Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Аналіз основних дидактичних концепцій.

Аналіз основних дидактичних концепцій.

Назва:
Аналіз основних дидактичних концепцій.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
15,35 KB
Завантажень:
217
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 
Курсова робота з педагогіки
Аналіз основних дидактичних концепцій.


Вступ
У сучасну епоху особливого значення набуває завдання комплексного виховання підростаючого покоління. Формування нової людини, що гармонічно сполучає у собі духовне багатство, моральну чистоту і фізичну досконалість – необхідна умова здорового сучасного суспільства .
Усебічне виховання майбутніх громадян українського суспільства починається із самого раннього віку. Реалізація цього відповідального завдання покладена на школу.
Потреби суспільства і школи, логіка розвитку проблеми, сучасний рівень психології і педагогіки викликали необхідність систематичного дослідження проблеми навчання, щоб наблизитися до її об'єктивного вирішення, забезпечити роль методів у досягненні всього різноманіття цілей навчання, обґрунтувати моністичний підхід до вирішення проблеми, що враховує різні аспекти методів навчання. Самі головні труднощі на цьому шляху полягають в розкритті найбільш істотного, основного в навчанні, що обумовлює прояв різноманіття характеристик процесу і можливість керувати ним.
Подолання відзначених труднощів і досягнення цілей дослідження проблеми можливо тільки на дидактичному рівні, тобто на рівні розгляду процесів, властивих будь-якому навчанню, незалежно від специфіки його предметного змісту.
Метою даної роботи являється аналіз основних дидактичних концеп-цій.
Перед нами ставляться наступні завдання:
- розкрити суть процесу навчання;
- показати сучасну систему навчання;
- дати характеристику дидактичних засобів.


1.Поняття дидактики.
Дидактика — галузь педагогіки, яка розробляє теорію освіти і навчання, виховання у процесі навчання.
Термін цей вживається в педагогічних працях з XVII ст. Я.-А. Коменський у «Великій дидактиці» (1657) розробив зміст освіти, дидактичні принципи, методи нав-чання, вперше обґрунтував класно-урочну форму навчан-ня. Його дидактична концепція зводилася до таких основ-них положень: 1) джерелом пізнання є зовнішні органи чуттів; на основі чуттєвих сприймань у процесі навчання учні пізнають явища, переходять від конкретного до абст-рактного, від простого до складного; 2) учні засвоюють знання не пасивно, а аналізують досліджувані речі, «від-кривають» невідомі для себе явища, обговорюють, повто-рюють, виявляючи при цьому певну активність і самоді-яльність; 3) у процесі навчання з'ясовуються причинні зв'язки явищ; 4) навчання повинно бути легким, приєм-ним, викликати в учнів бажання вчитися й водночас має забезпечувати глибокі та міцні знання; 5) результат нав-чання — освічена людина, яка вміє використовувати здо-буті знання в житті, у практичній діяльності.
Видатні французькі просвітителі-педагоги XVIII ст. Ж.-Ж. Руссо, К.-А. Гельвецій, Д. Дідро, А. Гольбах та ін-ші виступали за поєднання навчання з ремісничою працею, активізацію навчального процесу, опору на досвід та спостереження учнів, критикуючи зубрячку та зорієнтованість на оголені книжні знання.
Тогочасні прогресивні тенденції розвинув швейцарсь-кий педагог Й.-Г. Песталоцщ. Він зробив спробу поєдна-ти дитячу працю на фабриці з навчанням; вимагав буду-вати процес навчання на основі чуттєвих сприймань, які вчитель спрямовує відповідно до поставлених педагогічних завдань і які стають дієвим засобом розвитку психічних здібностей. На його думку, тільки знання, супроводжувані вміннями та навичками,дають


-5-
можливість застосовувати їх на практиці; глибокі знання можливі лише за умови, що вони набуті в певній послідовності, систематизовані.
Викликає інтерес у дидактичному плані розробка ні-мецьким педагогом Й. Гербартом проблеми виховуючого навчання, в процесі якого виникають різні інтереси учнів (емпіричний — до навколишнього світу, абстрактний — до причин речей і явищ буття, естетичний — до прекрасно-го, симпатичний — до близьких, соціальний — до всіх лю-дей, релігійний — до проблем релігії тощо).
Значний внесок у дидактику середини XIX ст. зробив видатний німецький педагог А. Дістервег, який розглядав навчальний процес як такий, що розвиває пізнавальні можливості учнів і сприяє формуванню в них самостійно-сті та ініціативи.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9 Курсова робота на тему: Аналіз основних дидактичних концепцій.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок