Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мікроекономіка -> Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну.

Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну.

Назва:
Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
10,90 KB
Завантажень:
476
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 
Курсова робота
Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну.


Зміст
Вступ 1
1. Поняття та види собівартості продукції. 3
2. Класифікація витрат. 5
3. Мета та завдання розробки плану собівартості продукції. 7
4. Планування матеріальних і енергетичних витрат. 9
5. Планування витрат на оплату праці. 14
6. Складання планової калькуляції. 16
Висновок 21
Список використаної літератури 22


Вступ
Практика господарювання на ринкових засадах підтверджує ту незаперечну істину, що ефективність будь – якої виробничо – господарської та комерційної діяльності залежить передусім від компетентності та творчої активності управлінських кадрів, достатньо глибокого знання ними конкретної економіки, законодавчої бази й соціальних аспектів господарювання .
Найважливішою функцією управління підприємством є планування його діяльності. Основні завдання, що вирішуються в процесі планування такі:
виявлення напрямів розвитку споживчого попиту на продукцію;
забезпечення стійкого збалансованого росту виробництва в цілому по підприємству та його підрозділах;
збільшення прибутку та рентабельності виробництва;
підвищення конкурентоспроможності продукції за рахунок поліпшення якості, освоєння нових видів продукції, зниження цін;
орієнтація всіх структурних підрозділів підприємства на досягнення високих кінцевих результатів.
Кожний підприємець повинен чітко знати сильні й слабкі сторони свого підприємства вміти правильно спланувати його роботу.
В умовах ринкової економіки плани мають на меті отримання прибутку і називаються вони бізнес – планами.
Бізнес – план – це специфічний плановий документ підприємницької діяльності, в якому відображена система доходів і дій, спрямованих на одержання прибутку. Він містить опис всіх основних ефектів майбутнього комерційного проекту і є джерелом інформації для зацікавлених осіб, інвесторів, банкірів, органів місцевого управління і т. п.
Постійна мінливість ринкового середовища зумовлена необхідність застосування стратегічного підходу до системи господарювання на підприємстві. За своїм змістом стратегія є довгостроковим плановим документом результатом стратегічного планування.
Стратегічний план – це сукупність взаємоузгоджених заходів і дій, що відображають довгострокові цілі та основні напрямки діяльності з обґрунтуванням ресурсного забезпечення.
Складання середньо – та короткострокових планів належить до тактичного планування.
Тактичний план відрізняється від стратегічного метою розробки, змістом, часом, охопленням сфер впливу. Тактичні плани деталізують стратегічні з урахуванням змін ринкових умов мікро – і макро середовища, вони розробляються на термін до 1 року.
Оперативне планування є, з одного боку, завершальною ланкою в системі планування діяльності підприємства, а з іншого – засобом виконання довго - , середньо – та короткострокових планів, основним важелем важелем поточного управління виробництвом
1. Поняття та види собівартості продукції.
Ефективність роботи будь-якого підприємства значною мірою визначається рівнем собівартості продукції.
Собівартість продукції – це грошовий вираз затрат на виготовлення продукції, предмети і засоби праці "сировина і матеріали, амортизація основних фондів, паливо", оплата праці, послуг інших підприємств, витрат на управління та обслуговування виробництва, реалізацію продукції.
Собівартість - важливий економічний показник при обґрунтуванні і виборі найбільш ефективних варіантів розміщення підприємства, форм відтворення основних фондів, впровадження нової техніки і технології, методів управління та його організаційних структур.
Собівартість продукції, як найважливіший інструмент виміру рівня затрат суспільної праці, є основою для формування та вдосконалення цін, визначення національного доходу, прибутку, рентабельності та інших фінансових показників.
Залежно від часу розрахунку розрізняють:
- планову собівартість, яку визначають перед початком планового
періоду на основі прогресивних норм витрат ресурсів та цін на ресурси,
що склались на момент складання плану;
- фактичну собівартість, яка відображає фактичні витрати на
виготовлення продукції;
- нормативну собівартість, що відбиває витрати на виробництво та
реалізацію продукції, розраховані на основі поточних норм витрат
ресурсів;
- кошторисну собівартість, яка характеризує витрати на окремий вибір
або замовлення, що виконується в разовому порядку.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7 Курсова робота на тему: Планування собівартості продукції по виробництву ковбасних виробів потужністю 3,7 тони за зміну.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок