Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Методологія журналістського аналізу

Методологія журналістського аналізу

Назва:
Методологія журналістського аналізу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,23 KB
Завантажень:
389
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 
Тема:
“Методологія журналістського аналізу”


ЗМІСТ


Вступ
Слово "метод" походить від такого ж давньогрецького терміну і в перекладі означає "шлях дослідження, спосіб пізнання". У широкому значенні цього слова під методом розуміють спосіб пізнання дійсності і її відтворення в мисленні. Метод невіддільний від предмета пізнання, є його аналогом. Це означає, що ми мусимо мати первісні уявлення і знання про предмет, перш ніж запропонувати певні прийоми його опи-су й дослідження, які й будуть складати метод. Таким чином, можна сміливо твердити, що головні методологічні прийоми формуються під впливом тих чи інших особливостей предмета, відбивають його провідні ознаки, служать для моделювання предмета в цілому або окре-мих його сторін.
Перебуваючи в залежності від предмета, метод все ж не є кон-стантою, а являє собою швидше динамічну структуру. Опис предмета в певній методологічній системі призводить до створення концепції пред-мета, яка виглядає вичерпаною з погляду даної методології.
Але нагромадження нових знань про предмет триває в науці безкінечно, що призводить до усвідомлення недостатності, застарілості попередньої методологічної системи. Виявляється, що для опису того ж самого предмета потрібна нова методологія, яка відповідає новим знан-ням і уявленням про предмет. І вона з'являється як наслідок праці ново-го покоління науковців.
Очевидно, важливо підкреслити, що ми ведемо мову саме про метод, а не методику, під якою розуміють узагальнення досвіду, способів і прийомів доцільного здійснення будь-якого завдання.


Загальнофілософські методологічні засади журналістики
Як пізнавальна діяльність журналістика спирається на загальнофілософські методологічні засади, серед яких найважливішими є за-сади об'єктивності та інтелектуальної чесності. Найвищим загально-людським обов'язком журналіста є пошук істини і приведення до неї своїх читачів. При цьому слід розуміти, що істина — це процес все більш глибокого осягнення світу, рух від незнання до знання, від непо-вного знання до більш повного, рух, який не може припинитися, бо світ невичерпний.
Пошук істини, однак, ніколи не буває прямолінійним процесом, а передбачає наявність плюралістичних підходів, подолання численних суперечностей, розв'язання парадоксів і т. ін. Істина перемагає на рин-ку ідей. Унаслідок цього важливою засадою філософського пізнання є діалогічність, стан сталої суперечки, обговорення важливих проблем. Діалог у журналістиці 1) виступає неминучим у силу множинних підходів до способів пошуку істини; 2) є надійним способом руху до неї, породженим внутрішньою діалогічністю людського розуму; 3) Гарантує найбільшу міру наближення до істини на кожному етапі її осягнення.
Рух до істини й пошук сутності процесів і явищ передбачає ситу-ацію здивування. Вона породжується несподіванкою сприйняття звич-ного предмета в незвичному висвітленні, раптовім осяянням на шляху до його розуміння. Здивування невіддільне від іронії — своєрідної ре-акції мислячого розуму, який піднімається над світом звичних уявлень, аби запропонувати нове пояснення дійсності чи її аспектів.
Важливим елементом методу пошуку істини є сумнів — природ-на реакція людини, коли вона зустрічається з чимось незвичним, непе-реконливим, нетрадиційним. Сумнів примушує пізнавальний суб'єкт віднаходити аргументи на користь нового бачення, відшукувати у фактах підтвердження правильності нового бачення світу.
Невід'ємним елементом загальнофілософської методології, вико-ристовуваної в журналістиці, є критика, як спосіб суджень про предме-ти і явища, за допомогою якого долаються суперечності, вивчається внутрішня, глибинна природа речей, досягається їх адекватна нинішньому рівню людського інтелекту інтерпретація.
Спільною рисою філософської і журналістської методології є проблематизація предмета вивчення. Вона несумісна з пасивним став-ленням до пізнаваних предметів і речей, а передбачає певний зсув у ба-ченні предмета, перетворення його на рухому модель, у якій окреслен-ня втрачають стабільність, набувають плинності, мінливості, віднос-ності.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 Курсова робота на тему: Методологія журналістського аналізу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок