Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мікроекономіка -> Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах

Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах

Назва:
Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
29,02 KB
Завантажень:
141
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах
В умовах ринкового господарювання найважливішими факторами, що обумовлюють масштаби і темпи розвитку підприємства, є обсяг і структура фінансових ресурсів, які перебувають в його розпорядженні. Без визначення фінансових можливостей та перспектив забезпечення сталого фінансового ста-ну підприємство не може досягти стабільного економічного розвитку.
Досвід як зарубіжних фірм, так і українських підприємницьких структур свідчить, що в умовах ринку недооцінка планування, в тому числі фінансового, ігнорування його призводять до значних, нічим не виправданих економічних втрат, і в кінцевому рахунку — до банкрутства.
Сучасні умови господарювання, за яких підприємства опинилися наодинці з невизначеним зовнішнім середовищем, непередбачуваною поведінкою інших суб'єктів ринкових відносин, спонукали їх до впровадження та максимального розширення прогнозування і фінансового планування, подальшого удоскона-лення методології й методики розроблення як прогнозів, так і планів. Для державних підприємств фінансове планування стало взагалі обов'язковим.
Практика країн з ринковою економікою свідчить, що чим вищий рівень фінансового планування, тим ефективнішим є управління діяльністю підпри-ємств. У цьому зв'язку доцільно визначитися з сутністю та завданнями фінан-сового планування на різних підприємствах.
У теоретичному аспекті фінансове планування розглядають як невід'ємну час-тину загального планування звичайної діяльності підприємства. Разом з тим сут-ність фінансового планування трактується вченими по-різному. Немає чіткого визначення понять "фінансове планування", "фінансовий план підприємства", "бюджетування" на мікрорівні, змісту фінансових планів залежно від організацій-но-правової форми та розміру підприємства. Розглянемо детальніше тлумачення сутності фінансового планування. Під фінансовим плануванням Р.А. Слав'юк розуміє розрахунок обсягів фінансових ресурсів. На його думку, "... фінансове планування являє собою розрахунок обсягів фінансових ресурсів за джерелами формування і напрямами використання у відповідності з виробничими і марке-тинговими показниками підприємств на плановий рік". Вважаємо, що під фінан-совим плануванням на підприємстві слід розуміти, передусім, процес розробки видів різних фінансових планів як за термінами, змістом, так і за завданнями, які мають бути розв'язані в процесі виконання цих планів.
Окремі автори найбільш вагомим аспектом фінансового планування визна-ють управлінський. Так, з позиції В.М. Гриньової та В.О. Коюди, "... фінансове планування — це складова управління фінансовими ресурсами, процес оцінки потреб у коштах для забезпечення поточного виробництва і подальшого вироб-ничого та соціального розвитку, а також визначення (встановлення) джерела покриття цих потреб".
До фінансового планування вдаються як до процесу оцінки майбутніх фінан-сових потреб підприємства, так і для визначення того, як проводилося фінансу-вання в минулому періоді і на що витрачені кошти. За допомогою фінансового планування і контролю менеджери підприємства можуть оцінити, наскільки відпо-відають його цілям застосовані прийоми фінансових розрахунків. Прийоми пла-нування дають змогу визначити, коли і які саме кошти потрібні підприємству
За визначенням таких авторів, як О.М. Бандурко, М. Я. Коробов, П.І. Орлов та К.Я. Петрова, фінансове планування на рівні суб'єктів господарюван-ня — це процес планування надходжень і використання фінансових ресурсів, встановлення оптимальних співвідношень у розподілі доходів підприємств. У наведеному визначенні окреслено дії підприємства щодо залучення та ефектив-ного використання фінансових ресурсів.
Розробка управлінських фінансових рішень, їх оцінка та вибір найефек-тивніших варіантів, форм і засобів їхньої реалізації повинні здійснюватися не лише на основі певних планових передбачень розвитку економіки підприєм-ства, а й розрахунків ключових фінансових параметрів. Стосовно цього аспекту фінансового планування О.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Фінансове планування на підприємстві в сучасних умовах

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок