Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мікроекономіка -> Класифікація вітчизняних господарських товариств

Класифікація вітчизняних господарських товариств / сторінка 15

Назва:
Класифікація вітчизняних господарських товариств
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
39,07 KB
Завантажень:
150
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 

У разі виникнення протиріч між нормами цього Положення та Статуту перевага надається нормам викладеним у Статуті.
На підставі цього Положення в АТ розробляються і приймаються такі внутрішні нормативні акти:
Регламент Загальних зборів акціонерів АТ;
Положення про Спостережну Раду АТ;
Положення про Правління АТ;
Положення про Ревізійну комісію АТ;
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації дочірніх підприємств АТ;
Положення про порядок створення, реорганізації і ліквідації філій і представництв АТ;
Положення про порядок збільшення (зменшення) статутного фонду АТ;
Положення про порядок розподілу та використання прибутку АТ;
Положення про фонди АТ;
Положення про відповідальність посадових осіб АТ;
Положення про порядок подання і розгляду заяв;
Положення про порядок ознайомлення акціонерів з інформацією;
Положення про порядок оформлення і реєстрації довіреностей;
Положення про порядок нарахування і виплати дивідендів;
Положення про цінні папери АТ.
Зазначений перелік внутрішніх нормативних актів не є вичерпним: у залежності від конкретних умов діяльності АТ можуть прийматися також інші внутрішні нормативні акти, що регулюють діяльність АТ або конкретизують передбачені цим Положенням акти.
Проекти внутрішніх нормативних актів розробляються за рішенням Загальних зборів акціонерів або Спостережної ради АТ (у випадках передбачених Положенням про Спостережну раду АТ).
Інші органи АТ мають можливість ініціювати розробку та прийняття внутрішніх нормативних актів шляхом подання відповідних заяв та пропозицій в згадані у попередньому абзаці органи.
Орган управління АТ, який прийняв рішення про розробку проекту внутрішнього нормативного акту, вправі доручити таку розробку відповідному підрозділу або посадовій особі АТ. В цьому випадку орган управління видає розпорядчий документ, який визначає строки і порядок розробки акту, порядок погодження його з іншими органами управління, підрозділами, посадовими особами та організаціями.
Орган управління або підрозділ АТ, що розробляє внутрішній нормативний акт, готує проект акту і аналіз наслідків його прийняття.
Проект будь-якого внутрішнього нормативного акту, розробленого в АТ, підлягає обов’язковій правовій експертизі. Акт, який не пройшов правову експертизу, не підлягає розгляду і не може бути прийнятий. Правова експертиза здійснюється юрисконсультом АТ або іншим фахівцем, що має вищу юридичну освіту чи незалежною юридичною фірмою, визначеною Загальними зборами або Спостережною радою. Відповідний договір з юридичною фірмою підписується від імені АТ Головою Правління.
Внутрішні нормативні акти, що зазначені вище, затверджуються Загальними зборами акціонерів АТ відповідно до встановленої процедури.
Внесення внутрішніх нормативних актів на затвердження Загальними зборами акціонерів можливе лише після їх попереднього погодження з Спостережною радою.
Рішенням Загальних зборів акціонерів АТ на період між загальними зборами повноваження щодо затвердження окремих внутрішніх нормативних актів, а також змін до них можуть бути делеговані Спостережній раді та/або Правлінню АТ (крім положень про ці органи управління).
Право затвердження правил процедури та інших внутрішніх нормативних документів Товариства по питаннях, що не віднесені до виключної компетенції Загальних зборів має Спостережна рада АТ.
Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені тільки тим органом, який його затвердив, або Загальними зборами акціонерів АТ, якщо інше не встановлено вищим органом товариства.
Внутрішні нормативні акти можуть бути змінені шляхом:
внесення додаткових норм;
визнання окремих норм такими, що втратили чинність;
затвердження нової редакції існуючих норм.
Пропозиції про внесення змін до внутрішніх нормативних актів подаються до органу, який їх затвердив, або до Загальних зборів акціонерів у тому ж порядку, який передбачений для їх розробки та прийняття.
Зміни до внутрішніх нормативних актів підлягають обов’язковій реєстрації в канцелярії АТ з присвоєнням їм порядкового номера рішення про затвердження і введення в дію.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 
Курсова робота на тему: Класифікація вітчизняних господарських товариств

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок