Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Мовознавство -> Тестові завдання з укр. мови

Тестові завдання з укр. мови

Назва:
Тестові завдання з укр. мови
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
6,01 KB
Завантажень:
319
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Тестові завдання з укр. мови
1. Як називається система правил про способи пе-редачі на письмі звукового складу слів, написання їх ра-зом, окремо і через дефіс, вживання великої букви, пра-вильне перенесення частини слова з рядка в рядок?
а) орфоепією; б) орфографією; в) графікою.
2. Що є одиницею орфографії?
а) орфограма; б) пунктограма; в) графема.
3. Яке практичне значення додержання орфографіч-них норм?
а) відіграє важливу роль у спілкуванні людей, сприяє піднесенню рівня мовної культури;
б) відіграє важливу роль у спілкуванні людей;
в) сприяє піднесенню рівня мовної культури.
4. Коли вперше було видано "Найголовніші правила українського правопису"?
а) 1918р.; б) 1920р.; в) 1921 р.
5. Хто були творцями основних правописних правил з кінця XVIII і до 20-х рр. XX ст.?
а) І. Котляревський, О. Павловський;
б) М. Максимович, М. Драгоманов;
в) І. Котляревський, О. Павловський, М. Максимо-вич, М. Драгоманов, П. Куліш, Є. Желехівський. :
6. Коли було видано повний український правопис? а) 1929р.; б) 1930р.; в) 1931 р.
7. У яких роках його перевидавали?
а) 1933р.; б) 1937р.; в) 1933 і 1937 рр.
8. Як побудовано "Український правопис" 1946 року?
а) враховано специфіку української мови;
б) забезпечено спільність з російським правописом;
в) враховано специфіку української мови і водночас забезпечено наближеність до російського правопису.
9. Коли вийшло третє, значно перероблене і допов-нене видання?
а) 1989р.; б) 1990р.; В) 1991 р.
10. Яким роком датується четверте видання право-пису?
а) 1993р.; б). 1994р.; в) 1995 р.
Принципи української орфографії .
1. Які принципи покладено в основу української ор-фографії?
а) фонетичний, морфологічний;
б) фонетичний, історичний;
в) фонетичний, морфологічний, історичний.
2. Який принцип полягає в тому, що певна морфема чи певний звук у морфемі всюди пишеться однаково, хоч в інших формах цього слова або в окремих споріднених словах вимовляється інший звук?
а) фонетичний; б) морфологічний, історичний;
в) морфологічний.
3. Який принцип враховує те, що слова пишуться так, як вони вимовляються в літературній мові?
а) фонетичний; б) морфологічний; в) історичний.
4. Який принцип полягає в тому, що слова переда-ються на письмі за традицією?
а) фонетичний; б) морфологічний; в) історичний.
5. Який принцип полягає в розрізненні значень слів під час їх написання?
а) смисловий; б) диференціальний; в) смисловий або диференціальний.
Правопис префіксів
І. Перед якими приголосними префікс з- перехо-дить у с-?
а) глухими; б)к,п,г,ф,х; в) дзвінкими.
2. У яких випадках вживається префікс зі-, а в неба-гатьох словах зо-, зу-?
а) якщо корінь починається двома-трьома приголос-ними;
б) якщо корінь починається двома приголосними;
в) якщо корінь починається трьома приголосними.
3. Чи переходить приголосний а у с у префіксах без-, воз-, роз-, через-?
а) так; б) Інколи; в) ні.
4. Чи завжди у префіксах від-, між-, над; об; під;перед-, понад- пишуться букви д, ж, б?
а) так;
б) д переходить у т;
в) ні.
5. Коли вживається префікс пре-?
а) у дієсловах, що означають наближення;
б) у якісних прикметниках і прислівниках для вира-ження найвищого ступеня ознаки;
в) у дієсловах, що означають приєднання.
6. Коли вживається префікс при-?
а) у дієсловах, що означають наближення, приєднан-ня, частковість та результат дії, а також у похідних словах;
б) у прикметниках, утворених від іменників з при-йменником при, і в похідних словах;
в) у дієсловах, що означають наближення, приєднан-ня, частковість та результат дії, і в похідних словах, а та-кож у прикметниках, утворених від іменників з приймен-ником при, і в похідних словах.
7. Що являють собою пре, при у словах іншомовного походження?
а) префікси;
б) частину кореня;
в) можуть бути в одних випадках префіксами, в інших — частиною кореня.
8. У яких словах прі є префіксом?
а) прірва;
б) прізвисько, прізвище;
в) прірва, прізвисько, прізвище.
9. Які значення має префікс пере-?
а) "наново", "по-іншому", "через щось", "через когось";
б) завершення дії;
в) "наново", "по-іншому", "через щось", "через когось",.

Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5 
Курсова робота на тему: Тестові завдання з укр. мови

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок