Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Нормативно-правові засади роботи кадрової служби підприємства

Нормативно-правові засади роботи кадрової служби підприємства / сторінка 15

Назва:
Нормативно-правові засади роботи кадрової служби підприємства
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
55,77 KB
Завантажень:
4
Оцінка:
 
поточна оцінка 0.0

Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 

Управління діловою кар'єрою: розробка та реалізація програм, спрямованих на розвиток здібностей і підвищення ефективності праці менеджерів і фахівців.
Управління дисципліною і плинністю персоналу: розробка структури заробітної плати та системи пільг, програм ротації і внутрішньофірмової мобільності, процедур прийому, переведення і звільнення працівників. ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ


1 Конституція України [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 02.03.2014р.).
2 Іванілов О.С. Економіка підприємства [Текст]: підручник [для студ. вищ. навч. зал.] / О.С. Іванілов – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 728с.
3 Мурашко М.І. Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. / М.І. Мурашко. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. – 435с.
4 Государственная кадровая политика и механизмы ее реализации: Кадроведение: Курс лекций. Изд. 2-е, доп. и перераб. М.: Изд-во РАГС, 2005. 468 с.
5 Мурашко М. І. Менеджмент персоналу [Текст]: навч. посібник. – 3-тє вид., випр. і доп. / М.І. Мурашко. – К.: Т-во "Знання", КОО, 2008. – 435с.
6 Гринчуцький В. І., Карапетян Е. Т., Погріщук Б. В. Економіка підприємства [Текст]: навчальний посібник. / В.І. Гринчуцький, Е.Т. Карапетян, Б.В. Погріщук – К.: Центр учбової літератури, 2010. – 304 с.
7 Кирьянов, А. Ю. Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы / Кирьянов А. Ю. // Муницип. служба: правовые вопросы. – 2012. – № 4. – С. 5–9.
8 Шогенова Л. Ціннісна складова державної кадрової політики /Л. Шогенова/ Влада. - 2007. - № 12- 59с.
9 Вирупаева, Т. В. Планування потреби в кадрах в системі управління кар'єрою на державній службі / Вирупаева Т. В. / /. - 2013. - № 1. - С. 116-121.
10 Мурашко М. Менеджмент персоналу: Навчально-практичний посібник/ Микола Мурашко,. 2-ге вид., стереотип.. - К.: Знання, 2006. - 311 с.
11 Крушельницька О. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Ольга Крушельницька, Дмитро Мельничук,. - 2-е вид., перероб. й доп.. - К.: Кондор, 2005. – 304 с.
12 Балабанова Л. Управління персоналом: Навчальний посібник/ Людмила Балабанова, Олена Сардак,; Мін-во освіти і науки України, ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. - К.: Професіонал, 2006. - 511 с.
13 Виханский, О.С., Наумов, А.И. Менеджмент [Текст] / О.С. Виханский, А.И. Наумов. - М.: ЮНИТИ, 2007. - 346с.
14 Кибанов, А.Я., Захаров, Д.К. Формування системи управління персоналом [Текст] / А.Я. Кибанов, Д.К. Захаров. - М.: Инфра-М, 2006. - 471с.
15 Оганесян, І.А. Управління персоналом організації [Текст] / І.А. Оганесян. - Мн.: Алмафея, 2007. - 369с.
16 Травин, В.В., Мурашко М. Дятлов, В.А. Основы кадрового менеджмента [Текст] / В.В. Травин, В.А. Дятлов. - М.: Инфра-М, 2008. - 358с.
17 Про затвердження Положення про формування кадрового резерву для державної служби [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/199-2001-%D0%BF (дата звернення: 28.02.2001р.).Завантажити цю роботу безкоштовно

Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
Курсова робота на тему: Нормативно-правові засади роботи кадрової служби підприємства

BR.com.ua © 1999-2019 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок