Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту

Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту

Назва:
Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
28,00 KB
Завантажень:
626
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 
Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Національне відродження, демократичні перетворення в Україні потребують розв’язання проблеми національної освіти, докорінного оновлення загальноосвітньої і вищої школи.
еред сучасною національною школою ставиться відповідальне зав-дання - формувати людську особистість майбутнього суспільства, в якій би гармонійно поєднувались духовне багатство, моральні, розумові й фізичні якості. Важливу функцію у цьому складному процесі відіграє художня література, освітньо-виховні можливості якої невичерпні. Герої творів, події, явища викликають співпереживання, захоплюють. Літературний твір — переважно результат спостережень письмен-ника за природою, життям людей, самим собою. Вчитель має вибрати такі види роботи над текстом, які б допомогли дітям сприйняти про-читане саме так, як передає його автор, уявити, засвоїти предмети, явища, картини в тому порядку й повноті, як прагнув передати їх автор, подивитись на речі його очима, мислити його думками, переживати разом з ним.
На зразках літературних творів учитель успішно здійснює триєди-ний процес: навчання, розвиток і виховання дітей. Реалізувати цей процес у практичній діяльності вчитель може в першу чергу через ви-разне читання художніх творів. Мета курсу виразне читання:
- озброїти майбутнього педагога методами і прийомами навчання дітей виразно читати з урахуванням їхніх вікових особливостей та можливостей;
- розширити знання студентів з теорії мистецтва мовленого слова та удосконалити виконавчу майстерність майбутніх учителів;
Виразне читання художніх текстів і виразність мови вчителя - засоби розвитку культури усної мови учнів. Тому безпосереднє живе сло-во вчителя і текст підручника служать важливим джерелом здобуття знань. Ефективність здобуття знань залежить від того, наскільки сло-во вчителя або читаний ними текст спонукатиме учнів до активного мислення, розуміння ними змісту і значення слова, правильного спів-відношення його об’єктами і явищами реального світу.
Учитель має домогтися, щоб виразне слово стало одним із методів пізнання учнями літератури як виду мистецтва, спроможного активно впливати на слухача, бо "...це перша і основна форма конкретного на-очного навчання літератури”. Рбникова М.А. збранне труди. - М., АНРСФСР, 1958. - С.338. Справді, дія словом є найдосконалішим засобом людського спілкування, засобом впливу на співрозмовника, за-собом перебудови його мислення, виразником думки. Сила впливу слова вчителя буде залежати від того, наскільки він зуміє розкрити розкри-ти її в самому творі, тобто наскільки вникне в авторський задум, його переживання, як зумів передати думки й переживання автора і свої власні.
Життя і практика школи довели, що вчитель може і повинен оволодіти майстерністю виразного читання. Отже, проблема виховання словом - одна з найжиттєвіших і найгостріших проблем Сухомлинський В.О. Народження громадянина. - К. : Рад.школа. -1970. - С.ЗЗ. сучасної школи. Без оволодіння мистецтвом слова вчитель не спроможний підпорядкува-ти своїй волі слухачів, вплинути на них.
Разом з тим учитель має дати учням відповідні навички виразного читання. Вже в першому класі вони повинні навчитися правильно, свідо-мо читати цілими словами..., чітко вимовляти слова, дотримуватись інтонації в кінці речення і пауз між реченнями. У другому класі ве-лика увага приділяється "логічному наголосу, паузам, передачі Інто-нацією ставлення до змісту прочитаного" тощо.
Успішне виконання цих завдань на уроках читання вимагає доброї професійної підготовки вчителя початкових класів, зокрема знань тео-рії і практики виразного читання. Педагог повинен бездоганно володі-ти комбінованим диханням, правильною, чіткою дикцією, силою, чисто-тою і висотою голосу, орфоепічними нормами вимови, добре оперувати всіма різновидами пауз, логічним наголосом, мелодичними змінами то-ну, а також різновидами темпу мовлення.
Учителю треба вміти глибоко проникати в авторський задум твору, розкривати його підтекст, естетичні якості, виявляти настрої і почу-ття героїв, у процесі читання й аналізу твору з дітьми володіти ви-сокою культурою мовлення і великою силою впливу на слухачів.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18 Курсова робота на тему: Виразне читання Методичні рекомендації до курсу для студентів педагогічного інституту

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок