Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мікроекономіка -> Аналіз беззбитковості проекту

Аналіз беззбитковості проекту

Назва:
Аналіз беззбитковості проекту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
13,22 KB
Завантажень:
244
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 
Тема: Аналіз беззбитковості проекту
План
Структура витрат проекту та її управління.
Розрахунок точки беззбитковості та методи оцінки ефективності проектів.
Критерії ефективності проектів (чиста теперішня вартість; внутрішня норма рентабельності; коефіцієнт вигід/витрат).
Література
Методичні рекомендації по оцінці ефективності інвестиційних проектів і їх відбору для фінансування / Під ред. Шахназарова К. – Москва, 1994.
Воронов К.Комерційна оцінка інвестиційних проектів: Основні положення і методики. – Москва: “Альт”, 1994.
Глазунов В. Фінансовий аналіз і оцінка ризику реальних інвестицій. – Москва, 1997.
Бернс В., Хавранек П. Руководство по оценке эффективности инвестиций. – Москва, 1995.
1. Всі витрати за проектом поділяються на інвестиційні та поточні.
До інвестиційних належать витрати на ін-вестиції до основного капіталу (придбання землі, будівництво приміщень та споруд, купівля або оренда технології та обладнання), передвиробничі витрати та потреби в обіговому капіталі.
Поточні витрати — це витрати на випуск продукції, що містять витрати на придбання сировини, основних та допо-міжних матеріалів, оплату праці, загальнозаводські та накладні витрати.
Поточні витрати поділяють на прямі та непрямі, а також на змінні та постійні.
Непрямі витрати діляться на два підвиди: експлуатаційні та адміністративно-збутові. До перших відносяться витрати на експлуатацію обладнання, паливо й енергію, на допоміжний пер-сонал. До другого підвиду непря-мих витрат належать витрати на утримання адміністративно-управлінського персоналу, на рекламу.
Непрямі витрати можна поділити за ознакою переносу вар-тості в часі на продукцію: па амортизацію (основних фондів і не-матеріальних активів) та операційні витрати. Амортизація озна-чає, що зроблені раніше витрати списуються у поточному періоді на палові витрати, а операційні витрати здійснено саме в поточ-ному періоді.
Існує також поняття "загальні витрати". Вони включають операційні витрати мінус витрати на виплату процентів по кре-дитах, оскільки проценти за кредит за своїм змістом є спе-цифічним видом витрат, пов'язаним з фінансовою діяльністю підприємства.
За видами виробничих факторів поточні витрати прийнято ділити на чотири групи:*
матеріальні витрати;*
витрати на персонал;*
калькуляційні витрати;*
оплата послуг сторонніх організацій.
До матеріальних належать витрати на:*
основні й допоміжні матеріали;*
паливо та енергію;*
куповані напівфабрикати й комплектуючі вироби.
Витрати на персонал включають:*
почасову й відрядну заробітну плату;*
надбавки й доплати (понаднормові, за шкідливість тощо);*
відрахування на соціальне страхування та до пенсійного фонду;*
оплату відпусток, матеріальної допомоги, днів оплачува-ної відсутності на роботі тощо;*
інші витрати (вихідні допомоги, підйомні тощо).
До групи калькуляційних витрат входять:*
амортизаційні відрахування;*
витрати на виплату процентів по боргових зобов'язаннях;*
витрати на страхування;*
лізингові витрати.
Згідно з Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", до валових витрат відносяться суми будь-яких ви-трат виробництва й обороту в грошовій, матеріальній чи нема-теріальній формі, здійснених як компенсація вартості товарів '(робіт, послуг), які набуваються (виготовляються) для їх подаль-шого використання у власній господарській діяльності. Таким чином, з погляду оподаткування поточні витрати проекту відно-сяться до валових витрат.
У ході аналізу проекту при розрахунках поточних витрат ок-ремо плануються поточні грошові витрати та поточні витрати в матеріальній і нематеріальній формі.
Для планування поточних витрат найприйнятнішою є така їх структура.
Поточні витрати проекту
Вид витрат | Рік 1 | Рік 2
1. Прямі матеріальні витрати, в т.ч.
1.1. Сировина й матеріали
1.2. Роботи й послуги виробничого характеру
1.3. Паливо та енергія на технологічні цілі
1.4. Втрати від недостач у межах норм природного збитку
2. Прямі трудові витрати, в т.ч.
2.1. Заробітна плата
2.2. Додаткові виплати в рахунок оплати праці
2.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8 Курсова робота на тему: Аналіз беззбитковості проекту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок