Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Інше -> Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності

Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності

Назва:
Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
26,81 KB
Завантажень:
236
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Курсова робота
з журналістики
Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності
 


Теорія масової комунікації.
Слово комунікація прийшло до нас через англійську мову (communication) від латинського communicare, що означає “пере-бувати у зв’язку, брати участь, об’єдну-ва-тися”. Слова communi---cate, community, communication однокореневі. Українськими від-по-від-ни-ками є сполучатися, спілкуватися, спілка, спільнота, спілкування. Російськими, відповідно, общий, общество, об-щать-ся, общение, приобщить. Як бачимо, ідея єдності, об’єднан-ня, зв’язку зі спільнотою є визначальною для поняття комуніка-ції, або спілкування. Спілкуватися -— то є ставати членом спіль-ноти, а це означає співпереживати, ставати духовно близьким, дотримуватися норм співжиття. Визначальним тут є зв’язок між членами спільноти, але безперечно цей зв’язок має бути не так фізичним, як духовним. Факт духовної єдності й наявність спільних форм духовного зв’язку творять спільноту. Спілкування, або комунікація, й означає встановлення такої єдності за допомогою відповідних форм духовного єднання (духовних зв’яз-ків). Духовне єднання є нічим іншим, як роботою душі й розуму. Таким чином, порозуміння є важливим чинником спілкування, оскільки тільки розумове єднання може свідчити про спілчанську єдність, єдність думки і справи.
Отже, спілкування, якщо воно відбувається, передбачає такі ознаки:
1) комунікаторів — тих, між ким відбувається спілкування, зокрема комуніканта — того, хто ініціює процес спілкування, ви-ступає його адресантом, і комуніката — того, на кого спрямоване спілкування і хто є його адресатом;
2) духовно-інтелектуальну єдність тих, хто спілкується, — спі-ль-ну свідомість, спільну культуру;
3) спільну форму духовного буття — мову;
4) при потребі загальнозрозумілі знакові системи, що замі-ню-ють мову в певних ситу-аціях, — письмо, іноземні мови та ін. зна-кові системи;
5) при потребі створені спільнотою засоби спілкування — кни-ги, періодичні видання тощо;
6) соціально-психологічну здатність до спілкування — здатність говорити, ви-слов-лювати думки, почуття згідно з виконуваною соці-аль-ною функцією й соці-аль-ними приписами та здатність слухати, сприймати й розуміти висловлене залежно від соціальної функції слухача/читача, а також соціальних вимог.
Основними результатами успішного спілкування завжди є взає-мо-порозуміння й згода: згода слухача з мовцем, згода чинити, як того вимагає співрозмовник і ситуація. Процес спілкування може бути ускладнений суперечками, непоро-зумінням, але спілкування завжди має завершуватися повною згодою. Згода на 30% означає те, що спілкування, на жаль, теж відбулося лише на 30%. Тому важ-ливими під час спілкування є вміння й методи переконання спів-розмовника, аби забезпечити повну згоду й уникнути конфліктності у комунікативній ситуації. Ці вміння входять у професіограму фа-хів--ця з питань спілкування, а методи переконання є підґрунтям йо-го професійних знань. Основний конфлікт під час спілкування — це конфлікт між співрозмовниками при відсут-ності згоди через непорозуміння. Комунікація завжди є тривалим процесом, що пере-буває у стадії пошуку порозуміння і згоди. Комунікація — це не ре-зуль-тат, це процес пошуку результату.
У цій лекції ми обмежимося лише короткою характеристикою явища спілкування. Зазначимо тільки, що спілкування як термін є повним синонімом термінові комунікація. Наша дисципліна могла б називатися “Теорія масового спілкування”. Але чому ж ми віддаємо перевагу слову комунікація?
Назвемо причини нашого вибору.
1. Найголовніша причина — поширеність терміна комунікація у науці та виробничій сфері на позначення процесу спілкування, пов’язаного з діяльністю засобів масової комунікації й журналі-сти--кою. Зверніть увагу на існування хоч би таких назв: міжнарод-них неурядових організацій — Міжнародна асоціація медіа- та комунікаційних досліджень, Всесвітня асоціація християнської ко--му-нікації, Центр комунікації та прав людини і т.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Загальна характеристика масовоінформаційної діяльності

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок