Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання

Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання

Назва:
Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,14 KB
Завантажень:
220
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота
Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання


Зміст
Вступ | 3
Розділ 1. Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності школярів. | 6
1.1. Вимоги до організації навчально-пізнавальної діяльності молодших школярів. | 6
1.2. Мотиви навчально-пізнавальної діяльності школярів. | 10
Розділ 2. Процес формування інтелектуальних вмінь і навичок у молодших школярів. | 12
2.1. Умови успішного розумового розвитку молодших школярів. | 12
2.2. Види інтелектуальних вмінь і навичок. | 15
2.3. Вміння вчитися як основа інтелектуальної діяльності молодших школярів. | 17
Висновки. | 23
Список використаних джерел. | 25


Вступ
Під культурою мислення молодшого школяра розуміє-мо дисципліну розуму, яка ґрунтується на сформова-ній у навчальній діяльності цілісній і гнучкій системі знань, умінь і навичок, придатній для пізнання об'єктивного світу, самого себе та для організації конструктивної взаємодії з іншими людьми. Високий рівень розвитку культури мислення допоможе сучасно-му учневі досягти успіху в соціумі. Успіх у соціумі пот-ребує дисципліни розуму, що означає, з одного боку, здатність аргументовано довести власну точку зору і переконати в її правильності, а з іншого — вміння вис-лухати та зрозуміти позицію партнера, а також, ніби зайнявши позицію партнера, оцінити власні ідеї: їх іс-тинність чи хибність, раціональність чи нераціональ-ність тощо; потім, разом із партнером, порівняти вис-ловлені ідеї (гіпотези), оцінити їх і вибрати оптималь-ну (раціональну, істинну тощо). Отже, дисципліна ро-зуму є складовою мистецтва мислення особистості.
Формування культури мислення молодшого шко-ляра передбачає розвиток мотиваційної, пізнавальної та соціальної сфер особистості. Сформованість мотиваційної сфери особистості виявляється у бахан-ні мислити, поміркувати над складною задачею; стій-кому інтересі до нового, потребою розібратися в ньо-му; відсутності страху перед помилкою. Домінування в ієрархії мотивів пізнавальної діяльності мотив/ ін-тересу, прагнення до успіху (до досягнень) стимулює розумову активність особистості, тобто інтелектуаль-ну ініціативу — бажання висловити своє ставлення (думку) до всього, що відбувається на уроці, довести власні думки. Пізнавальна сфера охоплює мислення особистості. Сформованість пізнавальної сфери осо-бистості характеризується розвинутими прийомами розумової діяльності (аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, аналогія); розвинутим поняттєвим, творчим мисленням; якостями мислен-ня (гнучкість, активність, цілеспрямованість, широ-та, глибина, критичність); діалогічними ланками в структурі мислення, які спрямовані на взаємодію з партнером: "мислення для іншого", "мислення за ін-шого", мислення спільно з іншим"; наявністю міц-них знань, передбачених державним стандартом по-чаткової школи, у вигляді гнучких систем, придатних для застосування в різних життєвих і навчальних си-туаціях. В учнів з високим рівнем розвитку пізна-вальної сфери культури мислення у пізнавальній діяльності постійно відбувається процес "осяяння", який і виявляється у «відкритті» певного правила, арифметичної закономірності, властивості тощо, но-вого способу розв'язані я задачі. Дитина постійно ви-ходить «за межі»навчального завдання і створює но-ві "продукти" (наприклад, тексти задач; вправ; казки, вірші, використовуючи навчальний Матеріал з мате-матику української мови тощо).
Щоб кожна дитина досягла успіху в соціумі, не-обхідно, окрім мотиваційної та пізнавальної, розви-вати соціальну сферу особистості учня. У змісті соці-альної сфери особистості учня ми виділяємо емоційно-вольовій та комунікативний компоненти.
Емоційно-вольовий компонент містить такі якості:*
наполегливість, організованість, принциповість, витримку, чуйність, повагу до думок партнера, емо-ційну стійкість у контакті, що означає дотримання моральних норм і правил взаємодії;*
здатність підпорядковувати особисті цілі й ба-жання спільній справі;*
прагнення довести почату справу до завершення, здатність покласти на себе відповідальність в різних життєвих і навчальних ситуаціях;*
почуття власної гідності та самоповаги.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Формування інтелектуальних вмінь у молодших школярів в процесі навчання

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок