Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мікроекономіка -> Еластичність попиту та пропозиції.

Еластичність попиту та пропозиції.

Назва:
Еластичність попиту та пропозиції.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
7,33 KB
Завантажень:
448
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Пошукова робота на тему:
Еластичність попиту та пропозиції.


План
1. Еластичність попиту по ціні, її вид, фактори вплив типу еластичності на виторг від продажу. Точкова і дугова еластичність.
2. Еластичність попиту за доходами. Перехресна еластичність попиту.
3. Еластичність пропозиції і її фактори.
1.До цього часу йшлося лише про спрямованість впливу того чи іншого фактора на попит. Однак практичне використання набутих знань вимагає й уміння виміряти силу, з якою певний фактор впли-ває на обсяг бажаних закупок споживача. Ця проб-лема вирішується за допомогою оцінки еластичності попиту.
Як відомо, на попит впливає ціна. Еластичність попиту за ціною — це показник відсоткової зміни обсягу попиту при зміні на 1% ціни на товар уздовж даної кривої попиту на нього. Вона показує чутли-вість обсягу (величини) попиту до змін ціни товару за умови, що всі інші фактори, які виливають на попит, залишаються незмінними:
Еластичність тісно пов'язана з показниками нахи-лу кривої попиту. Однак, якщо крива попиту дає співвідношення між зменшенням чи збільшенням об-сягу закуплених товарів у натуральних показниках залежно від зміни цін на 1 долар, гривню чи марку, то еластичність демонструє більш універсальну залеж-ність — відсоткову зміну.
Оскільки крива попиту має від'ємний нахил, то еластичність попиту за ціною змінюється від нуля до мінус нескінченності. Для практичного використання еластичність попиту за ціною беруть, як правило, по модулю: |Ed|. Чим більше значення цього показника, тим більша цінова еластичність. Якщо: 0 < |Ed|< 1 — попит нееластичний; |Ed| =1 — попит з одиничною еластичністю; 1 <|Ed|< µ — попит еластичний.
Еластичність попиту за ціною залежить від цілого ряду факторів , зокрема:—
наявності товарів-субститутів. Чим більше існує товарів, здатних досить ефективно замінити один одного, тим активніше реагує попит на зміну цін на них (наприклад, автомобілі одного класу, різ-ні види прохолодних напоїв). Навпаки, якщо на ринку немає товару, що міг би вдало замінити іс-нуючий, то зміна цін на нього майже не спричинить відповідних коливань обсягів продажу. Це може бути, скажімо, інсулін для хворих на цукровий діабет;—
часу пристосування до зміни цін. У коротко-терміновому періоді попит менш еластичний, ніж у довготерміновому, адже для пошуку товарів-субститутів та зміни структури споживання потрі-бен час;—
частки споживацького бюджету, що витрачається на продукт. Тут залежність зворотна: чим більша частка, тим менша еластичність і навпаки.
Розрахунки еластичності попиту за ціною мають досить широке практичне використання як для прогнозування споживацьких витрат, так і для проведення цінової політики фірми. Для продавця важливо знати скільки грошей споживач готовий витратити на придбання даного товару при різному рівні цін на нього, адже витрати споживача є ні чим іншим, як валовим доходом продавця : загальні витрати покупця = PQ = валовий дохід продавця.
На рис. 4.3 показано виграш продавця від збіль-шення ціни на товар та його програш від спричинено-го цим зростанням ціни зменшення обсягу продажу. Якщо площа фігури Р1P2N2V (виграш від зростання цін) більша, ніж площа фігури Q2Q1N1V (програш від зменшення обсягу продажу), то загальні доходи про-давця зростуть. Якщо більшою є площа фігури Q2Q1N1V, то при зростанні ціни загальні доходи про-давця зменшаться. Результат залежатиме від еластич-ності попиту за ціною: при |Ed| > 1 — продавець про-грає; при |Ed| < 1 — виграє.
В узагальненому вигляді вплив еластичності по-питу на реакцію загальних витрат споживача на придбання товару залежно від зміни ціни подано в табл. 4.2. Якщо еластичність дорівнює нулю, тобто попит не реагує на зміну ціни, будучи абсолютно нееластичним, то збільшення чи зменшення доходу продавця буде прямо пропорційним зміні ціни.
Виграш та програш продавця при підвищенні ціни
Таблиця. Влив еластичності попиту на ціною за загальний доход продавця.
Еластичність попиту за ціною | Ознаки еластичності | Зміна виручки
При зменшенні ціни | При збільшенні ціни
Еластичний | Ed > 1 | + | -
З одиничною еластичністю | Ed = 1 | 0 | 0
Нееластичний | Ed < 1 | - | +
Практика господарювання багата на приклади ви-користання показників еластичності попиту за ціною для прийняття економічно обгрунтованих рішень.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 Курсова робота на тему: Еластичність попиту та пропозиції.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок