Загрузка...
Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Менеджмент -> Форма організації бізнесу

Загрузка...

Форма організації бізнесу

Назва:
Форма організації бізнесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
16,68 KB
Завантажень:
119
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Зміст
1. Форма організації бізнесу | 3
1.1. Мета та предмет діяльності | 3
1.2. Юридичний статус та права товариства | 4
2. Зовнішньоекономічна діяльність Товариства | 5
3. Майно, фінанси, фонди Товариства. | 5
4. План виробництва і реалізації продукції | 6
5. Планування трудомісткості виробничої програми і пропускної спроможності устаткування. | 9
6. План по праці і заробітній платі
6.1. Баланс робочого часу одного робітника на 2004 рік. | 14
6.2. Планування кількості працівників | 15
6.3. Планування зростання продуктивності праці працівників у І кварталі. | 19
6.4 Розрахунок фондів заробітної плати персоналу. | 22
7. Планування собівартості продукції | 27
7.1 Планування постійних витрат підприємства на І квартал 2004 року. | 27
7.2 Розрахунок калькуляції методом величини покриття | 32
8. Планування прибутку підприємства на І квартал 2004 року. | 35
9. Фінансовий план підприємства
9.1 План прибутків і збитків
9.2 План (прогноз) руху коштів
9.3 Розрахунок безбитковості підприємства
Висновок


1. Форма організації бізнесу
Акціонерне товариство “Машбуд”, яке далі називається «Товариство», засноване на підставі погодження, яке вироблене за рішенням зборів установчого комітету, укла-деного “27” серпня 2003 р. у м. Дніпропетровськ
за участю таких засновників: Качур Олег Дмитрович, Рубчак Ігор Олегович.
Товариство створюється і діє на основі Закону Украї-ни «Про господарські товариства», Закону «Про цінні папери і фондову біржу».
Взаємовідносини засновників, порядок розподілу та відшкодування збитків, які виникли до і в процесі створен-ня Товариства, регулюються угодою, укладеною засновниками на момент утворення товариства.
Місце знаходження Товариства: м. Дніпропетровськ, вул. Токарська, 3
Назва Товариства (повна): Акціонерне товариство “Машбуд”.
Скорочено: АТ “Машбуд”
Учасниками Товариства є його засновники, а також особи, які придбали акції Товариства у власність (далі мають назву «Акціонери»).
1.1.Мета та предмет діяльності
Метою створення Товариства є:
об'єднання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів акціонерів для здійснення господарської діяльності і одержан-ня прибутку;
участь у прискореному формуванні ринку товарів та послуг;
сприяння найповнішому задоволенню споживачів у това-рах та послугах, а також випуску експортної продукції та послуг;
поширення номенклатури та якості послуг, які надаються населенню та підприємствам;
вивчення перспективного попиту;
інші цілі, які не суперечать діючому законодавству.
1.2. Юридичний статус та права Товариства
Товариство — юридична особа, яка діє на основі За-кону «Про підприємство» та інших законодавчих актів України.
У процесі своєї діяльності Товариство володіє повним обсягом прав юридичної особи. Воно має право здійснювати господарську, зовнішньоекономічну та іншу діяльність, здій-снювати необхідні в процесі такої діяльності юридичні акти, якщо це не суперечить діючому законодавству України, набувати майнові та власні немайнові права, нести обов'язки.
Товариство здійснює свою діяльність на незалежній і самостійній основі, на принципах господарського розрахунку, веде самостійний бухгалтерський облік і відкриває банківські рахунки на своє ім'я в Україні та за її межами.
Товариство має право самостійно володіти, використо-вувати та розпоряджатися майном, яке йому належить, у від-повідності з метою своєї господарської та іншої діяльності, а також за призначенням майна.
Товариство має право відкривати у встановленому по-рядку свої філії, представництва та відділення, в тому числі за кордоном, а також бути засновником інших підприємств, у тому числі і спільних, випускати цінні папери, здійснювати гос-подарську та зовнішньоекономічну діяльність, яка забезпечує фінансування предмету діяльності Товариства.
Товариство відповідає по своїх зобов'язаннях тільки своїм майном, на яке може бути звернуте стягнення у відпо-відності з діючим законодавством. Товариство не відповідає по зобов'язаннях своїх засновників та акціонерів, а заснов-ники та акціонери не відповідають по зобов'язаннях Товариства.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 
Курсова робота на тему: Форма організації бізнесу

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок