Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії

Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії

Назва:
Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
23,02 KB
Завантажень:
209
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
Курсова робота на тему: Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії
Зміст


ВСТУП
Позакласна робота – це організована і цілеспрямована позаурочна діяльність учнів, мета якої розширити й поглибити знання, вміння і навички, розвинути в них самодіяльність і творчі здібності, задовольнити їх інтерес до географії та забезпечити розумний відпочинок.
Методика позакласної роботи з географії вивчає завдання, зміст, форми і методи позакласної діяльності учнів. Предметом її дослідження є діяльність учнівських добровільних об’єднань, що захоплюються географічною наукою.
Пізнавальні й виховні завдання позакласної роботи з географії визначаються на основі загально дидактичних принципів.
Актуальність теми курсової роботи полягає у важливості навчання вчителів постійному поєднанню у своїй виховній діяльності як програмних методів так і позапрограмних методів навчання дітей географії.
Метою курсової роботи є розгляд форм і методів викладання географії на позакласній основі та в позаурочні часи.
Для досягнення поставленої мети автор ставить перед собою такі завдання:
Дати визначення формам і методам позакласного викладання географії:
визначити загальний зміст позакласної роботи з учнями;
розглянути практичні приклади застосування деяких методів позакласної роботи.
Детально розглянути організаційні форми позакласної роботи;
Охарактеризувати один з методів позакласного виховання учнів з географії.
Структурно курсова робота складається з вступу, трьох частин, висновків та використаної літератури.
ФОРМИ І МЕТОДИ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З ГЕОГРАФІЇ.
Мета позакласної роботи з географії — забезпечити поглиблене вивчення фізичної та економічної географії, а також близьких до географії наук (геології, ґрунтознав-ства, кліматології та ін.).
Здійснюється це завдання на основі краєзнавства, тобто вивчення своєї місцевості. При цьому учні навча-ються застосовувати здобуті знання для розв'язання практичних завдань, користуватись обладнанням геогра-фічного кабінету та приладами географічного майданчи-ка. Таким чином створюються умови для формування в учнів діалектико-матеріалістичного світогляду, здійснен-ня комуністичного виховання школярів, зокрема їх ідей-но-політичних та морально-етичних поглядів і смаків, краще виявляються самостійність і творчі здібності учнів, в результаті чого виробляються навички активної громадської корисної праці.
Під змістом позакласної роботи розуміють сукупність і різноманіт-ність пізнавальної, виховної та практичної діяльності до-бровільних учнівських об'єднань (гурток, клуб, товарис-тво, асоціація, факультативні групи, редколегія тощо) під керівництвом учителя.
Методика позакласної роботи з географії визначає, що і в якому обсязі можуть виконувати учні залежно від мети і завдань, що стоять перед школою, а також ступеня організаційної форми добровільного учнівського об'єд-нання.
База для відбору матеріалу досить велика. На жаль, наукові принципи щодо відбору потребують ще спеціального дослідження.
У шкільній практиці мають місце чимало різноманітних організаційних форм позакласної роботи. Для зручності їх розгляду, автори систематизували і умовмо звели до таких груп:
а) група форм теоретичної роботи (гуртки, факуль-тативи й ін.);
б) група форм краєзнавчої діяльності (екскурсії, ту-ристсько-краєзнавчі походи тощо);
в) група форм громадське корисної роботи (участь в обладнанні географічного кабінету, географічного май-данчика, у виконанні заходів з охорони природи, шефська робота);
г) група форм творчої самодіяльності (участь у підго-товці’та проведенні географічних вечорів, вечорів друж-би тощо).
У системі позакласної роботи з географії часто за-стосовують традиційні методи навчальної роботи в дещо видозміненому вигляді. Серед них — бесіда, розповідь, шкільна лекція, дискусія, навчальна екскурсія. Викорис-товують їх у поєднанні з роботою з географічними кар-тами, картинами та іншими видами наочності, технічни-ми засобами навчання.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 Курсова робота на тему: Методика організації та проведення позакласових та позаурочних заходів з географії

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок