Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу

Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу

Назва:
Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
22,50 KB
Завантажень:
492
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
КУРСОВА РОБОТА
на тему:
Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу
 


ВСТУП
Природнича екскурсія — це одна з форм організації навчального процесу, яка потребує застосування активних методів навчання. Екскурсія має тісний логічний зв'язок з попередніми та наступними уроками, але проводиться в іншій зовнішній та емоційній обстановці, ніж звичайний урок, а саме: серед природи, на виробництві, в музеї тощо.
Екскурсії мають велике навчально-виховне значення. Без проведення відповідних екскурсій вивчення природни-чого матеріалу набуває схоластичного характеру. К.Д. Ушинський підкреслював, що чудовий краєвид має такий ве-ликий виховний вплив на розвиток молодої душі, з яким важко змагатися впливові педагога, що день, проведений дитиною серед гаїв і полів, вартий багатьох тижнів, про-ведених па навчальній лаві.
Екскурсії цінні тим, що на відміну від уроків у класі учні можуть сприймати природу безпосередньо різними орга-нами чуттів. Діти бачать об'єкти в природному середовищі, спостерігають взаємозв'язок рослин і ґрунту, тварин і рос-лий. Це дає можливість сформувати уявлення про природу як єдине ціле, в якому всі елементи перебувають у тісному взаємозв'язку, утворюючи природний ланцюг.
Екскурсії розширюють кругозір учнів, розвивають спо-стережливість, уміння бачити те, що раніше відбувалося поза їх увагою, виробляють практичні навички і вміння — орієнтування в просторі» визначення швидкості і напрямку течії ріки, видів ґрунтів, рослин, комах, птахів, формують уявлення про їх. життя, живлення, значення та ін.
Під час екскурсій на колгоспні поля, тваринницькі ферми, дослідні сільськогосподарські станції діти ознайомлюються з культурними рослинами і бур'янами, свійськими тваринами, і сільськогосподарською технікою, трудо-вою діяльністю людей. Діти переконуються в тому, що людина використовує результати наукових дос-ліджень для підвищення ефективності виробництва, по-ліпшення умов праці. Отже, екскурсії є однією з форм поєднання навчання з життям, з практикою.
Виховне значення екскурсій полягає в тому, що спосте-реження взаємозв'язку і взаємообумовленості в природі виховує в учнів основи матеріалістичного світогляду, ви-кликає інтерес і почуття любові до природи і рідного краю, виробляє навички роботи в колективі. Екскурсії сприяють вихованню естетичних почуттів і бережливого ставлення до природи й до наслідків людської праці, викликають почут-тя гордості за свою країну і народ, виховують патріотизм.
У початкових класах найчастіше проводяться екскурсії, які поєднують елементи ілюстративної і дослідницької ек-скурсій, коли вчитель пояснює окремі питання, а потім ста-вить перед учнями завдання, що виконуються ними са-мостійно.
Підготовка до екскурсій складається з кількох етапів: 1. Розробка вчителем річного календарного плану, де намічаються екскурсії з кожної теми з урахуванням кон-кретних місцевих умов. 2. Визначення навчально-вихов-ної мети кожної екскурсії. 3. Вибір місця екскурсії і попереднє ознайомлення з ним, визначення об'єктів для вивчення. 4. Підготовка дитячого колективу — ознайом-лення з метою і завданням екскурсії, виділення учнівських ланок і розподіл завдань та обов'язків, ознайомлення з правилами поведінки на екскурсії. 5. Підбір екскурсійно-го спорядження та інвентаря, розподіл його між ланками, призначення відповідальних. 6. Визначення маршруту і зупинок екскурсії, позапрограмних об'єктів, які можуть викликати інтерес у дітей і до розповіді про які треба завчасно підготуватись.
Потім учитель складає розгорнутий план екскурсії за такою схемою: 1) дата, клас; 2) тема; 3) мета; 4) марш-рут; 5) обладнання; 6) проведення екскурсії (спосіб пере-сування, огляд об'єктів, пояснення, дослідницька робота учнів, збирання зразків рослин, шкідників, гірських порід, визначення напрямку і швидкості течії річки, визначення частин горба та ін., зарисовки, складання плану тощо); 7) опрацювання матеріалів екскурсії.
На місці екскурсії в короткій бесіді вчитель нагадує мету і уточнює завдання, які учні виконуватимуть.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Природничі екскурсії, як форма організації навчального процесу

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок