Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

Назва:
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
66,00 KB
Завантажень:
385
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 
Диплом
Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю


Сутність, функції, види контролю
Важливою умовою підвищення ефективності навчаль-ного процесу є систематичне отримання учителем об'єктивної інформації про хід навчально-пізнавальної діяль-ності учнів. Цю інформацію він отримує завдяки контро-лю за навчально-пізнавальною діяльністю учнів.
Поняття «контроль» (франц. controle) має декілька значень. У дидактиці — це нагляд, спостереження і пе-ревірка успішності учнів. Контроль — ширше поняття, ніж перевірка. Спостереження за учнями під час занять, перевірка їх знань, навичок і вмінь, зошитів, інших про-дуктів навчальної і практичної діяльності учнів є засо-бами контролю. Облік успішності передбачає фіксацію результатів контролю у вигляді оцінного судження або числового бала з метою аналізу стану навчально-виховного процесу за певний період, прийняття рішень про необхідність удосконалення уроку, інших форм та ме-тодики організації навчання. Навчання є процесом управління навчально-пізнавальною діяльністю учнів, а контроль — обов'язковим засобом одержання зворот-ної інформації.
Контроль знань учнів дає можливість: дізнатися про наявність прогалин у знаннях учнів (оскільки вони є і прогалинами в діяльності викладача, то він мас можли-вість дізнаватися про свої особисті недоліки); виявити помилкове або неточне розуміння вивченого; перевірити повноту знань, усвідомленість і міцність їх засвоєння, умін-ня їх застосовувати; засвоїти динаміку успішності; при-вчити учнів до самоконтролю і раціональної організації праці; стимулювати розумову активність учнів; виробити в них навички синтезування і систематизації навчального матеріалу; привчити учнів до наполегливості й відпові-дальності в навчальній діяльності; забезпечити оператив-ний зовнішній і внутрішній зворотний зв'язок у навчан-ні; визначити продуктивність використання викладачем навчального посібника, методу чи прийому навчання; зі-ставити ефективність праці викладачів, оцінити роботу навчального закладу за якістю навчання і підготовки спеціалістів.
Основними функціями контролю за успішністю є:
а) освітня — полягає в систематичному спостережен-ні вчителем за навчальною діяльністю учнів, виявляє її результати і коригує її;
б) діагностична — учитель виявляє успіхи і недоліки в знаннях, навичках та уміннях, з'ясовує їх причини і визначає заходи для підвищення якості навчання, попе-редження і подолання неуспішності;
в) виховна — систематичний контроль та оцінювання успішності виховують в учнів свідому дисципліну, напо-легливість у роботі, працьовитість, почуття відповідаль-ності, обов'язку; залучення їх до взаємоконтролю сприяє формуванню в них принциповості, справедливості, взає-моповаги;
г) розвиваюча — обґрунтування оцінки вчителем, са-мооцінки і взаємооцінки сприяє розвитку в учнів логічно-го мислення, пам'яті, мисленнєвої діяльності, мови тощо;
ґ) стимулююча — добре вмотивоване і справедливе оцінювання успішності учнів є важливим стимулом у навчальній діяльності, який переростає в стійкий мотив обов'язку і відповідальності;
д) управлінська — на основі контролю вчитель одер-жує інформацію про стан успішності, успіхи і недоліки кожного учня, і це дає йому змогу правильно скоригувати роботу учнів і свою.
Усі ці функції взаємопов'язані та мають комплексний характер.
За місцем у навчальному процесі розрізняють такі ви-ди контролю:—
попередній. Здійснюють перед вивченням нового матеріалу для з'ясування якості опорних знань, навичок і вмінь з метою їх актуалізації та корекції, встановлення необхідних внутріпредметних і міжпредметних зв'язків;—
поточний. Здійснюють у процесі вивчення нового матеріалу для з'ясування якості засвоєння учнями знань, навичок і вмінь з метою їх корекції;—
періодичний (тематичний). Покликаний після вивчення розділів навчальної програми перевірити, оці-нити і скоригувати засвоєння певної системи знань, нави-чок і вмінь;—
підсумковий. Є обліком успішності учнів наприкін-ці навчальної чверті;—
заключний.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35 Курсова робота на тему: Контроль за навчально-пізнавальною діяльністю

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок