Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Методи навчання.

Методи навчання.

Назва:
Методи навчання.
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
24,38 KB
Завантажень:
270
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
Методи навчання.
План.
1. Сутність і функції методів навчання.
2. Класифікація методів навчання.
3.Методи усного викладу навчального матеріалу.
4.Наочні методи навчання.
5. Практичні методи навчання.
6.Дидактичні ігри.
7.Самостійна робота учнів як метод навчання.
8.Формування в молодших учнів пошукової діяльності.
9. Вибір і поєднання методів навчання.
10.Педагогічні технології.
11.Підготовка навчального обладнання.


Сутність і функції методів навчання
У методів навчання як дидактичної категорії тривала історія розвитку. Сучасне розуміння їх сутності значно відрізняється від того, що було прийнято навіть у по-воєнний час, що зумовлено підпорядкованістю методів цілям і змісту навчання: з їх зміною поступово змі-нюються й існуючі уявлення про методи. Таким чином, можна вважати, що розуміння сутності методів має історичний характер.
Термін метод (від грец. — методос) означає спосіб пізнання явищ природи і суспільства.
Американський педагог К.Керр виділяє чотири гло-бальні "революції" в галузі методів навчання залежно від того, який засіб навчання переважає (1972). Перша полягає в тому, що замість учителів — батьків навчанням почали займатися вчителі-професіонали. Друга револю-ція полягала в тому, що на зміну усному слову прийшло писемне; третя — ввела у навчання друковане слово; четверта, передбачає част-кову заміну деяких методик комп'ютерними техноло-гіями.
Найдавнішою формою передачі соціального досвіду дорослих дітям був показ зразка дій, багаторазове їх повторення та відтворення, тобто репродуктивний ме-тод. У ролі вчителів були батьки, дорослі, з якими жила дитина, і навчання відбувалося, як правило, індиві-дуально.
З виникненням писемності навчання почало здійс-нюватись у школах переважно через заучування текстів і точне їх відтворення. Такий спосіб навчання пізні-ше дістав назву схоластично-догматичного, а методи, яким воно здійснювалося, — догматичних.
В епоху Від-родження гуманістичні ідеали освіти зумовили появу ці-лей розвитку особистості на основі її активності та самодіяльності, виникнення позитивних емоцій від піз-нання. Догматичні методи були непридатні для реа-лізації нових цілей освіти. Тому філософи-гуманісти Ф.Рабле, М.Монтень, Ф.Бекон вважали, що в навчан-ні мають застосовуватися практичні методи та спостереження учнів за природними явищами, так виник експери-мент, щоб діти не просто засвоювали готові знання, а вміли самостійно думати. Спираючись на ці ідеї, Ян Амос Коменський різко критикував словесно-догма-тичні методи навчання і обстоював забезпечення са-мостійного чуттєвого пізнання як основу активності учня.
Значний внесок у теорію методів навчання зро-бив КД.Ушинський. Він виділив загальну і часткову теорію методів. Під впливом ідей К.Д.Ушинського та його послі-довників у дореволюційній педагогічній теорії з'явилися дослідження про значення самостійної роботи, прак-тичних завдань.
У розвитку теорії методів кроком уперед були спро-би дидактів розрізнити у методах зовнішню і внут-рішню сторони. На це звернув увагу ще АДистервег. А про внутрішню сутність методів відомий російський педагог П.Ф.Каптерєв (1849 — 1922) писав, що най-істотніше у формах навчання — вид знань, спосіб, в який знання переходять від учителя до учнів.
Залежно від характеру пізнання П.Ф.Каптерєв ви-діляв три форми методів:*
догматичну, коли знання передається в готовому вигляді й відтворюється без змін;*
аналітичну (вчитель розкладає знання на елементи й показує роль кожного);*
генетичну, коли розкривається процес виникнення знань, їх розвиток і остаточний вигляд.
У генетичній формі учений виділяв сократичний метод, коли вчитель розкриває шлях набуття знань, і евристичний, коли учні самі відкривають знання під керівництвом учителя.
Предметом обговорень були і лишаються питання визначення функцій методів навчання, їх класи-фікації та умов оптимального застосування. У дванадцяти підручниках з пе-дагогіки і монографіях з теорії методів навчання, ви-даних до 1970 року проаналізованих І.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 Курсова робота на тему: Методи навчання.

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок