Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Медицина та здоров'я -> Підприємництво у наданні медичних послуг

Підприємництво у наданні медичних послуг

Назва:
Підприємництво у наданні медичних послуг
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
18,09 KB
Завантажень:
198
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Підприємництво у наданні медичних послуг


Зміст


Вступ
Тема даної курсової роботи – „Підприємництво у наданні медичних послуг”.
Мета написання даної роботи полягає в дослідженні питань, пов’язаних з особливостями здійснення підприємницької діяльності в галузі охорони здоров’я.
Основним завданням роботи є вивчення та узагальнення теоретичних і практичних питань пов’язаних з підприємництвом у наданні медичних послуг в Україні.
Актуальність обраної теми полягає в тому, що сьогодні в Україні існує потреба в якісному медичному обслуговуванні. Створення нових підприємств з надання медичних послуг сприятиме посиленню конкуренції в даній галузі і поліпшенню рівня медичного обслуговування населення. Здійснення підприємницької діяльності з надання медичних послуг має ряд особливостей, які розглядаються в даній роботі.
В роботі розкриті наступні питання:
поняття та сутність підприємництва;
правове регулювання підприємницької діяльності в Україні;
особливості підприємництва у наданні медичних послуг;
ліцензування підприємницької діяльності з надання медичних послуг;
порядок ліцензування фізичних осіб, які займаються медичною практикою в Україні;
державна реєстрація підприємництва;
тощо.
При написанні роботи автором використовувались Закони України та інші нормативні документи з питань підприємництва, ліцензування підприємницької діяльності, листи, роз’яснення та інформаційні довідки Міністерства охорони здоров’я тощо.
1. Поняття та сутність підприємництва
1.1 Поняття підприємництва
Підприємництво, без сумніву, відіграє визначальну роль в ринковій економіці. Українська економічна думка все глибше усвідомлює, що під-приємництво є одним із основних факторів формування й розвитку вільної економіки з ринковим механізмом господарювання, де є місце і державному регулюванню на засадах пізнання та викорис-тання законів ринку. Без створення правових, економічних, органі-заційних та соціальних умов для підприємництва Україні не вийти з глибокої економічної кризи.
У господарській практиці, в економічній літературі підприєм-ництво визначається таким чином, що його часто ототожнюють із поняттям "підприємець". Але слід зазначити, що, по-перше, немає чіткого загальновизнаного визначення поняття "підприємець". По-друге, немає ще повного усвідомлення того, що підприємництво не зводиться лише до одного з його компонентів — підприємця.
У сучасній вітчизняній економічній літературі спостерігається поверхове, спрощене, а інколи й заплутане тлумачення суті підприєм-ництва і підприємця. Як правило, використовується поняття, визна-чене в Законі України "Про підприємництво" від 7 лютого 1991 р.
За цим Законом, підприємцем (суб'єктом підприємницької діяльності) може бути будь-яка особа (фізична або юридична), яка здійснює ініціативну самостійну діяльність на власний ризик. У за-коні підприємець визначається так само, як його розуміють і в повсяк-денному житті: підприємцем є будь-яка ділова людина, що виступає суб'єктом ринку від свого імені з метою отримання прибутку.
Але юридичний закон мусить оперувати поняттями юридични-ми, тобто значною мірою абстрактними, які встановлюють чіткі та універсальні правила поведінки. У даному разі підприємництво ото-тожнюється з бізнесом узагалі.
Такий підхід до підприємництва і підприємця вітчизняні еконо-місти та юристи сприйняли як аксіому. Наприклад, підприємництво ототожнюється з бізнесом, а підприємець — із юридичними і фізичними особами, які займа-ються будь-якими видами бізнесу. Наші законодавчі акти у визна-ченні підприємництва мало чим відрізняються від такого його трак-тування.
Однак юридичні категорії мають базуватися на аналогічних економічних категоріях. Саме розуміння економічної сутності тих чи інших економічних явищ, процесів дає можливість безпомилко-во засновувати юридичні права й обов'язки в господарській сфері. На жаль, загальноприйнятих понять "підприємництво", "підприє-мець" як економічних категорій немає. Глибоке й усебічне дослідження феномену підприємництва немож-ливе без застосування принципів і методів наукового дослідження, без розгляду виробничих відносин, формою вияву яких в умовах товар-ного виробництва є підприємницькі відносини.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Підприємництво у наданні медичних послуг

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок