Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Структура уроку іноземної мови (англійської)

Структура уроку іноземної мови (англійської)

Назва:
Структура уроку іноземної мови (англійської)
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
20,71 KB
Завантажень:
851
Оцінка:
 
поточна оцінка 4.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Структура уроку іноземної мови (англійської)


ЗМІСТ


Вступ.
Педагогічна наука розглядає процес навчання як свідому й цілеспрямовану умисну діяльність учителя та учнів. В сучасній школі ця діяльність здебільшого проходить в рамках уроку, який доповнюється самостійними заняттями вдома, позакласною роботою та факультативними заняттями предмета Методика навчання іноземних мов у середніх навчальних закладах. Підручник. Київ. Ленвіт. 1999 р. С. 232-242.
Урок іноземної мови, як основна організаційна одиниця навчального процесу, є його частиною і водночас самостійною, цілісною ланкою. До нього ставляться ті ж загальнодидактичні й методичні вимоги, що й до всього навчального процесу. В ньому синтезуються закономірності навчання, органічно взаємодіють цілі, зміст і методи. Він реалізує методичну концепцію, покладену в основу навчання. Тому проблеми уроку звичайно розглядають разом з питаннями методики та організації циклу уроків.
Структура уроку визначається його змістом і місцем у циклі уроків. Тради-ційно урок складається з етапів. Поняття "етап" пов'язане з рухом до поставленої мети в рамках певного відрізку часу, тому етап усталений в дидактиці як структурна одиниця уроку. Проте один лише "набір" етапів уроку, розташованих у певній послідовності, не складає його структури. Структура уроку зумовлюється сукупністю закономірностей його внутрішньої організації, згідно яких компонуються його етапи.
1. Урок, як основна форма організації навчання.
1.1. Особливості уроку та його структури, як форми організації навчання.
Основною організаційною формою навчання в сучасній школі є урок.
Урок — форма організації навчання, за якої заняття проводить учитель з групою учнів постійного складу, одного віку й рівня під-готовки впродовж певного часу й відповідно до розкладу.
Урок має такі особливості:
є завершеною та обмеженою в часі частиною нав-чального процесу, під час якого розв'язуються певні навчально-виховні завдання;
кожен урок включається в розклад і регламентуєть-ся в часі та за обсягом навчального матеріалу;
на відміну від інших форм організації навчання є постійною формою, що забезпечує систематичне засвоєн-ня учнями знань, умінь і навичок;
відвідування уроків обов'язкове для всіх учнів, то-му вони вивчають систему знань, поділених поурочно, в певній логіці;
є гнучкою формою організації навчання, яка дає змогу використовувати різні методи, організовувати фрон-тальну, групову та індивідуальну навчальну діяльність уч-нів;
спільна діяльність учителя й учнів, а також спілку-вання великої сталої групи учнів (класу) створює можли-вості для згуртування колективу дітей;
сприяє формуванню пізнавальних якостей особи-стості (активності, самостійності, інтересу до знань), а та-кож розумовому розпитку учнів Педагогика школы / Под ред. Г.И. ІЦукиной. — С. 329 — 330..
У дидактиці існує кілька підходів до класифікації уро-ків залежно від ознак, узятих за основу. За способами проведення виділяють уроки-лекції, уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки самостійної роботи учнів та ін. За етапа-ми навчальної діяльності — вступні уроки, уроки первин-ного ознайомлення з матеріалом, уроки формування по-нять, виведення законів і правил, уроки застосування знань на практиці, уроки повторення й узагальнення ма-теріалу, контрольні уроки, комбіновані уроки.
Найбільш вдалою в сучасній теорії та практиці навчан-ня є класифікація, в основу якої покладено дидактичну мету і місце уроку в загальній системі уроків (Б. Єсипов, М. Махмутов, В. Онищук). Перебуваючи на однакових по-зиціях, ці автори пропонують різну кількість типів уроків. За класифікацією В. Онищука розрізняють такі типи:
1) урок засвоєння нових знань;
2) урок формування вмінь і навичок;
3) урок застосування знань, умінь і павичок;
4) урок узагальнення і систематизації знань;
5) урок перевірки, оцінювання та корекції знань, умінь і навичок;
6) комбінований урок Онищук В.Л. Урок в современной школе. - М., 1980. — С. 70.
Кожен тип уроку має свою структуру, тобто склад (з яких елементів або етапів складається), послідовність (в якій послідовності ці елементи входять у заняття), зв'язок (як вони пов'язані між собою).

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Структура уроку іноземної мови (англійської)

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок