4800+5160) | 8320 | 9960
12. Приріст застосовуваних ресурсів у розрахунково-му періоді, %. | - | 19,8
13. Частка приросту обсягу у продукції за рахунок інтенсифікації виробництва, %. [100(1-19,8/56,25)] | - | 64,8
У процесі вимірювання ефективності виробництва не слід ігнорува-ти визначення народногосподарського ефекту використання продукції як практично важливого узагальнюючого показника, оскільки при оцінці усіх видів діяльності підприємства обов’язково треба врахувати ступінь задоволення різноманітних потреб споживачів його виробів. Народно-господарській ефект використання продукції того чи іншого підприєм-ства у сфері її споживання обчислюється у вигляді приросту чистого прибутку (доходу), тобто загального ефекту (збільшення прибутку в наслідок зростання обсягу виробництва і продуктивності праці, економії експлуатаційних витрат і інвестиційних ресурсів тощо) за вирахуванням вартості придбання продукції виробничо-технічного призначення.
Сферою визначення і постійного контролю повинен бути охоплений також показник загальної рентабельності виробництва, що визнача-ється шляхом розрахунку відношення одержаного прибутку до обсягу застосовуваних виробничих фондів.
Щодо решти системи показників, диференційованої за видами ре-сурсів і окресленої вище (табл. 1), то вони використовуються у відпо-відності з наперед визначеними метою вимірбвання ефективності і нап-рямками застосування його результатів. Існує бодай дві загальні і пос-тійно діючі мети: 1) виявлення, оцінка і узагальнення відносної ефек-тивності виробничих підрозділів і діяльності функціональних ланок з наступним вишукуванням пріоритетних напрямків мотивізації та реаль-них механізмів впливу на її позитивну динаміку в майбутньому; 2) порів-няння ступеня ефективності, досягнутого даним підприємством і його конкурентами на ринку, щоб не допустити зниження престижу і конку-рентноспроможності у сфері бізнесу.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Курсова робота на тему: Інтегральна ефективність діяльності підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок