Головна Головна -> Курсові роботи українською -> Педагогіка -> Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі

Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі

Назва:
Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі
Тип:
Курсова робота
Мова:
Українська
Розмiр:
41,69 KB
Завантажень:
299
Оцінка:
 
поточна оцінка 5.0


Скачати цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 
Курсова робота
тема:
«Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі»


Зміст
Вступ. | 3
Розділ 1. формування комп‘ютерної грамотності молодших школярів як одне із пріоритетних завдань інформатизації сучасної освіти.
Особливості комп'ютерного навчання в початковій школі. | 6
1.2. Впровадження комп'ютерних технологій в навчально-виховний процес початкової освіти. | 8
1.3. Вплив комп'ютера на особистість молодшого школяра. | 11
РОЗДІЛ 2. Шляхи формування комп'ютерної грамотності молодших школярів.
2.1. Пропедевтика інформатики в початкових класах. | 15
2.2 Методичні особливості засвоєння змісту курсу. | 19
2.3. Впровадження курсу «Комп'ютерна азбука» | 24
2.4. Творчий підхід до формування основ комп'ютерної грамотності в початковій школі. | 26
Висновки | 29
Список використаної літератури | 30
Додатки.
Вступ
Людство безповоротно вступило в інформаційну епо-ху. За підрахунками науковців, з початку нашої ери для подвоєння знань треба було 1750 років, друге по-двоєння відбулося в 1900 році, а третє — до 1950 року, тобто вже за 50 років, відбувся зріст обсягу інформації за ці піввіку в 8—10 разів [З, С. 20]. У період переходу до інформаційного суспільства необхідно підготувати людину до швидкого сприйняття й обробки великих обсягів інформації, оволодінню нею сучасними засо-бами, методами і технологією роботи. Крім того, нові умови роботи породжують залежність інформованості однієї людини від інформації, придбаної іншими людьми. Тому вже недостатньо вміти самостійно осво-ювати і накопичувати інформацію, а треба навчитися такої технології роботи з інформацією, коли рішен-ня підготовляються і приймаються на основі колек-тивного знання. Це говорить про те, що людина по-винна мати визначений рівень культури при обробці інформації. Для відображення цього факту був вве-дений термін «інформаційна культура».
Інформаційна культура — це уміння цілеспрямовано працювати з інформацією; використовувати для її одер-жання, обробки і передачі комп'ютерну інформаційну технологію та сучасні технічні засоби і методи.
«Інформаційна культура у вузькому розумінні — це рі-вень досягнутого в розвитку інформаційного спілку-вання людей, а також характеристика інформаційної сфери життєдіяльності, у якій ми можемо відзначи-ти ступінь досягнутого, кількості і якості зроблено-го, тенденції розвитку, ступінь прогнозування май-бутнього».
Для вільної орієнтації в інформаційному потоці людина повинна володіти інформаційною культу-рою, як однією із складових загальної культури. Ін-формаційна культура пов'язана із соціальною при-родою людини. Вона є продуктом різноманітних творчих здібностей людини і виявляється в наступ-них аспектах:
* у конкретних навичках по використанню технічних пристроїв (від телефону до персонального комп'ю-тера і комп'ютерних мереж);
* у здатності використовувати у своїй діяльності комп'ютерну інформаційну технологію, базовою складовою якої є численні програмні продукти;
* в умінні витягати інформацію з різних джерел: як з періодичної преси, так і з електронних комуні-кацій, уявляти її в зрозумілому виді і вміти її ефек-тивно використовувати;
* у володінні основами аналітичної переробки ін-формації;
* умінні працювати з різною інформацією;
* у знанні особливостей інформаційних потоків у своїй сфері діяльності. Невід'ємною скла-довою інформаційної культури є знання нової інфор-маційної технології й вміння її застосовувати як для автоматизації рутинних операцій, так і в неординар-них ситуаціях, що вимагають нетрадиційного твор-чого підходу.
 
4
В інформаційному суспільстві необхідно почати опа-новувати інформаційною культурою з дитинства: спо-чатку — за допомогою електронних іграшок, а потім — залучаючи персональний комп'ютер.
У розвинених країнах, наприклад, у Великобританії, у Законі про освіту гарантується право учнів з 6 років користуватися новими інформаційними технологія-ми у навчальному процесі.
Виходячи з вищесказаного, ми вважаємо, що тема на-шого дослідження «Формування основ комп'ютерної грамотності в початковій школі» актуальна і на даний момент недостатньо вивчена.

Завантажити цю роботу безкоштовно
Пролистати роботу: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23 Курсова робота на тему: Комп‘ютеризація і інформація навчання в початковій школі

BR.com.ua © 1999-2017 | Реклама на сайті | Умови використання | Зворотній зв'язок