Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Етичне виховання засобами музичної творчості

Етичне виховання засобами музичної творчості

Назва:
Етичне виховання засобами музичної творчості
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
48,80 KB
Завантажень:
133
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 
Курсова робота
на тему:
Етичне виховання засобами музичної творчості


ЗМІСТ
Вступ
Розділ І. Естетичне виховання як педагогічна діяльність.
Структура та завдання естетичного виховання.
Етичні засоби художнього освоєння дійсності.
Джерела естетичного виховання.
Розділ ІІ. Український фольклор як засіб морально-естетичного виховання учнів.
2.1. Педагогічне значення українського дитячого фольклору.
Фольклор в музичній творчості розвитку гри музичних інструментах.
Календарно-обрядові пісні.


1.1. ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ
Гармонійний, всебічний розвиток особистості немож-ливий без її естетичної вихованості.
Естетичне виховання — педагогічна діяльність, спрямована на
формування здатності сприймати І перетворювати дійсність за за-конами краси.
«Краса, — могутній засіб виховання чутливості душі, — писав видатний український педагог Василь Сухомлинський (1918—1970). — Це вершина, з якої ти можеш побачити те, чого без розуміння і почуття прекрасного, без захоплення і натхнення ніколи не побачиш. Краса — це яск-раве світло, що осяває світ. При цьому світлі тобі відкри-вається істина, правда, добро; осяяний цим світлом, ти ста-єш відданим і непримиренним. Краса вчить розпізнавати зло і боротися з ним. Я б назвав красу гімнастикою душі, вона виправляє наш дух, нашу совість, наші почуття і пе-реконання. Краса — це дзеркало, в якому ти бачиш сам себе і завдяки йому так чи інакше ставишся сам до себе»1. Метою естетичного виховання є високий рівень есте-тичної культури особистості, її здатність до естетичного освоєння дійсності.
Естетична культура — сформованість у людини естетичних знань, смаків, ідеалів, здібностей до естетичного сприймання явищ дійс-ності, творів мистецтва, потреба вносити прекрасне в оточуючий світ, оберігати природну красу.
Її рівень виявляється як у розвитку всіх компонентів естетичної свідомості (почуттів, поглядів, переживань, сма-ків, потреб, ідеалів), так і в розвитку умінь і навичок активної перетворюючої діяльності у мистецтві, праці, по-буті, людських взаєминах.
Естетична свідомість — форма Суспільної свідомості, яка є худож-ньо-емоційним освоєнням дійсності через естетичні сприйняття, по-чуття, судження, смаки, ідеали і виражається в естетичних погля-дах та мистецькій творчості.
Структуру естетичної свідомості складають:
1. Естетичні сприйняття. Виявляються у спостереж-ливості, вмінні помітити найсуттєвіше, що відображає зов-нішню і внутрішню красу предмета, явища, процесу, від-чувати радість від побаченого, відкритого.
2. Естетичні почуття. Почуття насолоди, які відчу-ває людина, сприймаючи прекрасне в оточуючій дійснос-ті, творах мистецтва.
3. Естетичні судження. Передають ставлення особис-тості до певного об'єкта, явища. У педагогічній практиці недопустиме нав'язування учням вчителем своїх мірку-вань. Навпаки, він повинен допомагати їм виявляти са-мостійність при з'ясуванні естетичної вартості предметів.
4. Естетичні смаки. Постають як емоційно-оціночне ставлення людини до прекрасного. Мають вибірковий, суб'єктивний характер. Стандартних смаків не існує, вони пов'язані з індивідуальним баченням і сприйняттям.
5. Естетичний ідеал. Це своєрідний зразок, з позиції якого особистість оцінює явища, предмети дійсності. Ві-дображає уявлення про красу, її критерії.
Найважливішим завданням естетичного виховання є формування і розвиток естетичного сприйняття, яке скла-дає основу естетичного почуття.
Зміст естетичного виховання конкретизується у про-грамах з літератури, музики, образотворчого мистецтва, основ наук, у різних самодіяльних об'єднаннях учнів (хо-ри, оркестри, ансамблі, літературні, драматичні, хорео-графічні гуртки, кіно- і фотогуртки), у роботі студій (ху-дожніх, спортивних тощо), під час факультативних за-нять з етики, естетики, різних видів художньої творчості, історії мистецтва тощо.
Джерелами естетичного виховання є художня літера-тура, музика, образотворче, театральне мистецтво, кіно, природа, естетика шкільних приміщень, зовнішній ви-гляд учителів та учнів, взаємини між учнями і вчителя-ми та ін.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 Курсова робота на тему: Етичне виховання засобами музичної творчості

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок