Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Скачати безкоштовно: Формування культури поведінки молодших школярів

Загрузка...

Формування культури поведінки молодших школярів / сторінка 7

Назва:
Формування культури поведінки молодших школярів
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
50,88 KB
Завантажень:
245
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.8
Загрузка...
Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 

Важливим прийомом розвитку моральної оцінки школярів є включення до структури уроку різнома-нітних пізнавальних завдань. Наприклад: «Сьогодні ми прочитали два оповідання. Називають-ся вони по-різному. Подумайте, порівняйте і скажіть, що спільного в них? Чим вони різняться між собою? Яке з оповідань вам більше сподобалося? Чому?» Подібні завдання активізують розумову діяльність молодшого школяра, вчать аналізувати, порівнювати, правильно сприймати моральну ситуацію, визначати головне в моральному змісті, сприяють формуванню навичок морального оцінювання, допомагають вихо-вати особистісне ставлення до тієї чи іншої ситуації, наведеної в творі.
Продуктивними для розвитку моральної оцінки є використання завдань колізійного характеру.
Включені у виховну роботу колізійні (реальні чи уявні) ситуації дають матеріал для самостійного осмислення школярами багатогранних проявів мораль-них явищ, сприяють розвитку здатності правильно оцінювати той чи інший вчинок, здійснювати правильний моральний вибір. Аналіз відповідей школя-рів допоможе вчителеві точніше здійснювати виховні впливи для забезпечення правильного вибору вчинку молодшими школярами. Практика шкільного життя завжди дає різноманітний матеріал реальних мораль-них ситуацій. Їхній вчасний і ґрунтовний аналіз ра-зом з учнями — важливий шлях розвитку моральної свідомості, формування єдності слова і діла у шко-лярів.
Учитель не може ефективно керувати розвитком моральної свідомості школярів без такої його скла-дової, як самооцінка. Саме включення самооцін-ки в навчально-виховний процес — один з дійових шляхів перетворення школяра в співучасника вихов-ного процесу, і при цьому необхідно враховувати той факт, що самооцінка в молодших учнів перебуває ще в процесі свого становлення.
Єдиний шлях розвитку самооцінки — включення учнів у активну оцінювальну діяльність. Існує вікова закономірність, суть якої полягає в тому, що молод-шому школяреві набагато легше оцінити іншого, ніж самого себе. Тому на перших етапах бажано викори-стовувати спеціальні завдання. Це такі, як завдання на розвиток здатності до моральної оцінки, завдання на розвиток здатності до моральної самооцінки.
Наведені вище завдання можна включати в бесіду або використовувати самостійно.
У процесі бесіди за допомогою запитань: «Як ти сам оцінюєш свою поведінку (хороша, погана)? Чо-му? Аргументуй свою думку», «Чи задоволений, ти сам своєю поведінкою (так; ні)? Чому? Які недоліки твоєї .поведінки ти хотів біг сам виправити і чому?», «Що тобі необхідно зробити самому, щоб поліпшити свою поведінку?», «Які якості тобі необхідно виховати самому?» — вчитель зможе дістати додаткові дані про розвиток моральної самосвідомості й свідомості в учнів.
Оцінити себе як суб'єкта навчальної діяльності можна у творі на тему «Як я навчаюсь» або «Моє навчання» за таким, наприклад, планом.
1. Як ти навчаєшся?
2. Яким ти себе вважаєш учнем (хорошим, серед-нім, поганим)? Чому?
3. Чи задоволений ти своїм навчанням (так; ні)? Чому?
4. Що тобі заважає вчитися краще?
5. Що тобі необхідно зробити самому для того, щоб краще вчитися?
Таким чином, забезпечення оптимальності процесу моральної вихованості молодшого школяра передба-чає цілеспрямовану роботу вчителя з розвитку в ор-ганічній єдності таких компонентів моральної свідо-мості: моральних знань та моральних оцінних ставлень, що включають моральну оцінку і самооцінку. Така єдність сприятиме оволодінню школярем актив-ною позицією співучасника виховного процесу, без якої неможливе успішне становлення його моральної вихованості.
1.3. Виховання культури поведінки молодших школярів. Змістовий компонент.
Молодший шкільний вік – особливий етап у формуванні ставлення людини до оточуючого світу. Саме в цей час формується спрямованість особистості – громадська, колективістська чи, навпаки, егоїстична, індивідуалістська. Цей вік особливо сприятливий для формування основ культури поведінки: молодші школярі вже здатні сприймати вимоги до своєї поведінки, вони піддатливі зовнішньому впливові, схильні до наслідування, вірять учителю, коли він говорить їм про необхідність виконання моральних норм.
Загрузка...

Завантажити цю роботу безкоштовно
Загрузка...
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29 
Курсова робота на тему: Формування культури поведінки молодших школярів

BR.com.ua © 1999-2018 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок