Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність

Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність

Назва:
Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
19,03 KB
Завантажень:
373
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 
Розділ 1. Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність
На сучасному етапі науково-технічного прогресу інформаційна робота визнана невід'ємною складовою науково-дослідницького процесу, що впливає на підвищення науково-технічного рівня, ефективність цілесп-рямованого забезпечення, споживання та впровадження результатів до-сліджень в будь-які галузі науки, техніки та сільського господарства. Нау-ково-технічна інформація повинна відповідати таким основним вимогам, як актуальність, своєчасність та достовірність. За оцінками експертів, ви-користання необхідної інформації дає можливість вдвічі підвищити проду-ктивність праці та забезпечити 15% приросту національного доходу. Втрати від недостатньої інформованості спеціалістів становлять близько 10% національного доходу. Отже розвиток сучасного технологічного спо-собу виробництва базується на постійно зростаючій ролі інформації.
1.1 Визначення та характеристика складових частин НТІ
Науково-технічна інформація - це документовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техні-ки і виробництва, одержані в ході науково-дослідної, дослідно-конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської діяльності, зафіксовані у формі, яка забезпечує їх відтворення, використання та поширенням [2; 2] Науково-технічна інформація є суспільним надбанням та необхідною умовою продуктивної інтелектуальної діяльності, зокрема, наукової і технічної творчості. Науково-технічна інформація, що є продук-том інтелектуальної творчої праці, становить об’єкт права інтелектуальної власності, а відносини щодо її придбання, зберігання, переробки, викори-стання і поширення регулюються чинним законодавством. Складовою частиною науково-технічна інформація є патентна інформація. [2; 2]
Сукупність дій, спрямованих на задоволення потреб громадян, юридичних осіб і держави у науково-технічній інформації, що полягає в її збиранні, аналітико-синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку і поширенні, визначають поняттям "науково-інформаційна діяльність".
Джерелами інформації є передбачені або встановлені Законом України «Про інформацію» документи або інші носії інформації, що є ма-теріальними об'єктами і зберігають інформацію, а також сповіщення засо-бів масової інформації, публічні виступи тощо, [1; 650]
Наукова дисципліна, що вивчає структуру загальні властивості наукової інформації, а також закономірності процесів наукової комунікації, називається інформатикою.
Складовою частиною науково-технічної інформації є па-тентна інформація, до якої належать задокументовані або публічно оголошувані відомості про вітчизняні та зарубіжні досягнення науки, техні-ки і виробництва, одержані в процесі науково-дослідної, дослідно- конструкторської, проектно-технологічної, виробничої та громадської дія-льності, які заявлені чи визнані винаходами, корисними моделями, проми-словими зразками або іншими об'єктами промислової власності; про охо-ронні документи на ці об'єкти та про права власників цих документів. За змістом розрізняють патентно-правову, патентно-технічну та патентно-економічну інформацію.
1.2 Патентна інформація, охоплює:
1. Технічну інформацію, що стосується виробів, продукції, проце-сів та застосування, яка міститься в патентних документах.
2. Інформацію про правовий статус патентів або інших прав про-мислової власності, дані реєстрів об'єктів промислової власності.
3. Бібліографічну інформацію, що стосується опублікованих пате-нтних документів.
Джерела патентної інформації, а точніше патенті докуме-нти, це - описи винаходів, корисних моделей, промислових зразків (так звані первинні документи) та вторинні джерела патентної інформації -журнали, офіційні бюлетені, бази даних, в яких вміщені бібліографічні дані патентних документів та інформація про їх зміст в зручному і сконце-нтрованому вигляді, наприклад, у вигляді рефератів або незалежного (ос-новного) пункту формули винаходу, основне креслення та/або наукова формула.
До сфери прикладної інформатики входить патентна інформати-ка, яка займається вивченням властивостей потоків патентної документа-ції, розробкою методів її обробки, пошуку та доведення до користувачів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13 Курсова робота на тему: Загальні поняття про патентно-інформаційну діяльність

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок